پویا

پست های وبلاگ پویا از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

مدیر تور
1. آشنایی با کشف علل وجود روحیه ناهنجار، عوامل عدم همکاری و راههای ایجاد روحیه هنجار و طرز برخورد صحیح در کارکنان
2. آشنایی با نحوه حل مشکلات و مسائل س رستان در واحدها
3. شناسایی اصول ایجاد روابط کار
4. آشنایی با عوامل انگیزشی در محیط کار
5. أشنایی با دستورالعمل کار سازمان بهداشت روانی محیط کار و رضایت مندی
6. شناسایی اصول تنظیم برنامه دیدارهای داخلی و خارجی با زمان تور و اماکن مورد بازدید
7. آشنایی با کتب g.l , o.a.g , t.i.mو راهنمای هتل و خدمات جهانگردی
8. آشنایی با سایت های اینترنتی و نرم افزارهای رایانه ای جهانگردی
9. آشنایی با آمار و ارقام برنامه ریزی
10. آشنایی با بازارهای جهانگردی
11. توانایی ایجاد روابط سازمانی
12. آشنایی با ی، عوامل موثر در ی و مسئولیتهای س رست
13. آشنایی با توقعات افراد عوامل بوجود آورنده و تغییر دهنده توقعات در کارکنان تحت س رستی
14. آشنایی با خصوصیات روحی و روانی و جسمی افراد
15. آشنایی با پایه های اساسی ایجاد روابط خوب و روش کاربرد آن در جوابگویی به توقعات افراد
16. توانایی برنامه ریزی تور داخلی و خارجی
17. آشنایی با سیستم های حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی
18. شناسایی کاربرد اصول حمل و نقل زمینی، دریایی، هوایی و مقررات مربوطه و تعرفه های مسافرت های گروهی
19. آشنایی با اماکن اقامتی و پذیرایی در داخل و خارج از کشور
20. شناسایی کاربرد تعرفه های مربوط به مسافرت های گروهی در اماکن اقامتی پذیرایی
21. شناسایی اصول ارتباط با راهنماهای تورهای داخل و خارجی و بومی
22. شناسایی اصول مقررات اخذ ویزا برای تورهای خارجی
23. شناسایی اصول ایجاد امکانات برای دیدار از اماکن و جاذبه های جهانگردی داخل و خارج از کشور
24. توانایی ایجاد روابط کار
25. توانایی ایجاد روابط انسانیف ارتباطات و انگیزش
26. توانایی سازماندهی و مدیریت منابع انسانی
27. توانایی تعلیم کار
28. توانایی حفاظت کار

عنوان وبلاگ : پویا
برچسب ها : مدیر تور - آشنایی ,ایجاد ,شناسایی ,توانایی ,اصول ,روابط ,شناسایی اصول ,ایجاد روابط ,توانایی ایجاد ,شناسایی کاربرد ,اماکن اقامتی ,توانایی ایجاد روابط ,زمین
مدیر تور آشنایی ,ایجاد ,شناسایی ,توانایی ,اصول ,روابط ,شناسایی اصول ,ایجاد روابط ,توانایی ایجاد ,شناسایی کاربرد ,اماکن اقامتی ,توانایی ایجاد روابط ,زمین
معرفی
  معرفی
  تعمیر کار سیستم های ایمنی و حفاظتی یا به قول عامیانه آن گیر ی است که توانایی نصب، تشخیص و تجزیه و تحلیل مدارات الکترونیکی در سیستم های گیر را در انواع متعدد آن داشته باشد.
 
  نمونه وظایف
  1- شناسایی اصول تشخیص سیستم برق در ساختمان و اتومبیل
2- توانایی تشخیص و تجزیه و تحلیل مدارات برقی و الکترونیکی در سیستمهای گیر
3- آشنایی با ابزار کار و وسایل اندازه گیری در سیستمهای گیر و سیم کاری
4- آشنایی با قطعات الکترونیکی بکار رفته در سیستم گیر و نحوه کاربرد آنها
5- توانایی تشخیص سیستم برقی و الکتریکی در اماکن و اتومبیل
6- آشنایی با سیستم برق ساختمان
7- آشنایی با نحوه تشخیص تقسیم برق در اماکن
8- آشنایی با تشخیص فاز و نول در جعبه تقسیم
9- شناسایی اصول تقسیم فاز و نول در جعبه تقسیم
10- آشنایی با با نحوه تشخیص تقسیم سیمها در اتومبیل
11- آشنایی با نحوه تشخیص مثبت و منفی در اتومبیل
12- شناسایی اصول تشخیص مثبت و منفی در اتومبیل
13- توانایی انجام سوراخکاری و خزینه زدن در ساختمان و بدنه اتومبیل
14- آشنایی با ابزار سوراخکاری و کاربرد آن
15- آشنایی با چگونگی نصب قطعات سیم در ساختمان و بدنه اتومبیل
16- شناسایی با نحوه نصب قطعات سیستم در ساختمان و اتومبیل
17- شناسایی اصول انجام سوراخکاری و خزینه زدن در ساختمان و اتومبیل
18- توانایی تشخیص سیستم برقی و الکترونیکی در اماکن و اتومبیل
19- توانایی تشخیص و تجزیه و تحلیل مدارات برقی و الکترونیکی در سیستم های گیر
20- توانایی نقشه خوانی و بررسی بلوک دیاگرام نصب سیستم
21- توانایی بکارگیر، نصب و تنظیم انواع سنسور
22- توانایی مونتاژ و نصب آژیر (siren)
23- توانایی انجام نصب و تنظیم زمان تاخیر ورود و وج
24- توانایی نصب و تنظیم تلفن کننده
25- توانایی نصب و ست کنترل از راه دور در اماکن
26- توانایی نصب و راه اندازی خبر کن بی سیم (پیجر)
27- توانایی برنامه دهی سیستم امنیتی
28- توانایی نصب انواع موتور قفل باز کن (پمپ)
29- توانایی نصب جعبه کنترل قفل مرکزی (رله با )
عنوان وبلاگ : پویا
برچسب ها : معرفی - توانایی ,تشخیص ,سیستم ,اتومبیل ,آشنایی ,ساختمان ,شناسایی اصول ,توانایی تشخیص ,نحوه تشخیص ,تشخیص سیستم ,تحلیل مدارات ,نحوه تشخیص تقسیم ,توانایی
معرفی توانایی ,تشخیص ,سیستم ,اتومبیل ,آشنایی ,ساختمان ,شناسایی اصول ,توانایی تشخیص ,نحوه تشخیص ,تشخیص سیستم ,تحلیل مدارات ,نحوه تشخیص تقسیم ,توانایی
هدایت
 
تکنسین امور باغبانی
کشاورزی و محیط زیست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور باغبانی در زمینه های عملیات فنی و خدمات باغبانی و توسعه، اصلاح و احیاء باغات و گلخانه می باشند
 
 
کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی
بهداشتی درمانی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات م ی، آموزش تغذیه می باشند.
 
تکنسین جنگل و مرتع
کشاورزی و محیط زیست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور مربوط به جنگل و مرتع در یکی از زمینه های واگذاری اراضی ساحلی و جنگلی، پارک داری، جنگل داری، مرتع داری، ی جنگل، حفاظت خاک، جنگل کاری و آب خیزداری می باشند.
 
کاردان موزه تاریخ طبیعی
کشاورزی و محیط زیست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام وظایف فنی و اجرایی و عملی امور جانورشناسی، فسیل شناسی، گیاه شناسی و خاک شناسی از طریق اطلاعات جمع آوری شده می باشند و یا با کارشناسان در زمینه تهیه طرح ها همکاری می نمایند.
 
بهداشتکار دهان و دندان
بهداشتی درمانی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کمک دندانپزشکی از قبیل رادیوگرافی، استرلیزاسیون، تزریقات زیرجلدی و عضلانی و نیز پانسمانهای ضروری، تمیز دندانها و اطلاق عمل می باشند و همچنین با دندانپزشک مربوطه همکاری نموده و در زمینه آموزش بهداشت دهان و دندان نیز فعالیت دارند.
 
کاردان جنگل و مرتع
کشاورزی و محیط زیست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار اجرای امور مربوط به جنگل و مرتع در یکی از زمینه های واگذاری اراضی ساحلی و جنگلی، پارک داری، جنگل داری، مرتع داری، ی جنگل، حفاظت خاک، جنگل کاری و آب خیزداری می باشند.
 
کارشناس حفاظت نباتات
کشاورزی و محیط زیست
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار مطالعه و بررسی و یا س رستی فعالیتهای مربوط به حفظ نباتات از قبیل تشخیص آفات و امراض و انگل های نباتی و دفع یا درمان آنها و پیش بینی و تجهیز سموم مناسب جهت جلوگیری از بروز آفات احتمالی و یا اجرای مقررات قرنطینه داخلی و خارجی می باشند.
 
کارشناس تغذیه و رژیم های غذایی
بهداشتی درمانی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تدوین برنامه های تغذیه بمنظور ارتقاء سطح تغذیه و بهداشت غذایی و ارائه نظرات م ی، آموزش تغذیه می باشند.
 
ان سالن تشریح
بهداشتی درمانی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی بانجام اموری از قبیل: کالبدشکافی اجساد طبق دستور پزشک، شستشو و تنظیف و حفاظت وسایل و لوازم و ظروف و ابزار سالن تشریح و احیاناً مومیای اجساد طبق دستور پزشک می پزدازند.
 
کارشناس رادیولوژی
بهداشتی درمانی
متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای تخصصی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های امور فنی رادیولژی، انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز، انجام برنامه های آموزشی و تحقیقاتی، تشریک مساعی در انجام کارهای روزانه از جمله فلوروسپکی، انژیوگرافی و سایر کارهای اختصاصی می باشند.
  3 , 2 , 1  
   
 
   
  کلیه حقوق این سایت به ش
عنوان وبلاگ : پویا
برچسب ها : هدایت - نظارت ,متصدیان ,باشند ,عهده ,جنگل ,زمینه ,درمانی متصدیان ,انجام کارهای ,بهداشتی درمانی ,محیط زیست ,زیست متصدیان ,بهداشتی درمانی متصدیان ,انجام
هدایت نظارت ,متصدیان ,باشند ,عهده ,جنگل ,زمینه ,درمانی متصدیان ,انجام کارهای ,بهداشتی درمانی ,محیط زیست ,زیست متصدیان ,بهداشتی درمانی متصدیان ,انجام
یا مهدی
 

ای مظلوم ترین اهل عالم! شنیده ایم که برای ما پیام داده ای، خدا را به آبروی ی مظلومه ات حضرت زینب سوگند دهیم و برای ظهورت دعا کنیم. این بار ما ملتمسانه ، تورا به اشک های غریبانه ی حضرت زینب در سفر اسارت، به مظلومیت المومنان آن گاه که او را دست بسته برای اخذ بیعت به مسجد می بردند، به استغاثه ی مادر پهلو ش ته ات که در بین دیوار و در، تو را به یاری طلبید، به های جگر مجتبی ، به بدن مثله شده ی سیدال ، به چشم تیرخورده و دستان قلم شده ی حضرت عباس، به قنداقه ی خون آلوده ی حضرت علی اصغر، به فرق شکافته ی حضرت علی اکبر، به جان دادن غریبانه ی ی سه سادات حضرت رقیه در ابه های شام و به گردن و پاهای مجروح زین العابدین سوگند می دهیم که به درگاه خداوند، دست به دعا برداری و از آستان حضرت احدیت ، ظهور خویش را طلب کنی. بیا و صدای «یا اهل العالم » خویش را در جهان طنین انداز فرما: «ألا یا أهل العالم أنا الإمام القائم.» «ألا یا أهل العالم أنا الصمصام المنتقم.» «ألا یا أهل العالم إن جدی الحسین قتلوه عطشانا.» «ألا یا أهل العالم إن جدی الحسین طرحوه ا.» «ألا یا أهل العالم إن جدی الحسین سحقوه عدوانا.» ای اهل عالم؛ آگاه باشید که من قیام کننده ام. ای اهل عالم ؛ آگاه باشید که من شمشیر انتقام گیرنده ام. ای اهل عالم؛ آگاه باشید که جدم حسین را تشنه شهید کرند. ای اهل عالم؛ آگاه باشید که جدم حسین را رها د. ای اهل عالم؛ آگاه باشید که جدم حسین را از روی دشمنی د

عنوان وبلاگ : پویا
برچسب ها : یا مهدی - حضرت ,العالم ,آگاه ,«ألا ,عالم؛ ,حسین ,آگاه باشید ,عالم؛ آگاه ,حضرت زینب
یا مهدی حضرت ,العالم ,آگاه ,«ألا ,عالم؛ ,حسین ,آگاه باشید ,عالم؛ آگاه ,حضرت زینب
حسین
 
زندگینامه حسین (علیه السلام)
 

 

دومین فرزند برومند حضرت علی و(1) در روز سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت فاطمه ، که درود خدا بر ایشان باد، در خانه وحی و ولایت چشم به جهان گشود.

چون خبر ولادتش به گرامی (ص ) رسید، به خانه حضرت علی (ع ) و فاطمه را فرمود تا کودکش را بیاورد. اسما او را در پارچه ای سپید (2) (س ) آمد و اسما پیچید و خدمت رسول اکرم (ص ) برد، آن گرامی به گوش راست او اذان و به گوش چپ (3) او اقامه گفت . به روزهای اول یا هفتمین روز ولادت با سعادتش ، امین وحی الهی ، جبرئیل ، فرود آمد و گفت : سلام خداوند بر تو باد ای رسول خدا، این نوزاد را به نام پسر کوچک هارون (شبیر) چون علی برای تو بسان هارون (5) که به عربی (حسین ) خوانده می شود نام بگذار. (4)برای موسی بن عمران است ، جز آن که تو خاتم پیغمبران هستی .
و به این ترتیب نام پرعظمت "حسین " از جانب پروردگار، برای دومین فرزند فاطمه (س ) انتخاب شد. به روز هفتم ولادتش ، فاطمه زهرا که سلام خداوند بر او باد، ی را برای کشت ، و سر آن حضرت را تراشید و هم وزن موی سر او (6) فرزندش به عنوان عقیقه (7) نقره صدقه داد.


حسین (ع ) و (ص )
از ولادت حسین بن علی (ع ) که در سال چهارم هجرت بود تا رحلت رسول الله (ص ) که شش سال و چند ماه بعد اتفاق افتاد، مردم از اظهار محبت و لطفی که راستین (ص ) درباره حسین (ع ) ابراز می داشت ، به بزرگواری و مقام شامخ پیشوای سوم آگاه شدند. سلمان فارسی می گوید: دیدم که رسول خدا (ص ) حسین (ع ) را بر زانوی خویش نهاده او را می بوسید و می فرمود: تو بزرگوار و پسر بزرگوار و پدر بزرگوارانی ، تو و پسر و پدر ان هستی ، تو حجت خدا و پسر حجت خدا و پدر حجتهای خ که نه نفرند و خاتم ایشان ، (8) قائم ایشان ( زمان "عج ") می باشد.
انس بن مالک روایت می کند: وقتی از پرسیدند کدام یک از اهل بیت خود را بیشتر دوست می داری ، فرمود:
بارها رسول گرامی حسن (ع ) و حسین (ع ) را به می فشرد و (9) حسن و حسین را، (10) آنان را می بویید و می بوسید. ابوهریره که از مزدوران معاویه و از دشمنان خاندان ت است ، در عین حال اعتراف می کند که : "رسول اکرم را دیدم که حسن و حسین را بر شانه های خویش نشانده بود و به سوی ما می آمد، وقتی به ما رسید فرمود هر این دو فرزندم را دوست بدارد مرا دوست (11) داشته ، و هر که با آنان دشمنی ورزد با من دشمنی نموده است .
عالی ترین ، صمیمی ترین و گویاترین رابطه معنوی و ملکوتی بین و حسین را می توان در این جمله رسول گرامی (ص ) خواند که فرمود: "حسین از من و من از (12) حسینم

حسین (ع ) با پدر
شش سال از عمرش با بزرگوار سپری شد، و آن گاه که رسول خدا (ص ) چشم ازجهان فروبست و به لقای پروردگار شتافت ، مدت سی سال با پدر زیست . پدری که جز به انصاف حکم نکرد، و جز به طهارت و بندگی نگذرانید، جز خدا ندید و جز خدا نخواست و جز خدا نیافت . پدری که در زمان حکومتش لحظه ای او را آرام نگذاشتند،همچنان که به هنگام غصب خلافتش جز به آزارش برنخاستند. در تمام این مدت ، با دل و جان از اوامر پدر اطاعت می کرد، و در چند سالی که حضرت علی (ع ) متصدی خلافت ظاهری شد، حضرت حسین (ع ) در راه پیشبرد اه ی ، مانند یک سرباز فداکار همچون برادر بزرگوارش می کوشید، و در جنگهای "جمل "، "صفین " و "نهروان " شرکت و به این ترتیب ، از پدرش المؤمنین (ع ) و دین خدا حمایت کرد و (13) داشت . حتی گاهی در حضور جمعیت به غاصبین خلافت اعتراض می کرد.
در زمان حکومت عمر، حسین (ع ) وارد مسجد شد، خلیفه دوم را بر منبر رسول الله (ص ) مشاهده کرد که سخن می گفت . بلادرنگ از منبر بالا رفت و فریاد زد: "از منبر (14) پدرم فرود آی ....


حسین (ع ) با برادر
پس از شهادت حضرت علی (ع )، به فرموده رسول خدا (ص ) و وصیت المؤمنین (ع )مامت و ی شیعیان به حسن بن علی (ع )، فرزند بزرگ المؤمنین (ع )، منتقل گشت و بر همه مردم واجب و لازم آمد که به فرامین پیشوایشان حسن (ع ) گوش فرادارند. حسین (ع ) که دست پرورد وحی محمدی و ولایت علوی بود، همراه و همکار و همفکر برادرش بود. چنان که وقتی بنا بر مصالح و جامعه مسلمانان و به دستور خداوند بزرگ ، حسن (ع ) مجبور شد که با معاویه صلح کند و آن همه ناراحتیها را تحمل نماید، حسین (ع ) شریک رنجهای برادر بود و چون می دانست که این صلح به صلاح و مسلمین معاویه ، در حضور حسن (ع ) و حسین (ع ) دهان آلوده اش را به بدگویی نسبت به حسن (ع ) و پدر بزرگوارشان مؤمنان (ع ) گشود، حسین (ع ) به دفاع برخاست تا سخن در گلوی معاویه بشکند و سزای ناهنجاریش را به کنارش بگذارد، ولی حسن (ع ) او را به سکوت و خاموشی فراخواند، حسین (ع ) پذیرا شد و به جایش بازگشت ، آن گاه حسن (ع ) خود به پاسخ معاویه (15) برآمد، و با بیانی رسا و کوبنده خاموشش ساخت .


حسین (ع ) در زمان معاویه
چون حسن (سلام خدا و فرشتگان خدا بر او باد) از دنیا رحلت فرمود، به گفته رسول خدا (ص ) و المؤمنین (ع ) و وصیت حسن بن علی (ع ) ت و ی شیعیان به حسین (ع ) منتقل شد و از طرف خدا مأمور ی جامعه گردید. حسین (ع ) می دید که معاویه با اتکا به قدرت ، بر اریکه حکومت به ناحق تکیه زده ، سخت مشغول ت یب اساس جامعه ی و قوانین خداوند است ، و از این حکومت پوشالی م ب به سختی رنج می برد، ولی نمی توانست دستی فراز آورد و قدرتی فراهم کند تا او را از جایگاه حکومت ی پایین بکشد، چنانچه برادرش حسن (ع ) نیز وضعی مشابه او داشت .
حسین (ع ) می دانست اگر تصمیمش را آشکار سازد و به سازندگی قدرت بپردازد، پیش از هر و حرکت مفیدی به قتلش می رساند، ناچار دندان بر جگر نهاد و صبر را پیشه ساخت که اگر برمی خاست ، پیش از اقدام به دسیسه کشته می شد، و از این کشته شدن هیچ نتیجه ای گرفته نمی شد.
بنابراین تا معاویه زنده بود، چون برادر زیست و علم مخالفتهای بزرگ نیفراخت ، جز آن که گاهی محیط و حرکات و اعمال معاویه را به باد انتقاد می گرفت و مردم را به آینده نزدیک امیدوار می ساخت که اقدام مؤثری خواهد نمود. و در تمام طول مدتی که معاویه از مردم برای ولایت عهدی یزید، بیعت می گرفت ، حسین به شدت با او مخالفت کرد، و هرگز تن به بیعت یزید نداد و ولی عهدی او را نپذیرفت و حتی گاهی (16) سخنانی تند به معاویه گفت و یا نامه ای کوبنده برای او نوشت .
معاویه هم در بیعت گرفتن برای یزید، به او اصراری نکرد و (ع ) همچنین بود و ماند تا معاویه درگذشت ...


قیام حسینی
یزید پس از معاویه بر تخت حکومت ی تکیه زد و خود را المؤمنین خواند،و برای این که سلطنت ناحق و ستمگرانه اش را تثبیت کند، مصمم شد برای نامداران و شخصیتهای ی پیامی بفرستد و آنان را به بیعت با خویش بخواند. به همین منظور، نامه ای به حاکم مدینه نوشت و در آن یادآور شد که برای من از حسین (ع ) بیعت بگیر و اگر مخالفت نمود بقتلش برسان . حاکم این خبر را به حسین (ع ) رسانید و جواب مطالبه نمود. حسین (ع ) چنین فرمود:
"انا لله و انا الیه راجعون و علی ال السلام اذا بلیت الامة براع مثل (17) یزید آن گاه که افرادی چون یزید، ( خوار و باز و بی ایمان و ناپاک که حتی ظاهر را هم مراعات نمی کند) بر مسند حکومت ی بنشیند، باید فاتحه را خواند. (زیرا این گونه زمامدارها با نیروی و به نام ، را از بین می برند.)
حسین (ع ) می دانست اینک که حکومت یزید را به رسمیت نشناخته است ، اگر در مدینه بماند به قتلش می رسانند، لذا به امر پروردگار، شبانه و مخفی از مدینه به سوی مکه حرکت کرد. آمدن آن حضرت به مکه ، همراه با سرباز زدن او از بیعت یزید، در بین مردم مکه و مدینه انتشار یافت ، و این خبر تا به کوفه هم رسید. کوفیان از حسین (ع ) که در مکه بسر می برد دعوت د تا به سوی آنان آید و زمامدار امورشان باشد. (ع ) مسلم بن عقیل ، پسر عموی خویش را به کوفه فرستاد تا حرکت و واکنش اجتماع کوفی را از نزدیک ببیند و برایش بنویسد. مسلم به کوفه رسید و با استقبال گرم و بی سابقه ای روبرو شد، هزاران نفر به عنوان نایب (ع ) با او بیعت د، و مسلم هم نامه ای به حسین (ع ) نگاشت و حرکت فوری (ع ) را لازم گزارش داد.
هر چند حسین (ع ) کوفیان را به خوبی می شناخت ، و بی وفایی و بی دینی شان را در زمان حکومت پدر و برادر دیده بود و می دانست به گفته ها و بیعتشان با مسلم نمی توان اعتماد کرد، و لیکن برای اتمام حجت و اجرای اوامر پروردگار تصمیم گرفت که به سوی کوفه حرکت کند.
با این حال تا هشتم ذی حجه ، یعنی روزی که همه مردم مکه عازم رفتن به "منی " بودند و هر در راه مکه جا مانده بود با عجله تمام می خواست خود را به مکه (18) برساند، آن حضرت در مکه ماند و در چنین روزی با اهل بیت و یاران خود، از مکه به طرف عراق خارج شد و با این کار هم به وظیفه خویش عمل کرد و هم به مسلمانان جهان فهماند که پسر پیغمبر امت ، یزید را به رسمیت نشناخته و با او بیعت نکرده ، بلکه علیه او قیام کرده است .
یزید که حرکت مسلم را به سوی کوفه دریافته و از بیعت کوفیان با او آگاه شده بود، ابن زیاد را (که از پلیدترین یاران یزید و از کثیفترین طرفداران حکومت بنی امیه بود) به کوفه فرستاد. ابن زیاد از ضعف ایمان و دورویی و ترس مردم کوفه استفاده نمود و با تهدید ارعاب ، آنان را از دور و بر مسلم پراکنده ساخت ، و مسلم به تنهایی با عمال ابن زیاد به نبرد پرداخت ، و پس از جنگی دلاورانه و شگفت ، با شجاعت شهید شد.
(سلام خدا بر او باد). و ابن زیاد جامعه دورو و خیانتکار و بی ایمان کوفه را علیه حسین (ع ) برانگیخت ، و کار به جایی رسید که عده ای از همان انی که برای (ع ) دعوت نامه نوشته بودند، سلاح جنگ پوشیدند و منتظر ماندند تا حسین (ع ) از راه برسد و به قتلش برسانند.
حسین (ع ) از همان شبی که از مدینه بیرون آمد، و در تمام مدتی که در مکه اقامت گزید، و در طول راه مکه به کربلا، تا هنگام شهادت ، گاهی به اشاره ، گاهی به اعلان می داشت که : "مقصود من از حرکت ، رسوا ساختن حکومت ضد ی یزید و صراحت ، ب اداشتن امر به معروف و نهی از منکر و ایستادگی در برابر ظلم و ستمگری است و جز حمایت قرآن و زنده داشتن دین محمدی هدفی ندارم .
و این مأموریتی بود که خداوند به او واگذار نموده بود، حتی اگر به کشته شدن خود و اصحاب و فرزندان و اسیری خانواده اش اتمام پذیرد. رسول گرامی (ص ) و مؤمنان (ع) و حسن بن علی (ع ) پیشوایان پیشین ، شهادت حسین (ع ) را بارها بیان فرموده بودند. حتی در هنگام ولادت حسین (ع )، و خود حسین (ع ) به (19) رسول گرانمایه (ص ) شهادتش را تذکر داده بود.
علم ت می دانست که آ این سفر به شهادتش می انجامد، ولی او ی نبود که در برابر دستور آسمانی و فرمان خدا برای جان خود ارزشی قائل باشد، یا از اسارت خانواده اش واهمه ای به دل راه دهد. او آن بود که بلا را کرامت و شهادت را سعادت می پنداشت . (سلام ابدی خدا بر او باد) .
خبر "شهادت حسین (ع ) در کربلا" به قدری در اجتماع ی مورد گفتگو واقع شده بود که عامه مردم از پایان این سفر مطلع بودند. چون جسته و گریخته ، از رسول الله (ص ) و المؤمنین (ع ) و حسن بن علی (ع ) و دیگر بزرگان صدر شنیده بودند. بدینسان حرکت حسین (ع ) با آن درگیریها و ناراحتیها احتمال کشته شدنش را در اذهان عامه تشدید کرد. بویژه که خود در طول راه می فرمود: "من کان باذلا فینا مهجته (20) و موطنا علی لقاء الله نفسه فلیرحل معنا.
هر حاضر است در راه ما از جان خویش بگذرد و به ملاقات پروردگار بشتابد، همراه ما بیاید. و لذا در بعضی از دوستان این توهم پیش آمد که حضرتش را از این سفر منصرف سازند.
غافل از این که فرزند علی بن طالب (ع ) و جانشین ، و از دیگران به وظیفه خویش آگاهتر است و هرگز از آنچه خدا بر عهده او نهاده دست نخواهد کشید.
باری حسین (ع ) با همه این افکار و نظریه ها که اطرافش را گرفته بود به راه خویش ادامه داد، و کوچکترین خللی در تصمیمش راه نیافت .
سرانجام ، رفت ، و شهادت را دریافت . نه خود تنها، بلکه با اصحاب و فرزندان که هر یک ستاره ای درخشان در افق بودند، رفتند و کشته شدند، و خونهایشان شنهای گرم دشت کربلا را لاله باران کرد تا جامعه مسلمانان بفهمد یزید (باقی مانده بسترهای گناه آلود خاندان امیه ) جانشین رسول خدا نیست ، و اساسا از بنی امیه و بنی امیه از جداست .
راستی هرگز شیده اید اگر شهادت جانگداز و حماسه آفرین حسین (ع ) به وقوع نمی پیوست و مردم یزید را خلیفه پیغمبر (ص ) می دانستند، و آن گاه اخبار دربار یزید و رانیهای او و ع را می شنیدند، چقدر از متنفر می شدند، زیرا ی که خلیفه پیغمبرش یزید باشد، به راستی نیز تنفرآور است ... و خاندان پاک حضرت حسین (ع ) نیز اسیر شدند تا آ ین رس این شهادت را به گوش مردم برسانند. و شنیدیم و خو م که در ا، در بازارها، در مسجدها، در بارگاه متعفن پسر زیاد و دربار نکبت بار یزید، هماره و همه جا دهان گشودند و فریاد زدند، و زیبای فریب را از چهره زشت و جنایتکار جیره خواران بنی امیه برداشتند و ثابت د که یزید سگ باز و خوار است ، هرگز لیاقت خلافت ندارد و این اریکه ای که او بر آن تکیه زده جایگاه او نیست . سخنانشان رس شهادت حسینی را تکمیل کرد، طوفانی در جانها برانگیختند، چنان که نام یزید تا همیشه مترادف با هر پستی و رذ و دناءت گردید و همه آرزوهای طلایی و یش چون نقش بر آب گشت . نگرشی ژرف می خواهد تا بتوان بر همه ابعاد این شهادت عظیم و پرنتیجه دست یافت .
از همان اوان شهادتش تا کنون ، دوستان و شیعیانش ، و همه آنان که به شرافت و عظمت انسان ارج می گذارند، همه ساله سالروز به خون غلتیدنش را، سالروز قیام و شهادتش را با سیاه پوشی و عزاداری محترم می شمارند، و خلوص خویش را با گریه بر مصایب آن بزرگوار ابراز می دارند. پیشوایان مآل ش و معصوم ما، هماره به واقعه کربلا و به زنده داشتن آن عنایتی خاص داشتند.
غیر از این که خود به زیارت مرقدش می شتافتند و عزایش را بر پا می داشتند، در فضیلت عزاداری و محزون بودن برای آن بزرگوار، گفتارهای متعددی ایراد فرموده اند. ابوعماره گوید: "روزی به حضور ششم صادق آل محمد (ع ) رسیدم ، فرمود اشعاری در سوگواری حسین برای ما بخوان . وقتی شروع به خواندن نمودم صدای گریه حضرت برخاست ، من می خواندم و آن عزیز می گریست ، چندان که صدای گریه از خانه برخاست .
بعد از آن که اشعار را تمام ، (ع ) در فضلیت و ثواب مرثیه و گریاندن مردم بر (21) حسین (ع ) مطالبی بیان فرمود و نیز از آن جناب است که فرمود: "گریستن و بی ت در هیچ مصیبتی شایسته (22) نیست مگر در مصیبت حسین بن علی ، که ثواب و جزایی گرانمایه دارد.
باقرالعلوم ، پنجم (ع ) به محمد بن مسلم که یکی از اصحاب بزرگ او است فرمود: "به شیعیان ما بگویید که به زیارت مرقد حسین بروند، زیرا بر هر شخص باایمانی که (23) به ت ما معترف است ، زیارت قبر اباعبدالله لازم می باشد.
صادق (ع ) می فرماید: "ان زیارة الحسین علیه السلام افضل ما ی من الاعمال . (24) همانا زیارت حسین (ع ) از هر عمل پسندیده ای ارزش و فضیلتش بیشتر است .
زیرا که این زیارت در حقیقت مدرسه بزرگ و عظیم است که به جهانیان درس ایمان و عمل صالح می دهد و گویی روح را به سوی ملکوت خوبیها و پاکدامنیها و فداکاریها پرواز می دهد. هر چند عزاداری و گریه بر مصایب حسین بن علی (ع )، و مشرف شدن به زیارت قبرش و بازنمایاندن تاریخ پرشکوه و حماسه ساز کربلایش ارزش و معیاری والا دارد، لکن باید دانست که نباید تنها به این زیارتها و گریه ها و غم گسا اکتفا کرد، بلکه همه این تظاهرات ، فلسفه دین داری ، فداکاری و حمایت از قوانین آسمانی را به ما گوشزد می نماید، و هدف هم جز این نیست ، و نیاز بزرگ ما از درگاه حسینی آموختن انسانیت و خالی بودن دل از هر چه غیر از خداست می باشد، و گرنه اگر فقط به صورت ظاهر قضیه بپردازیم ، هدف مقدس حسینی به فراموشی می گراید.


اخلاق و رفتار حسین (ع )
با نگاهی اجمالی به 56سال زندگی سراسر خداخواهی و خداجویی حسین (ع )، درمی ی م که هماره وقت او به پاکدامنی و بندگی و نشر رس احمدی و مفاهیم عمیقی والاتر از درک و دید ما گذشته است . اکنون مروری کوتاه به زوایای زندگانی آن عزیز، که پیش روی ما است :
جنابش به و نیایش با پروردگار و خواندن قرآن و دعا و استغفار علاقه بسیاری و حتی در آ ین شب (25) داشت . گاهی در شبانه روز صدها رکعت می گزاشت .
زندگی دست از نیاز و دعا برنداشت ، و خوانده ایم که از دشمنان مهلت خواست تا بتواند با خدای خویش به خلوت بنشیند. و فرمود: "خدا می داند که من و تلاوت (26) قرآن و دعای زیاد و استغفار را دوست دارم (27) حضرتش بارها پیاده به خانه کعبه شتافت و مراسم حج را برگزار کرد.
ابن اثیر در کتاب "اسد الغابة " می نویسد: "کان الحسین رضی الله عنه فاضلا کثیر الصوم و الصلوة و الحج و الصدقة و افعال (28) الخیر جمیعها. حسین (ع ) بسیار روزه می گرفت و می گزارد و به حج می رفت و صدقه می داد و همه کارهای پسندیده را انجام می داد.
شخصیت حسین بن علی (ع ) آنچنان بلند و دور از دسترس و پرشکوه بود که وقتی با برادرش مجتبی (ع ) پیاده به کعبه می رفتند، همه بزرگان و شخصیتهای ی به (29) احترامشان از مرکب پیاده شده ، همراه آنان راه می پیمودند.
احترامی که جامعه برای حسین (ع ) قائل بود، بدان جهت بود که او با مردم زندگی می کرد - از مردم و معا شان کناره نمی جست - با جان جامعه هماهنگ بود، چونان دیگران از مواهب و مصائب یک اجتماع برخوردار بود، و بالاتر از همه ایمان بی تز ل او به خداوند، او را غم خوار و یاور مردم ساخته بود.
و گرنه ، او نه کاخهای مجلل داشت و نه سربازان و غلامان محافظ، و هرگز مثل جباران راه آمد و شد را به گذرش بر مردم نمی بستند، و حرم رسول الله (ص ) را برای او خلوت نمی د... این روایت یک نمونه از اخلاق اجتماعی اوست ، بخوانیم :
روزی از محلی عبور می فرمود، عده ای از فقرا بر عباهای پهن شده شان نشسته بودند و نان های خشکی می خوردند، حسین (ع ) می گذشت که تعارفش د و او هم پذیرفت ، نشست و تناول فرمود و آن گاه بیان داشت : "ان الله لا یحب المتکبرین "، خداوند متکبران را دوست نمی دارد. (30)
پس فرمود: "من دعوت شما را اجابت ، شما هم دعوت مرا اجابت کنید.
آنها هم دعوت آن حضرت را پذیرفتند و همراه جنابش به منزل رفتند. حضرت دستور داد و بدین ترتیب پذیرایی گرمی (31) هر چه در خانه موجود است به ضیافتشان بیاورند، از آنان به عمل آمد، و نیز درس تواضع و انسان دوستی را با عمل خویش به جامعه آموخت .
شعیب بن عبدالرحمن خزاعی می گوید: "چون حسین بن علی (ع ) به شهادت رسید، بر پشت مبارکش آثار پینه مشاهده د، علتش را از زین العابدین (ع ) پرسیدند، فرمود این پینه ها اثر کیسه های غذایی است که پدرم شبها به دوش می کشید و به خانه (32) زنهای شوهرمرده و ک ن یتیم و فقرا می رسانید.
علائلی در کتاب "سمو المعنی " می نویسد:
"ما در تاریخ انسان به مردان بزرگی برخورد می کنیم که هر کدام در جبهه و جهتی عظمت و بزرگی خویش را جهان گیر ساخته اند، یکی در شجاعت ، دیگری در زهد، آن دیگری در سخاوت ، و... اما شکوه و بزرگی حسین (ع ) حجم عظیمی است که ابعاد بی نهایتش هر یک مشخص کننده یک عظمت فراز تاریخ است ، گویا او جامع همه (33) والاییها و فرازمندیها است .
آری ، مردی که وارث بی کرانگی نبوت محمدی است ، مردی که وارث عظمت عدل و مروت پدری چون حضرت علی (ع ) است و وارث جلال و درخشندگی فضیلت مادری چون حضرت فاطمه (س ) است ، چگونه نمونه برتر و والای عظمت انسان و نشانه آشکار فضیلتهای خ نباشد. درود ما بر او باد که باید او را سمبل اعمال و کردارمان قرار دهیم .
حسین (ع ) و حکایت زیستن و شهادتش و لحن گفتارش و ابعاد کردارش نه تنها نمونه یک بزرگ مرد تاریخ را برای ما مجسم می سازد، بلکه او با همه خویشتن ، آیینه تمام نمای فضیلتها، بزرگ ها، فداکاریها، جان بازیها، خداخواهیها وخداجوییها می باشد، او به تنهایی می تواند جان را به لاهوت راهبر باشد و سعادت بشریت را ضامن گردد. بودن و رفتنش ، معنویت و فضیلتهای انسان را ارجمند نمود.

پی نوشتها:

در سال و ماه و روز ولادت حسین (ع ) اقوال دیگری هم گفته شده است ، ولی (1)
ما قول مشهور بین شیعه را نقل کردیم . ر. به . ک . اعلام الوری طبرسی ، ص .213
احتمال دارد منظور از اسما، دختر یزید بن سکن انصاری باشد. ر. به . ک . اعیان (2)
الشیعه ، جزء ,11 ص .167
امالی شیخ طوسی ، ج 1، ص .377 (3)
شبر بر وزن حسن ، و شبیر بر وزن حسین ، و مبشر بر وزن محسن ، نام پسران هارون (4)
بوده است و پیغمبر (ص ) فرزندان خود حسن و حسین و محسن را به این سه نام
نامیده است - تاج العروس ، ج 3، ص ,389 این سه کلمه در زبان عبری همان معنی را
دارد که حسن و حسین و محسن در زبان عربی دارد - لسان العرب ، ج ,66 ص .60
معانی الاخبار، ص .57 (5)
در منابع ی درباره عقیقه سفارش فراوان شده و برای سلامتی فرزند بسیار (6)
مؤثر دانسته شده است . ر. به . ک . وسائل الشیعه ، ج ,15 ص 143به بعد.
کافی ، ج 6، ص .33 (7)
مقتل خوارزمی ، ج 1، ص 146- کمال الدین صدوق ، ص .152 (8)
سنن ترمذی ، ج 5، ص .323 (9)
ذخائر العقبی ، ص .122 (10)
الاصابه ، ج ,11 ص .30 (11)
سنن ترمذی ، ج 5، ص 324- در این قسمت روایاتی که در کتابهای اهل تسنن آمده (12)
است نقل شد تا برای آنها هم سندیت داشته باشد.
الاصابه ، ج 1، ص .333 (13)
تذکرة الخواص ابن جوزی ، ص 34- الاصابه ، ج 1، ص ,333 آن طور که بعضی از (14)
مورخین گفته اند این موضوع تقریبا در سن ده سالگی حسین (ع ) اتفاق افتاده
است .
ارشاد مفید، ص .173 (15)
رجال کشی ، ص 94- کشف الغمة ، ج 2، ص .206 (16)
مقتل خوارزمی ، ج 1، ص 184- لهوف ، ص .20 (17)
روز هشتم ماه ذیحجه مستحب است که حاجیها به "منی " بروند، و در آن زمان به (18)
این حکم استحب عمل می د، ولی در زمان ما مرسوم شده است که از روز هشتم
ی ره به عرفات می روند.
کامل ا یارات ، ص 68به بعد - مشیر الاحزان ، ص 9. (19)
لهوف ، ص .53 (20)
کامل ا یارات ، ص .105 (21)
کامل ا یارات ، ص .101 (22)
کامل ا یارات ، ص .121 (23)
کامل ا یارات ، ص .147 (24)
عقد الفرید، ج 3، ص .143 (25)
ارشاد مفید، ص .214 (26)
مناقب ابن شهرآشوب ، ج 3، ص 224- اسد الغابة ، ج 2، ص .20 (27)
اسد الغابة ، ج 2، ص .20 (28)
ذکری الحسین ، ج 1، ص ,152 به نقل از ریاض الجنان ، چاپ بمبک ی ، ص 241- (29)
انساب الاشراف .
سوره نحل ، آیه .22 (30)
تفسیر عیاشی ، ج 2، ص .257 (31)
مناقب ، ج 2، ص .222 (32)
از کتاب سمو المعنی ، ص 104به بعد، نقل به معنی شده است . (33)
عنوان وبلاگ : پویا
برچسب ها : حسین - حسین , , ,رسول ,فرمود ,مردم , حسین ,کامل ا یارات ,رسول الله ,رسول گرامی ,حکومت ی
حسین حسین , , ,رسول ,فرمود ,مردم , حسین ,کامل ا یارات ,رسول الله ,رسول گرامی ,حکومت ی
دهه کرامت

دهه کرامت

دهه کرامت میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و میلاد هشتمین اختر تابناک ت و ولایت حضرت رضا (ع) مبارک

 

به گوش دل ندا آمد، که یار دلربا آمد
به درد ما دوا آمد، رضا آمد، رضاآمد
خدا داد آنچه را وعده،‌ بشد در ماه ذیقعده
که آمد بهترین بنده، رضا آمد ، رضا آمد 

 

دهه کرامت و ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه(س) و هشتمین اختر تابناک ت و ولایت حضرت علی بن موسی الرضا(ع) مبارکباد

رضا (ع) : ى که حضرت فاطمه معصومه را زیارت کند پاداش او بهشت است .


صلوات خاصه رضا(ع)

اللهم صل علی علی بن موسی الرضا المرتضی،

ال قی النقی و حجتک علی من فوق الارض و من تحت الثری،

الصدیق الشهید، صلاه کثیره تامه زاکیه متواصله متواتره مترادفه

کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک.

دهه کرامت یادآور لطیف‌ترین علائق و مهر و وفاهای کم‌نظیر یک خواهر نسبت به مقام شامخ و معنوی برادر است.  مهر و وفایی که خواهر مهربان و دلداده را به هجرت وادار نموده و غربت و بیماری و مرگ در فصل جوانی را برای او آسان کرده است. مهربانی که جز در مورد حسین و حضرت زینب (علیهما‌السلام) سابقه ندارد.           
دهه کرامت تداعی کننده عزم و قاطعیت و اراده آهنین ن بزرگ و بانوان والامقام و گرانقدر جهان می‌باشد.

دهه کرامت یادآور زهرا و زینب (سلام‌الله علیهما‌السلام) است.                    
دهه کرامت یادآور تمام خوبی‌هاست. و یادآور جمال انسانی ...     

دهه کرامت یادآور تحول آفرینی بانوان آسمانی است و این که می‌توانند ی دل‌های صدها میلیون مسلمان را در طی اعصار عهده‌دار بشوند.

تمام مفاهیم سازنده‌ای که ما در فرهنگ ی داریم در این دهه تداعی می‌شوند چرا که حرم حضرت معصومه و رضا (علیهماالسلام) کانون دعا و قرآن و نیایش و ... است.

صادق(ع)پیش از ولادت کریمه آل محمد(ص) فرمود:

خدا را حرمى است و آن مکه است، مؤمنان را حرمى است و آن کوفه است،و ما اهل بیت را حرمى است و آن قم است.بزودى بانویى به نام فاطمه از تبار من در آن جا دفن شود که هر به زی بشتابد،بهشت بر او واجب مى گردد.

بارگاه حضرت معصومه(س) تجلیگاه حضرت زهرا(س)

بر اساس رویاى صادقه‏اى که مرحوم آیت الله مرعشى نجفى(ره) از پدر بزرگوارش مرحوم حاج سیدمحمود مرعشى (متوفاى 1338 ه .)نقل مى‏ د، قبر شریف حضرت معصومه(س)جلوه‏گاه قبر گم شده مادر بزرگوارش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها مى‏باشد.آن مرحوم در صدد بود که به هر وسیله‏اى که ممکن باشد، محل دفن‏حضرت زهرا سلام الله علیها را به دست آورد، به این منظور ختم مجربى را آغاز مى‏کند و چهل شب آن را ادامه مى‏دهد، تا درشب چهلم به خدمت‏حضرت باقر و یا حضرت صادق(علیهماالسلام)شرفیاب مى‏شود، (ع) به ایشان مى‏فرماید: «علیک بکریمه اهل البیت‏» «به دامن کریمه اهلبیت پناه ‏ببرید.» عرض مى‏کند: بلى من هم این ختم را براى این منظور گرفته‏ام که قبر شریف ‏بى‏بى را دقیقا بدانم و به زی بروم.

(ع) فرمود: منظور من قبر شریف حضرت معصومه در قم مى‏باشد.سپس ادامه داد: براى مصالحى خداوند اراده فرموده که محل دفن حضرت فاطمه‏سلام الله علیها همواره مخفى بماند و لذا قبر حضرت معصومه را تجلیگاه قبر آن حضرت قرار داده است.هر جلال و جبروتى که براى‏ قبر شریف حضرت زهرا مقدر بود خداوند متعال همان جلال و جبروت‏را بر قبر مطهر حضرت معصومه(س) قرار داده است.

عصمت حضرت معصومه(س)

بر اساس روایتى که مرحوم سپهر در «ناسخ‏» از رضا(ع)روایت کرده، لقب «معصومه‏» را به حضرت معصومه، هشتم ‏اعطا کرده‏اند. طبق این روایت رضا(ع) فرمود: «من زار المعصومه بقم کمن زارنى‏» «هر حضرت معصومه را در قم زیارت کند، همانند ى است که مرا زیارت کرده باشد.» این ‏روایت را مرحوم محلاتى نیز به همین تعبیر نقل کرده است. با توجه به این که عصمت ‏به چهارده معصوم(علیهم السلام) منحصر نیست، بلکه همه ان، ان و فرشتگان معصوم هستند. و علت اشتهار حضرت رسول اکرم، فاطمه زهرا و ان(علیهم‏السلام) به «چهارده معصوم‏» آن است که آنها علاوه بر مصونیت ازگناهان صغیره و کبیره، از «ترک اولى‏» نیز که منافات با عصمت ‏ندارد، پاک و مبرا بودند.

مرحوم مقرم درکتابهاى ارزشمند :«العباس‏» و «على الاکبر»دلائل عصمت ‏حضرت ابوالفضل و حضرت‏على‏اکبر(علیهماالسلام) را بر شمرده‏است. و مرحوم نقدى در کتاب‏«زینب الکبرى‏» از عصمت‏حضرت زینب سلام الله علیها سخن‏گفته است. و مولف «کریمه اهلبیت‏» شواهد عصمت‏حضرت معصومه(س)را بازگو نموده است.

و با توجه به این که حضرت معصومه(س) نام شریفشان «فاطمه‏»است و در حال حیات به «معصومه‏» ملقب نبودند، تعبیر (ع)دقیقا به معناى اثبات عصمت است، زیرا بر اساس قاعده معروف:«تعلیق حکم به وصف مشعر بر علیت است‏» دل ‏حدیث‏شریف برعصمت آن بزرگوار بى‏تردید خواهد بود.

فداها ابوها

آیت الله سید نصر الله مستنبط از کتاب «کشف اللئالى‏» نقل‏فرموده که روزى عده‏اى از شیعیان وارد مدینه شدند و پرسشهایى‏داشتند که مى‏خواستند از محضر کاظم(ع) بپرسند. (ع) درسفر بودند، پرسشهاى خود را نوشته به دودمان ت تقدیم‏نمودند، چون عزم سفر د براى پاسخ پرسشهاى خود به منزل‏ (ع) شرفیاب شدند، کاظم(ع) مراجعت نفرموده بود و آنها امکان توقف نداشتند، از این رو حضرت معصومه(س) پاسخ آن پرسشها را نوشتند و به آنها تسلیم نمودند، آنها با مسرت فراوان از مدینه منوره خارج شدند، در بیرون مدینه با کاظم(ع) مصادف‏شدند و داستان خود را براى آن حضرت شرح دادند.

هنگامى که (ع) پرسشهاى آنان و پاسخهاى حضرت معصومه(س) را ملاحظه د، سه بار فرمودند: «فداها ابوها» «پدرش به قربانش باد.» باتوجه به این که‏حضرت معصومه(س) به هنگام دستگیرى پدر بزرگوارش دسال بود،این داستان از مقام بسیار والا و دانش بسیار گسترده آن حضرت‏حکایت مى‏کند.

ذکر حکایتی در جهت شفا یافتن

خانمی از یکی از ای جنوبی آمده بودند به قم و مربوط به حدود 70 سال قبل است. این خانم باردار بوده بعد از مدتی حس می‌کند که جنین حرکت ندارد. طبیب تشخیص می‌دهد که بچه در شکم مادر مرده است و نیاز به جراحی دارد. که در آن زمان جراحی اینقدر آسان نبوده و سختی‌های بسیار داشته است.

آن زن و خانواده‌اش خیلی ناراحت شدند و نمی‌توانستند به جراحی تن بدهند. لذا زن و شوهر به عزم زیارت حضرت رضا (علیه‌السلام) و توسل به ایشان از شهرشان خارج می‌شوند.

نتیجه که حضرت معصومه(علیهاالسلام) در انحصار گروه و افراد خاصی نیست هر ، در هر جایی مشکلی داشته باشد به اذن خدا حل آن مشکلات در توان ایشان است. و سرمایه‌ای برای مسلمین و شیعیان هستند.

در مسیر به قم می‌رسند و به زیارت حضرت معصومه (علیها‌السلام) می‌روند. زن می‌گوید به محض این که وارد صحن شدم حس جنین در شکم حرکت کرد. بسیار خوشحال می‌شوند و نامه می‌نویسند به فامیل که ما به مشهد نرفته به برکت قبر منور حضرت معصومه(علیها‌السلام) بچه حرکت کرد.

دهه کرامت بدین گونه نامیده شد که میلاد حضرت معصومه(س) و برادرش رضا(ع)  در ماه ذی القعده واقع شد یعنی روز اول ذی القعده میلاد حضرت معصومه (س) که روز دختر نیز نامگذاری شده و  دهم ذی القعده میلاد شمس الشموس ، انیس النفوس ، حضرت رضا (ع) است و یکی ازمهمترین  دلایل آن  عواطف سرشار و محبت ‏زایدالوصفى است که بین این  خواهر و برادر وجود دارد که قلم از ترسیم آن عاجز می باشد و شاهد مثال آن در یکى از معجزات کاظم(ع) که حضرت معصومه نیز نقشى دارد،اتفاق افتاده است و هنگامى که مرد نصرانى مى‏پرسد: «شما که هستید؟» مى‏فرماید: «انا المعصومه اخت الرضا» «من معصومه، خواهر رضا(ع)مى‏باشم.» این تعبیر از محبت‏سرشار آن حضرت به برادر بزرگوارش‏ رضا(ع) و از مباهات او به این خواهر برادرى سرچشمه‏مى‏گیرد.

امید که از هدایت‌های ایشان بهره کامل ببریم تا به شفاعت ایشان نائل آئیم ... انشاالله

 

عنوان وبلاگ : پویا
برچسب ها : دهه کرامت - حضرت , ,معصومه ,کرامت ,الله ,مرحوم ,حضرت معصومه ,الله علیها , کاظم ,کرامت یادآور ,میلاد حضرت ,حضرت فاطمه معصومه ,حضرت معصومه علیها‌السل
دهه کرامت حضرت , ,معصومه ,کرامت ,الله ,مرحوم ,حضرت معصومه ,الله علیها , کاظم ,کرامت یادآور ,میلاد حضرت ,حضرت فاطمه معصومه ,حضرت معصومه علیها‌السل
اخرین جستجو ها
ساحت های پنج‌گانه اخلاق در نهج البلاغه ثبت نام و لیست رشته های فراگیر پیام نور کردستان تحلیل تجزیه کلاس معرفی کلاس تجزیه آزاد شهریار تحلیل سیگنال سیگنال آزاد بیوگرافی آزاده خورشیددوست شهرستان عالیات عتبات ستاد جلسه عتبات عالیات شهرستان کلاردشت اولین جلسه giraffe gives birth but it s not april بسته کامل نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه شغل تقریر نویس انشا جانشین سازی درباره موبایل افکار اقبال لاهوری سکوت سرد روند مد کیف دستی بهار و تابستان حسابداری و حسابرس تراز پرداز آتیه سنجش و مقایسه در مورد دیوار و قفس درباره درس ششم نگارش کلاس دهم سلوم می‌باشند عمومی احشایی پاو وینت شاخه خا وستان سیستم گردش سلوم احشایی وجود دارد اسلاید آهنگ شروین به نام عاشقت بودم گورخواب ها مرز فهمیدن دوربین گل ی نوت 8 ، دریچهای نوین را به دنیای عکاسی موبایل باز م جزوه و نمونه سوالات ادواری فنی و حرفه ای متصدی کافی شاپ کد شغل پاو وینت آشنایی با معماری ی کاخ گلستان هشدار آنلاین درباره اجاره ملک ورثه ای رایگان کتاب اسرار نشانه ها رام رسمی هواوی g630 u10 بیلد b161 اندروید اعزام نمایندگان ایران برای شرکت در مسابقات جام جهانی بازی‌های را آیا فردا ۹بهمن مدارس لواسان تعطیل است؟ ultra private email provider lavabit is back online فروشندگان موفق چه ویژگی‌هایی دارند؟ بررسی جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد سوالات تستی صحیفه سجادیه پایه یازدهم hands on raspberry pi 7 inch touch display and case سنگ پینیت طرح جابر با موضوع دستگاه گردش خون مقایسه دیوار با تنهای دوربین ابجکت وجود بررسی بررسی وجود فروش در و پنجره دوجداره استاندارد کرج انشا درباره پلاسکو از زبان پنجره خواص درمانی قارچ ترافل black truffle mushrooms برای چشم و chris distefano pilot from u2018how i met your motheru2019 duo gets cbs order جواب سوال کتاب هدیه آسمان صفحه83 پاو وینت ماشین آلات ساختمانی و عمرانی روستای مشگل مردم روستا خداوند جغری روستای جغری قرار دارد مردم مجبورند آهنگ شستم تو چشم یار متروی فرودگاه اردیبهشت ۹۶ افتتاح می‌شود انشا درمورد خورشید به صورت ذهنی اللهم ارزقنی شفاعه الحسین یوم الورود سیمپسون فنسی جسیکا simpson ادکلن fancy جسیکا سیمپسون jessica simpson ادکلن جسیکا ادکلن جسیکا سیمپسون انشای مقایسه بهشت و جهنم طرح کرامت پایه دوم ابت واحد کار وفای به عهد حرام پرچم سرخی آهنگ محسن چاوشی نداشتی دوست میریزم محسن چاوشی دوست نداشتی آهنگ نداشتی رنجوندنمو جدید محسن دوست نداشتی رنجوندنمو تجربه کار با فریمورک vue js turn your bug finding skills into more cash as google microsoft hike bounties گوشی مراحل اموزش درصد شارژ برنامه هایتان ø¢ù…ø§ø¯ú¯ûŒ ø§ùˆø±ú˜ø§ù†ø³ ú©ø±ù…ø§ù†ø´ø§ù‡ ø¨ø±ø§ûŒ ø§ø±ø§ûŒù‡ ø®ø¯ù…ø§øª ø¨ù‡ ø²ø§ø¦ø±ø§ù† ú©ø±ø¨ù„ø§ûŒ ù…ø¹ù„ø§ انشا درمورد خورشید به روش جانشین سازی samsung investing in 3840x1080 and 3840x1200 curved displays at 144 hz ب مز فات فکر نکنین ارایشگر که اموزش پیش منیر دیده باشه لبنان بازی فکری پازلک اندروید آموزش و نسخه مود شده پول بی نهایت wikimedia incremental dump files for the french wikipedia on march پایان نامه بررسی رابطه عزت نفس، ابراز وجود و متغیرهای جمعیت‌شناختی با مصرف سیگار در بین دانشجویان text message sounds عضویت در کانال تلگرام کرموبله تفاوت تاریکی و روشنایی انشا تحقیق در رابطه با تاریخچه و مبدأ پیدایش هلو on the banks انشایی درباره ی مقایسه وسنجش انسان با سنگ متن ذهنی یا تخیلی درباره مومیایی دانش آموزان دانش آموزان دانش آموز خوشآمدگویی یک زن به انقلاب خوزستان جلسه زیارت برگزار زیارت خوزستان استان خوزستان خانواده اعضای خانواده خالص نیست قاطی داره حضرت زهرا س الگوی دفاع از حقانیت است روش محاسبه جذر اعداد با فرجه دلخواه حسین برای سلامتی جملات ناب انگیزشی جشن یلدا در کانون فرهنگی شهید بهشتی تنهایی ، بهترینم است تغییر زمان برگزاری مجمع بهمن ماه معاونین فناوری زمان عج به تشییع جنازه کدام زن رفتند؟ تشییع پیکر آیت ا شیخ حبیب ا محمدیان ترامپ 45 رئیس جمهوری تدوین قانون جدید انشا درس تضاد مفاهیم وناسازی معنایی نگارش دهم تحقیق در مورد آزمایشاتالکترونیک25ص تا هفته آینده مشکلات نساجی برطرف نشود دیگر روی نیمکت نمی نشینم برنجی فلکه شیرفلکه قیمت ایتالیا فلکه برنجی شیرفلکه برنجی قیمت شیرفلکه لیست قیمت فروشگاه حسین بررسی کف کاذب بررسی تاثیر گروه درمانی شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی mbct بر کاهش خستگی روانی ن مبتلا به مولت بد گمانی بخار تولید بخار فایر تیوب بخار فایر نییه نردیوان بالاخانیم قاپی‌نین خانیم اوستاد بالاخانیمدان سوروش قاپی‌نین دالیندا حاجی خانیم ایشینی گؤرندن نردیوان گره‌ک با یاد تو دلشادم تحقیق چگونه میتوانیم جوامع منطقه مان وجهان رااز خشونت برهانیم بارم بندی زیست شناسی دهم بارش شدید 72 ساعته باران در کهگیلویه و بویراحمد گردشگران مراقب باشند ای دیریافته با تو سخن می گویم مسلمانان جهان شادی خود را در روز بعثت چگونه نشان می دهند انتظارم رو بهوصال مبدل کن حضرت عشق جان
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.332 seconds
RSS