خاطرات جهادی - شهرضا

پست های وبلاگ خاطرات جهادی - شهرضا از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

بمناسبت هفته بسیج
شهریارا تا به سایی سر به درگاه بسیج

 

 

یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج

جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج

یا علی خون حسینت کی رود از یادها

گو ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج

تا علمدارش گشاید بال شاهین علم

می دهد فرمان حسینت کو بود شاه بسیج

اشک و خون می بارد از آفاق آذربایجان

خود به مژگان رفت آذربایجان را بسیج

می زداید دود آه خیمه های سوخته

خیمه و گاه زد در کربلا آه بسیج

کور دل بودند اهل کوفه و بیعت شکن

قوم سلمان است این قوم دل آگاه بسیج

غرش ای شیر خدا ببر و پلنگ ه را

تا شود صدامیان گوش و روباه بسیج

لشکر شد چون سیل وطوفان در وش

کفر اگر خود کوه باشد می شود کاه بسیج

روز کین و انتقام است از گروه حرمله

چند باشد داغ اصغر زجر جانکاه بسیج

 از نصر من الله داد فرمان جهاد

تا رسد فتح قریب از نصرت الله بسیج

صد هزار از “بیست میلیون” رهسپار جبهه هاست

تا بیفتد مگس در دام جولاه بسیج

رغبت و شوق شهادت منی انباشته است

حاش لله نیست یک جو، هرگز اکراه بسیج

کربلاتشنه است و بر سقای خود چشم انتظار

طلعت ماه بنی هاشم بود ماه بسیج

با شعار یا محمد شیعه و سنی یکیست

نیست جز قرآن و حق ذکری در افواه بسیج

این سفر با “فتح پایان” باز می گردد

می دهد پایان به فتح گاه و بی گاه بسیج

سر به درگاه خدا می ساید این جهد و جهاد

(شهریارا) تا به سایی سر به درگاه بسیج

عنوان وبلاگ : خاطرات جهادی - شهرضا
برچسب ها : بمناسبت هفته بسیج - بسیج ,درگاه ,درگاه بسیج
بمناسبت هفته بسیج بسیج ,درگاه ,درگاه بسیج
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن
گذاشتن یا گزاردن؟
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن
 
 
این روزها یکی از اشتباهات بسیار رایج نزذ فارسی زبانان، کار برد دو فعل «گذاشتن» و «گزاردن» به جای یکدیگر است، به ویژه در نوشتن ترکیبات آن ها، مانند; قانون گذار، بنیادگذار، گزار، خدمت گزار و مانند آن ها. نخست باید دانست که نوشتن این دو فعل به صورت «گزاشتن» و «گذاردن» نادرست است و درست آن ها همان «گذاشتن» و «گزاردن» است.
 
 
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن
 
 
عده‌ای گمان می‌کنند که اگر گذاشتن دل بر عملی عینی و ملموس نکند یا، به بیان دیگر، اگر مفعول آن جسم نباشد، باید با حرف "ز" نوشته شود. مثلا قانونیا بدعت یا بنیان چون جسم عینی و ملموسی نیست در ترکیب با این فعل لابد می‌شود قانونگزار یابدعتگزار یا بنیانگزار. این تصور نادرست در وهله نخست ناشی از خلط معنای حقیقی و معنای مجازیگذاشتن و در وهله بعد ناشی از خلط معنای این فعل با معنای فعل گزاردن است.

 

گذاشتن در معنای حقیقی کلمه، "قرار دادن به طور عینی و مشهود" است، مثلا: "لیوان را روی میزمی‌گذارم" یا "کتاب را در قفسه گذاشت". اما گذاشتن مجازا به معنای "قرارداد ، وضع ، تاسیس " است و چون مقصود از قانونگذار  ی است که قانون را وضع و بنا می‌کند (و نه فرضا ی که قانون را اجرا می‌کند) باید به همین صورت، یعنی با حرف "ذ" نوشته شود. همچنین است قانونگذاری به معنای "وضع قوانین"، چنانکه می‌گویند: "مجلس قانونگذاری". بنابراین نوشتن این دو کلمه به صورت قانونگزار وقانونگزاری غلط است. 
و نیز بدعتگذار  ی است که بدعت را وضع و تاسیس می‌کند (و نه فرضا ی که بدعت را اجرا می‌کند) و بنابراین با حرف "ذ" نوشته می‌شود. همچنین بنیانگذار، به معنای "موسس"، ی است که بنای کاری را یا موسسه‌ای را می‌گذارد و نوشتن آن با حرف "ز" غلط است.

اما گزاردن. نخست باید دانست که گزاشتن با "ز" و "گذاردن" با "ذ" غلط است و صحیح گذاشتن و گزاردناست. خلط این دو فعل اخیر از آنجا ناشی شده است که امری هر دو از لحاظ آوایی ی ان است، یعنی امر گذاشتن می‌شود گذار و امر گزاردن می‌شود گزار. ولی معنای آنها البته ی ان نیست. گزاردن معانی متعدد دارد که همه آنها را می‌توان در دو معنی به شرح زیر خلاصه کرد:

1- یکی به معنای "به جا آوردن" یا "ادا " یا، بر طبق استعمال معاصران، "اجرا " و "انجام دادن". مثلا گزاردن یعنی "ادا "، بنابراین باید نوشت  گزار و نه  گذار. یا وام گزاردن یعنی "ادا وام"، بنابراین وامگزار صحیح است و نه وامگذار. و نیز حج‌گزار صحیح است، یعنی "انجام‌دهنده مناسک حج"، و نه حج‌گذار. 

همچنین باید نوشت:  اجگزار، سپاسگزار، شکرگزار، خدمتگزار، حق‌گزار، پاسخ‌گزار، مدح‌گزار،سنت‌گزار (به معنای "به جای آورنده سنت" و مقصود از آن "به جا آورنده نافله" است) و جز اینها. از همین معنی است که ترکیب کارگزار، یعنی "انجام‌دهنده و اجرا‌کننده کار" ساخته شده است. ترکیب پیغام‌گزار را می‌توان دو گونه تفسیر کرد: " ی که پیغام را ادا می‌کند" یا " ی که پیغام را بازگو می‌کند" (در صورت اخیر، معنای دوم گزاردن منظور است.

 

، ابوالحسن. (1384). غلط ننویسیم. تهران: مرکز نشر ی. ذیل گذاشتن/ گزاردن

 

 

عنوان وبلاگ : خاطرات جهادی - شهرضا
برچسب ها : فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن - معنای ,می‌کند ,گذاشتن ,نوشتن ,است، ,یعنی ,اجرا می‌کند ,است، یعنی ,یعنی انجام‌دهنده ,معنای حقیقی ,باید دانست ,درست بنویسیم، گذاشتن
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن معنای ,می‌کند ,گذاشتن ,نوشتن ,است، ,یعنی ,اجرا می‌کند ,است، یعنی ,یعنی انجام‌دهنده ,معنای حقیقی ,باید دانست ,درست بنویسیم، گذاشتن
خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است.

زنى به حضور حضرت داوود (علیه السلام ) آمد و گفت :

 
اى خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟
 
داوود (علیه السلام ) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند.
 
سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مى کنى؟
 
زن گفت : من بیوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم، ریسندگى مى کنم ،
 
دیروزشال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم
 
و به طرف بازار مى بردم، تا بفروشم، و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم،
 
ناگهان پرنده اى آمد و آن پارچه را از دستم ربود و برد،
 
و تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم که معاش کودکانم را تامین نمایم .
 
هنوز سخن زن تمام نشده بود، در خانه داوود را زدند،
 
حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد، ناگهان ده نفر تاجر به حضور داوود (علیه السلام ) آمدند،
 
و هر کدام صد دینار (جمعا هزار دینار) نزد آن حضرت گذاردند
 
و عرض د: این پولها را به مستحقش بدهید.
 
حضرت داوود (علیه السلام ) از آن ها پرسید:
 
 علت این که شما دست جمعى این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست ؟
 
عرض د : ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست ،
 
کشتى آسیب دید، و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم ،
 
ناگهان پرنده اى دیدیم ، پارچه سرخ بسته ای سوى ما انداخت ،
 
آن را گشودیم ، در آن شال بافته دیدیم ، به وسیله آن ،
 
موردآسیب دیده کشتى را محکم بستیم و کشتى بى خطر گردید
 
و سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم ، و ما هنگام خطر نذر کردیم
 
که اگر نجات ی م هر کدام صد دینار، بپردازیم ،
 
و اکنون این مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ما است به حضورت آورده ایم ،
 
تا هر که را بخواهى، به او صدقه بدهى.
 
حضرت داوود (علیه السلام ) به زن متوجه شد و به او فرمود:
 
پروردگار تو در دریا براى تو هدیه مى فرستد،
 
ولى تو او را ظالم مى خوانى؟ سپس ‍ هزار دینار را به آن زن داد،
 
و فرمود: این پول را در تامین معاش کودکانت مصرف کن،
 
خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است.
 
و اوست آن که براى شما گوش و چشم و دل پدید آورد.
 
چه اندک سپاسگزارید...
 
سوره مؤمنون - آیه 78
عنوان وبلاگ : خاطرات جهادی - شهرضا
برچسب ها : خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است. - داوود ,حضرت ,السلام ,علیه ,کشتى ,دینار ,داوود علیه ,علیه السلام ,حضرت داوود ,هزار دینار ,ناگهان پرنده
خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است. داوود ,حضرت ,السلام ,علیه ,کشتى ,دینار ,داوود علیه ,علیه السلام ,حضرت داوود ,هزار دینار ,ناگهان پرنده
اخرین جستجو ها
نوارنقاله بسته بندی وخط تولید اصطلاحات به کار رفته در استاندارهای حسابداری انگلیسی به فارسیpdf انشای عینی و ذهنی درباره برف انشای ذهنی با موضوع برف انشا طعم بوی خورشت قورمه سبزی برای ارسال دابسمش چه کار کنیم به استیج متن انشا ذهنی به کمک روش سنجش و مقایسه اهنگ وای خدا پره قلبم انشایی در مورد مقایسه ی قلم و درخت انشا سنجش و مقایسه کتاب و انسان انشا در مورد مقایسه ی قلم با خون شهید ذهنی ار تر قطعه ار تر متن درباره مقایسه دیوار و تنهایی جواب تمرینات صفحه 5 ریاضی نهم فصل اول جواب تمرین صفحه 112 ریاضی نهم تقویم کاری حسابداران انشا پایه دهم مقایسه کتاب و درخت انشا در مورد سنجش و مقایسه یک متن ذهنی مقایسه کتاب با تنهایی متن انشا در مورد مقایسه دو چیز به صورت ذهنی تحقیق در مورد فراکتال انشا طنز و غیر طنز درد دل یک موش آزمایشگاهی انشا سنجش و مقایسه ایینه با ادم دروغگو انشا با موضوع سنجش و مقایسه انشا مقایسه رفتگر با آب با روش سنجش ومقایسه اردو حدیث لیبری فوڑو نظرات درمورد بلک ماسک صورت انشایی ذهنی درمورد خورشید با روش ناسازی معنایی انشا درمورد مقایسه قلم با اسلحه انشا درباره خورشید ناسازی معنایی نوشته ذهنی داستان کوتاه عربی با ترجمه که در قران امده باشد آهنگ جدید سون باند به نام دیره موضوع ذهنی به روش سنجش و مقایسه انشا کتاب نگارش سنجش ومقایسه کتاب با دوست انشای ذهنی مقایسه میز با درخت انشا درباره ناخن کلاس هفتم مقایسه ی دیوار با تنهایی انشا گذر رودخانه پایه نهم انشا در مورد مقایسه قلم با اسلحه مسابقه علمی بسیج دانش آموزی 96 95 بودجه بندی مسابقه علمی بسیج دانش آموزی 95 ماسک زغال باید چند دقیقه روی پوست بماند؟ انشا به روش جانشین سازی درباره ژاله روی برگ گل در کلاس حفظ تقوا و شرف انشای مقایسه دیوار با تنهایی مدل ریش بلند امریکایی انشای ذهنی با بهره گیری از روش سنجش ومقایسه بهترین انشای سال در مورد مقایسه ی دیوار با تنهایی انشادرموردنفرت انشا درباره مقایسه عشق و نفرت انشای مقایسه میز و دیکتاتور انشا درباره ی ناخن طرح کرامت با موضوع اخلاق انشا مقایسه دیوار با تنهایی،با قفس،با موش انشا عینی درباره نیمکت طراحی کانسپت مغازه چای و برنج مولوی مطلبی زیبا درمورد رفتگران انشا طنز و غیر طنز ایستادن توی صف انشا کتاب نگارش دهمی ها در رابطه با سنجش و مقایسه کانال تلگرامی انشا نویسی مقایسه میز با دیکتاتور مسابقات علمی عملی هنرستانها قم نتایج انشای مقایسه ای قلم وخون شهید پایه دهم اعلام نتایج چهاردهمین دوره ازمون علمی وعملی هنرستان های استان مازندران اسامی برندگان مسابقات علمی وعملی در مازندران انشا مقایسه ی اینه با ادم دروغ گو استخدام فولاد میبد مقایسه و سنجش ذهنی درباره ی کتاب با دوست دریافت رمز همگام مدارس استعداد های درخشان galaxy secure folder مقایسه کتاب با دوست ازنظرنوشته ذهنی آهنگ با متن وای خدا پره حرفم ولی دیره در سریال ارام میگیریم متن آهنگ دلی که بشکنه هیچوقت دیگه آروم نمیگیره انشایی درمورد مقایسه دوست و دشمن موزیک ویدئوی کوچ با صدای حجت اشرف زاده فروش اپارتمان برجهای قائم٬فروش اپارتمان سنددار دریاچه چیتگر انشا مقایسه دوست و دشمن مقایسه خواب با روزهای تعطیل با شب امتحان انشا مقایسه خواب با شب امتحان کشته شدن یه جوان امروز در تظاهرات اهواز بخاطر اعتراض به قطع آب وبرق بدست نیروی انتظامی انشا درمورد مقایسه قلم با خون شهیدان انشای ذهنی دربارهی مقایسه دیوار و تنهایی زنجان مطهر بینش بینش مطهر استان زنجان جواب سوالات مسابقه سراسری کتابخوانی از قرائتی انشا درباره مقایسه کفش با پا با روش سنجش انشا در مورد طعم خورشت قورمه سبزی تقوا و پرهیزکارى انشا درباره ی مربی پرورشی رویایی من انشای ذهنی در مورد مقایسه شب و روز اگر میخواهید استخدام شوید در کانال بازار مهاباد آگهی درج کنید شیمی product hdaneshjoo http product 29354 تجزیه دستگاهی شیمی تجزیه شیمی تجزیه دستگاهی انشا درباره سنجش و مقایسه میز و درخت انشا درمورد کفش کلاس هفتم 95 موضوع کفش سرگذشت یک کفش چادر شکایت می کند انشا درباره ی مقایسه کتاب با انسان با برگ درختان با آسمان تحقیق درمورد انشا کفش انشای درمورد مقایسه آیینه با آدم دروغ گو انشا پایه دهم با روش مقایسه با موضوع مقایسه کتاب با عالم بی عمل چقدر چقدر فاصله نگفتم چگونه انشا موضوع خشونت از کجا سرچشمه میگیرد
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.866 seconds
RSS