یادداشتهای پراکنده آقا معلم

پست های وبلاگ یادداشتهای پراکنده آقا معلم از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

واژه ها:
واژه ها نشانه های آوایی مفهومها هستند ، واما مفهومها ، بیش وکم نمود کارهای معینی ازاحساسهایی هستندکه اغلب بازمی آیندوبا هم می آیند ، نمودگارگروههای احساسند ، 

برای فهمیدن یکدیگربه کاربردنواژه های ی ان کافی نیست ، بلکه واژه های ی ان را همچنین 

برای تجربه های درونی ی ان باید بکاربرد ، وسرانجام می باید تجربه های خودراهمگانی کرد.

ازاین رو مردمانی که از یک ملتندیکدیگررابهترمی فهمندتا آنانی که ازملتهای گوناگونن ،حتی اگریک زبان رابکاربرند.

 

    ( کتاب : فراسوی نیک و بد ----  ترجمه : داریوش آشوری   ص ۲۷۱ )

برچسب ها : واژه ها: - ی ان ,واژه
واژه ها: ی ان ,واژه
( بشرکیست؟!)
بشرجانوری است چها ا!

این موجودی است بسیا یچیده وهزارتودرتوو بعضا فراوان دروغگوووزیادساختگی تودار.

اوخیلی ترسناک و خیلی وحشتناک است برای همه ودیگر موجودات وسایرجانوران.

آنهم نه بخاطر زورش ،بلکه به سبب حیله گری ومکربی پایانش.

 

    ( سیداحمدحسینی )

برچسب ها : ( بشرکیست؟!)
( بشرکیست؟!)
آیا هیچ سعی کرده وکوشیده ایم که خودمان راعوض کنیم ؟!
وقتی که دیدن عوض شود ، فکر نیز عوض می شود  .

وقتی که فکرعوض شود ، عمل عوض می شود و وقتی که عمل عوض شود ،دنیا واطراف هم عوض می شود.

براستی آیا تاکنون هیچ به خودکمک کرده اید که خودراودنیا واطراف خودراتغییردهید وآن راعوض کنید؟!

 

         (    سیداحمدحسینی. )

برچسب ها : آیا هیچ سعی کرده وکوشیده ایم که خودمان راعوض کنیم ؟!
آیا هیچ سعی کرده وکوشیده ایم که خودمان راعوض کنیم ؟!
من بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم.
نمی دانم امروزویا امشب ویاشایدفردا ویا فرداشب واردسن ۵۶ سالگی خواهم شد.

۲۰/۸/۱۳۳۹ متولد ودرقدیما ساعت ودقیقه وشب وروزتولدآدمها رامثل امروزدردفتر تولدی نمی شتند ومعلوم ومشخص نمی شدکه فردچه زمان ومکان ودرمانگاه ومطب وبیمارستانی زایش شده بود.

همین بس امروز ویاامشب وشایدفردا وفردا شب پا به عرصه ی این گیتی پر طمطراق نهادم وبا پستی وپلشتی وسستی ومقاومت دنیا دندان دکرده واینهمه عمربی حاصلم راسپری نمودم.

دعاکنیدزین پس بتوانم عمر درراه مانده ام راباآرامش وبیماری ،شاد وشنگول طی نمایم.

خدایا مقدراتم ره هرکه درصلاح من است مابقی عمرم با صلاح دیدتان سپری نمایید.

برچسب ها : من بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم.
من بشکرانه ولطف خداوندبزرگ واردسن ۵۶ سالگی شدم.
چه خوب خواهدشدکه شیعیان سن ۶۳ سالگی خودراجشن بگیرند.
من بسیاردوست دارم سالروز تولد ۶۳ خودرا که طول عمروسن حضرت محمد (ص ) است درخانه ویامسجدی جشن بگیرم وازافرادزن ومرد ۶۳ ساله دعوت وبصرف شام ویا نهارازآنها پذیرایی بعمل آورم.

تا این عمرمقدس حضرت رسول اکرم در اذهان مردم شیعه بیادگارباقی بماند.

اگرعمرکافی وباقی برای من باشداین کاربسیارخوب وحسنه ی ازدیدمسلمان رااجراخواهم کرد وشما نیز این کاررادرسن ۶۳ سالگی انجام دهید.

برچسب ها : چه خوب خواهدشدکه شیعیان سن ۶۳ سالگی خودراجشن بگیرند.
چه خوب خواهدشدکه شیعیان سن ۶۳ سالگی خودراجشن بگیرند.
من حقیقتا دلم جدا گاهی اوقات ازرفتارناخوب بعضی ازافراد و دوستان می گیرد و می شکند!
حقیقتا من جدا دلم گاهی اوقات از ناعد به حرکات و رفتار قلم بیمار و چرکین بعضی از افراد ودوستان دورو نزدیکم نا شکیبانه قلبم می شکند  که اینچنین بی رحمانه بردین و عقاید پاک و منزه مردم وطنم نامردمانه می تازند.

از خداوندرحمان ورحیم و دانا وحکیم برای این کج قلم بدستان کج فکر،کج رو و کج فهم درخواست عفو وهدایت راه و بیان حقیقت ازطریق کتابت الله می نمایم.

تا این ساده نویسان سطحی نگاران در جهان آ ت از آتش تند وسخت دوزخ دور و درامان بمانند.

خدابا درخواست من ناقابل راقبول و این مردمان گمراه را به راه راست هدایت وراهنمایی فرما.

 

       ( سیداحمدحسینی)

برچسب ها : من حقیقتا دلم جدا گاهی اوقات ازرفتارناخوب بعضی ازافراد و دوستان می گیرد و می شکند! - گاهی اوقات
من حقیقتا دلم جدا گاهی اوقات ازرفتارناخوب بعضی ازافراد و دوستان می گیرد و می شکند! گاهی اوقات
یادداشت امروزآقامعلم * ( ۲۹ )
خدایا! 

من چقدرراحت و با اعصاب  و روانی آرام با اوقات فراغتم ویا نیمه فراغت خویش کنار می آیم  و ازآنها کمال استفاده و بهره مندی 

شایانی برده ومی برم..

خدایا!

جدا خیلی ازشما خدای بزرگم ممنون وبسیار سپاسگزارم که این خصلت وخصیصه ی عالی رابه رایگان به من داده وعطاء نمودی !

برچسب ها : یادداشت امروزآقامعلم * ( ۲۹ )
یادداشت امروزآقامعلم * ( ۲۹ )
( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۴ )
هنگام غروب ، آنگاه روزرخت به دیارخاطره می کشد ، من تمام خاطره هایم راازیادمی برم وتنهای تنهاودورازجسمم می مانم .

تنهای آزادوبازیگربی رل وپرنده ای باجسم سبکبال درهواوفضا سرگردانم.

ای رویاوخیال های سرگردان مرارهاوبه حال خودم واگذارید.

       ( سیداحمدحسینی )

برچسب ها : ( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۴ )
( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۴ )
( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۷ )
ای خاک بیکران برسرمن که ازاستعدادوهوشیاری وخوش ذوقی خودم هیچ ازآنها سودوبهره ای نبرده ام ودرتمام طول عمرم بعلت سودنجستن ازاستعدادوبهره ی هوشی خدادایم همیشه ی آزگارمتضربوده وعمرم راای بسا سخت عاطل وباطل وسرگردان وبی هدف وبیهوده سپری کرده وبه عبث گذرانیده ام.شمابزرگواران خوب برنامه ریزان ریزریززندگانی چطور؟!

برچسب ها : ( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۷ )
( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۷ )
( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۸ )
وای برایم چقدرسخت ودشواراست که خودم رابه دیگران بشناسانم وبفهمانم ، مخصوصا به آدمهای دیرفهم دشوارفهم که خودراسربه گنگی واحمقی وکودنی می زنندوباتمس آشنایی ام رادریافت می کنندومی گیرندودوست خطابم می کنند.

 

 

     ( سیداحمدحسینی)

برچسب ها : ( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۸ )
( یادداشت امروزآقامعلم ) * ( ۱۸ )
اخرین جستجو ها
ریاضی ششم جواب تمرین صفحه ی 100 و101 انشایی در مورد سنجش مقایسه انشا در مورد سنجش و مقایسه یک متن ذهنی رشد و توسعه ی فردی انشا مقایسه دیوار با تنهایی،با قفس،با موش افزایش 37 درصدی مرگ خاموش در تهران متن و ترجمه اهنگ feel me از سلنا خدمات ارزش افزوده تلفن ثابت چیست خدمات ارزش افزوده بر بستر تلفن ثابت چیست؟ جواب تمرین صفحه 101 ریاضی ششم christmas ride santa emulator انشا مقایسه قلم با خون شهید ،با اسلحه،با درخت انشا درباره نوشته ذهنی،سنجش و مقایسه شباهت و تفاوت دیوار و تنهایی تفاوت بین دیوار با تنهایی انشا درباره مقایسه عشق و نفرت فرسایش خاک شباهت ها وتفاوت های دیوار و تنهایی اولین بهشتی انشا درباره ی طعم خورشت قورمه سبزی با مقدمه و بدنه ونتیجه گیری شعری به مناسبت شهادت حضرت فاطمه زهرا س جانشین سازی در انشا با موضوع شمع در حال سوختن انشای ذهنی مقایسه آب و درخت انشا سنجش و مقایسه در مورد خواب با شب امتحان انشا درباره مقایسه ذهنی بین و گل انشا در مورد مقایسه میز با دیکتاتور انشا در مورد طعم خورشت قورمه سبزی kpop hd lock screen نتایج آزمون علمی عملی هنرستان دوره چهاردهم مدارک مورد نیاز جهت ثبت طلاق توافقی کاربرد تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و ادبیات انشایی در مورد مقایسه انسان با درخت به صورت ذهنی انشای مقا یسه انسان ها آغاز طرح فلوراید تراپی در مدارس ابت تحت پوشش مرکز سلامت جامعه فردوسی برگه املا طرح دار نگران نباش نحوه برخورد همسر و فرزندان کارکنان به تماس تلفنی مشکوک؟ چیستان آن چیست رنگش بنفشه اسمش نام یکی از انشا درباره ی میز با درخت از روش سنجش و مقایسه مسابقات علمی عملی هنرستانها قم نتایج گزارش ابعاد کنگره عربستان گزارش کنگره معنی و مفهوم ضرب المثل دل که پاک است زبان بی باک است معنی نگارش دل که پاک است زبان بی باک است اولین آفر سازه نگهبان اجرای مایل بتون نقشه سازه نگهبان نگهبان موقت اجرای سازه نگهبان موقت، آرماتورگذاری اجرا سازه نگهبان موقت، بهم میگه عجیب غریب انشا در مورد مقایسه قلم با اسلحه ضرب المثل دل که پاک است زبان بی باک است انشای ذهنی در مورد مقایسه شب و روز انشا درباره خودکار و مداد به روش سنجش و مقایسه مقایسه درخت با انسان باروش ذهنی انشا درباره ی ناخن پودمان هدایت تحصیلی کاروفناوری نهم تقدیر و تشکر کدخدازاده محمدجان شهبازی از فرماندار و استاندار کرمانشاه انشا مقایسه کفش با پا انشا مقایسه خواب با شب امتحان انشا درمورد درخت به روش جانشین سازی یک متن ذهنی بنویسید انشا درباره ناخن کلاس هفتم انشای ذهنی دربارهی مقایسه دیوار و تنهایی طرز ساخت هفت سین با قاشق یکبار مصرف پاسخنامه آزمون کلاس دهم امیدان انشا درمورد مقایسه قلم با خون شهیدان مقایسه میز با درخت با روش مقایسه و سنجش انشای مقایسه ای قلم وخون شهید پایه دهم کرمانشاه ملکی انقلاب کرمانشاه فایل فلش گوشی طرح سامسونگ s7 sanno s7 51 mt6572 کاملا تست شده انشا ذهنی درباره کوه انشا درمورد نفرت انشایی ذهنی درمورد خورشید با روش ناسازی معنایی انشا درمورد دل که پاک است زبان بی باک است انشا درباره مقایسه کتاب با دوست نمونه سوال مبانی طراحی معماری _ تستی تشریحی متن انشا ذهنی به کمک روش سنجش و مقایسه زنجان مطهر بینش بینش مطهر استان زنجان انشایی در مورد جانشین سازی درخت انشای مقایسه دیوار با تنهایی انشای ذهنی درباره مقایسه ایینه باادم خودشیفته انشا سنجش و مقایسه ایینه با ادم دروغگو انشا در مورد مقایسه آدم دروغگو با آینه انشا در مورد میز و درخت با استفاده از روش مقایسه گفتم باشه دقیقه میاد خیلی داری گفتم باشه باورم نمیشد گفته بودم دقیقه دیگه دمنوش عفونت حیدری کوهی پیشگیری سرماخوردگی برای پیشگیری مصرف دمنوش کوهی برای سیستم ایمنی اولماز اول شهریور روز پزشک و روز همدان مبارک باد انشا ورباره مقایسه قلم با خون شهید کئچی دئدی دنیزده ائله سونرا دئدی دنیزده کئچی دئدی گئتدیکدن سونرا نحوه برخورد و پاسخگویی همسران و فرزندان محترم کارکنان ره تماس های تلفنی مشکوک چگونه است همبر نیمه صنعتی مقایسه انسان دروعگو با ایینه کاردستی کودکانه برای دهه فجر 95 کاردستی 22بهمن پیش دبستانی مقایسه قلم با خون شهید از روش سنجش و مقایسهیک متن ذهنی مقایسه دیوار با تنهایی انشا در مورد مقایسه ی قلم با خون شهید ذهنی نحوه ی برخورد و پاسخ گویی به تماس های تلفنی مشکوک چگونه هست چطوری تونستی انشا در مورد طعم لبوی داغ در یک روز برفی انشا سنجش و مقایسه انسان و کامپیوتر مقایسه ی قلم با خون شهید انشا درخت و اسلحه درباره درد ناخن انشا نوشته شود
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.876 seconds
RSS