امشب رضا ز سوز جگر گریه مى‏کند

مانند سیل ز ابر بصر گریه مى‏کند

تنها پسر نه، دختر چشم انتظار هم

از داغ جانگداز پدر گریه مى ‏کند
السلام علیک یا موسی بن جعفر . نوای دل

یا حضرت معصومه، ای یادگار زهرا

بزم عزا به پا کن امشب برای بابا

ای شیعیان بیارید عطر و گلاب و قرآن

موسی بن جعفر آزاد، گردد ز کنج زندان

4.gif

5.gif