بعد از دو ماه و ده ای اومدم خونه

هنوز تصورم از خونه 

خونه ی اون روزاست که نیلوفرش بچه مدرسه ای بود

خونه اون روزا پویاتر بود جون داشت

یادم باشه این دفعه که میام دیگه به خودم نگم میرم خونه مثلا بگم میرم خانم مادر اقای پدر رو ببینم