خاطرات جهادی - شهرضا

پست های وبلاگ خاطرات جهادی - شهرضا از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

بمناسبت هفته بسیج
شهریارا تا به سایی سر به درگاه بسیج

 

 

یا علی باز از خدا دستی به همراه بسیج

جاودان کن در جهان این جلوه و جاه بسیج

یا علی خون حسینت کی رود از یادها

گو ببیند زینب این غوغای خونخواه بسیج

تا علمدارش گشاید بال شاهین علم

می دهد فرمان حسینت کو بود شاه بسیج

اشک و خون می بارد از آفاق آذربایجان

خود به مژگان رفت آذربایجان را بسیج

می زداید دود آه خیمه های سوخته

خیمه و گاه زد در کربلا آه بسیج

کور دل بودند اهل کوفه و بیعت شکن

قوم سلمان است این قوم دل آگاه بسیج

غرش ای شیر خدا ببر و پلنگ ه را

تا شود صدامیان گوش و روباه بسیج

لشکر شد چون سیل وطوفان در وش

کفر اگر خود کوه باشد می شود کاه بسیج

روز کین و انتقام است از گروه حرمله

چند باشد داغ اصغر زجر جانکاه بسیج

 از نصر من الله داد فرمان جهاد

تا رسد فتح قریب از نصرت الله بسیج

صد هزار از “بیست میلیون” رهسپار جبهه هاست

تا بیفتد مگس در دام جولاه بسیج

رغبت و شوق شهادت منی انباشته است

حاش لله نیست یک جو، هرگز اکراه بسیج

کربلاتشنه است و بر سقای خود چشم انتظار

طلعت ماه بنی هاشم بود ماه بسیج

با شعار یا محمد شیعه و سنی یکیست

نیست جز قرآن و حق ذکری در افواه بسیج

این سفر با “فتح پایان” باز می گردد

می دهد پایان به فتح گاه و بی گاه بسیج

سر به درگاه خدا می ساید این جهد و جهاد

(شهریارا) تا به سایی سر به درگاه بسیج

عنوان وبلاگ : خاطرات جهادی - شهرضا
برچسب ها : بمناسبت هفته بسیج - بسیج ,درگاه ,درگاه بسیج
بمناسبت هفته بسیج بسیج ,درگاه ,درگاه بسیج
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن
گذاشتن یا گزاردن؟
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن
 
 
این روزها یکی از اشتباهات بسیار رایج نزذ فارسی زبانان، کار برد دو فعل «گذاشتن» و «گزاردن» به جای یکدیگر است، به ویژه در نوشتن ترکیبات آن ها، مانند; قانون گذار، بنیادگذار، گزار، خدمت گزار و مانند آن ها. نخست باید دانست که نوشتن این دو فعل به صورت «گزاشتن» و «گذاردن» نادرست است و درست آن ها همان «گذاشتن» و «گزاردن» است.
 
 
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن
 
 
عده‌ای گمان می‌کنند که اگر گذاشتن دل بر عملی عینی و ملموس نکند یا، به بیان دیگر، اگر مفعول آن جسم نباشد، باید با حرف "ز" نوشته شود. مثلا قانونیا بدعت یا بنیان چون جسم عینی و ملموسی نیست در ترکیب با این فعل لابد می‌شود قانونگزار یابدعتگزار یا بنیانگزار. این تصور نادرست در وهله نخست ناشی از خلط معنای حقیقی و معنای مجازیگذاشتن و در وهله بعد ناشی از خلط معنای این فعل با معنای فعل گزاردن است.

 

گذاشتن در معنای حقیقی کلمه، "قرار دادن به طور عینی و مشهود" است، مثلا: "لیوان را روی میزمی‌گذارم" یا "کتاب را در قفسه گذاشت". اما گذاشتن مجازا به معنای "قرارداد ، وضع ، تاسیس " است و چون مقصود از قانونگذار  ی است که قانون را وضع و بنا می‌کند (و نه فرضا ی که قانون را اجرا می‌کند) باید به همین صورت، یعنی با حرف "ذ" نوشته شود. همچنین است قانونگذاری به معنای "وضع قوانین"، چنانکه می‌گویند: "مجلس قانونگذاری". بنابراین نوشتن این دو کلمه به صورت قانونگزار وقانونگزاری غلط است. 
و نیز بدعتگذار  ی است که بدعت را وضع و تاسیس می‌کند (و نه فرضا ی که بدعت را اجرا می‌کند) و بنابراین با حرف "ذ" نوشته می‌شود. همچنین بنیانگذار، به معنای "موسس"، ی است که بنای کاری را یا موسسه‌ای را می‌گذارد و نوشتن آن با حرف "ز" غلط است.

اما گزاردن. نخست باید دانست که گزاشتن با "ز" و "گذاردن" با "ذ" غلط است و صحیح گذاشتن و گزاردناست. خلط این دو فعل اخیر از آنجا ناشی شده است که امری هر دو از لحاظ آوایی ی ان است، یعنی امر گذاشتن می‌شود گذار و امر گزاردن می‌شود گزار. ولی معنای آنها البته ی ان نیست. گزاردن معانی متعدد دارد که همه آنها را می‌توان در دو معنی به شرح زیر خلاصه کرد:

1- یکی به معنای "به جا آوردن" یا "ادا " یا، بر طبق استعمال معاصران، "اجرا " و "انجام دادن". مثلا گزاردن یعنی "ادا "، بنابراین باید نوشت  گزار و نه  گذار. یا وام گزاردن یعنی "ادا وام"، بنابراین وامگزار صحیح است و نه وامگذار. و نیز حج‌گزار صحیح است، یعنی "انجام‌دهنده مناسک حج"، و نه حج‌گذار. 

همچنین باید نوشت:  اجگزار، سپاسگزار، شکرگزار، خدمتگزار، حق‌گزار، پاسخ‌گزار، مدح‌گزار،سنت‌گزار (به معنای "به جای آورنده سنت" و مقصود از آن "به جا آورنده نافله" است) و جز اینها. از همین معنی است که ترکیب کارگزار، یعنی "انجام‌دهنده و اجرا‌کننده کار" ساخته شده است. ترکیب پیغام‌گزار را می‌توان دو گونه تفسیر کرد: " ی که پیغام را ادا می‌کند" یا " ی که پیغام را بازگو می‌کند" (در صورت اخیر، معنای دوم گزاردن منظور است.

 

، ابوالحسن. (1384). غلط ننویسیم. تهران: مرکز نشر ی. ذیل گذاشتن/ گزاردن

 

 

عنوان وبلاگ : خاطرات جهادی - شهرضا
برچسب ها : فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن - معنای ,می‌کند ,گذاشتن ,نوشتن ,است، ,یعنی ,اجرا می‌کند ,است، یعنی ,یعنی انجام‌دهنده ,معنای حقیقی ,باید دانست ,درست بنویسیم، گذاشتن
فارسی را درست بنویسیم، گذاشتن و گزاردن معنای ,می‌کند ,گذاشتن ,نوشتن ,است، ,یعنی ,اجرا می‌کند ,است، یعنی ,یعنی انجام‌دهنده ,معنای حقیقی ,باید دانست ,درست بنویسیم، گذاشتن
خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است.

زنى به حضور حضرت داوود (علیه السلام ) آمد و گفت :

 
اى خدا پروردگار تو ظالم است یا عادل؟
 
داوود (علیه السلام ) فرمود: خداوند عادلى است که هرگز ظلم نمى کند.
 
سپس فرمود: مگر چه حادثه اى براى تو رخ داده است که این سؤال را مى کنى؟
 
زن گفت : من بیوه زن هستم و سه دختر دارم ، با دستم، ریسندگى مى کنم ،
 
دیروزشال بافته خود را در میان پارچه اى گذاشته بودم
 
و به طرف بازار مى بردم، تا بفروشم، و با پول آن غذاى کودکانم را تهیه سازم،
 
ناگهان پرنده اى آمد و آن پارچه را از دستم ربود و برد،
 
و تهیدست و محزون ماندم و چیزى ندارم که معاش کودکانم را تامین نمایم .
 
هنوز سخن زن تمام نشده بود، در خانه داوود را زدند،
 
حضرت اجازه وارد شدن به خانه را داد، ناگهان ده نفر تاجر به حضور داوود (علیه السلام ) آمدند،
 
و هر کدام صد دینار (جمعا هزار دینار) نزد آن حضرت گذاردند
 
و عرض د: این پولها را به مستحقش بدهید.
 
حضرت داوود (علیه السلام ) از آن ها پرسید:
 
 علت این که شما دست جمعى این مبلغ را به اینجا آورده اید چیست ؟
 
عرض د : ما سوار کشتى بودیم ، طوفانى برخاست ،
 
کشتى آسیب دید، و نزدیک بود غرق گردد و همه ما به هلاکت برسیم ،
 
ناگهان پرنده اى دیدیم ، پارچه سرخ بسته ای سوى ما انداخت ،
 
آن را گشودیم ، در آن شال بافته دیدیم ، به وسیله آن ،
 
موردآسیب دیده کشتى را محکم بستیم و کشتى بى خطر گردید
 
و سپس طوفان آرام شد و به ساحل رسیدیم ، و ما هنگام خطر نذر کردیم
 
که اگر نجات ی م هر کدام صد دینار، بپردازیم ،
 
و اکنون این مبلغ را که هزار دینار از ده نفر ما است به حضورت آورده ایم ،
 
تا هر که را بخواهى، به او صدقه بدهى.
 
حضرت داوود (علیه السلام ) به زن متوجه شد و به او فرمود:
 
پروردگار تو در دریا براى تو هدیه مى فرستد،
 
ولى تو او را ظالم مى خوانى؟ سپس ‍ هزار دینار را به آن زن داد،
 
و فرمود: این پول را در تامین معاش کودکانت مصرف کن،
 
خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است.
 
و اوست آن که براى شما گوش و چشم و دل پدید آورد.
 
چه اندک سپاسگزارید...
 
سوره مؤمنون - آیه 78
عنوان وبلاگ : خاطرات جهادی - شهرضا
برچسب ها : خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است. - داوود ,حضرت ,السلام ,علیه ,کشتى ,دینار ,داوود علیه ,علیه السلام ,حضرت داوود ,هزار دینار ,ناگهان پرنده
خداوند به حال و روزگار تو، آگاهتر از دیگران است. داوود ,حضرت ,السلام ,علیه ,کشتى ,دینار ,داوود علیه ,علیه السلام ,حضرت داوود ,هزار دینار ,ناگهان پرنده
اخرین جستجو ها
مازراتی برای چهارمین بار در چند ماه گذشته برای لوانته فراخوان اعلام می‌کند that whites deaton their with than commercial video high school deaton told among whites college degree commercial video package هانی گمرک فراز وجود اندر حیاط گمرک هانی دوباره یافتن پیدا دوباره پیدا مفاد اسلوب honda releases industrial strength civic type r teaser video bnl finance تحقیق در مورد سقف کرمیت خداحافظی از الف hp bets on detachables for the enterprise as employees’ work and private lives converge آموزش فوق تخصصی قطعه برداری و نصب قطعه اس ام دی و بی جی آ و هلال اختصاص یافته هلال احمر جزوه نقشه های الکتریکی خودروی 206 م ی پل دار بیانیه مشترک نامزدهای اسکار خارجی ۲۰۱۷ بار محرومیت بر دوشمان سنگینی می‌کند دستمزد آبرومندانه می‌خواهیم ب درامد 7500000 تومن در ماه با ایجاد یک سایت و یا حتی وبلاگ مادر نمایش راز سرقت طلا با دستگیری دو برملا شد دشوارترین مسابقه جهان آب را گل نکنید مطالعات رساله نهایی ، مطالعات جهت طراحی مجموعه تجاری تفریحی در شهرستان بابل اورژانس هوایی رسانی اورژانس امداد رسانی ساله روستایی رسانی اورژانس هوایی امداد رسانی اورژانس احقاق حقوق طرح تبدیل وضعیت کارکنان رسمی کارگری به رسمی کشوری را پیری خواهم کرد نخستین تصویر پس زمینه اندروید o را با کیفیت بالا کنید آگهی آگهی تسلیت فوری آگهی آگهی رو مه آشنایی با بنار آب شیرین قسمت 462 محمد غلامی کارتویه شهردیگه پروژه ساخت سلول خورشیدی وقایع شب اول قبر تصاویر شهادت حضرت فاطمه زهرا س تحقیق و بررسی در مورد اقبال لاهوری با صرافی‌هایی که بیش از سقف مجاز، انتقال ارزی انجام دهند برخورد می‌کنیم طرح رجیستری گوشی‌های تلفن همراه از تیر ماه اجرایی می‌شود با دیدن این ساندویچ ها آب دهانتان راه می افتد ؛ دیدار سرنوشت ساز تراکتورسازی لباس اصغر فرهادی در اسکار 2012 حراج شد درست مدار نصف نهار و نصف نهار مبداء و خط استوا روی کار دستی پل غیرهمسطح درعرض رودخانه قزل اوزن مقابل روستای ساراغل احداث می شود پروژه سازه های فولادی elon musk not happy about trump 039 s new plan for nasa davis cup belgium beat germany but celebrate early in late drama پلاسکو اینکه بکار رفته مقاله بهینه سازی مصرف انرژی در فرآیند خشکاندن شلتوک با استفاده از خشک کن عمودی لایه نازک در گاهی دلت نه عشق می خواهد نه عاشقانه فرماندار اردکان انتخابات 96 نقطه قوت و امید نظام است زین همرهان سست عناصر دلم گرفت itiraflarim c5000 سامسونگ فایل فارسی مشکل c5000 فایل c5000 فایل فارسی سامسونگ سامسونگ c5000 ussd سامسونگ c5000 hard reset model نمیاد بعضی چیزا دعوت فیفا از فغانی برای حضور در سمینار داوران جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه حاکمیت قوانین براى سیاسى رویکرد مردم حاکمیت قانون قوانین باید حاکمیت قانون، بکار مى‏رود سرمایه دارى مورد حاکمیت قانون رفتار افراد ا تحصیل ایجاد بازمانده پژوهی آمار انگیزه اقدام پژوهی ایجاد انگیزه کودک بازمانده پژوهی ایجاد آمار ارائه پژوهی ایجاد انگیزه اقدام پژوهی بادام زمینی احتمال تشدید تحریم‌های غیرهسته‌ای ایران در کنار ایستاده است فناوری کاربرد استفاده تلفن مزایای rfid تجارت سیار مزایای تلفن بررسی فناوری انتقال فایل تاریخچه فناوری کریرهای بی‌سیم این‌قدر تولیدکن سریال نوروز 96 شبکه پنج شوخی مهران مدیری ساعت پخش همدردی برانکو با آتش‌نشان‌ها در خصوص فاجعه پلاسکو ع توتون تحقیق ترویجی آموزشی نیازهای فایل تحقیق نیازهای ترویجی توتون نیازهای آموزشی توتون کاران توضیحات بیشتر تحقیق نیازهای آموزشی ترو xjb2 xtgz what if computers become smarter than humans poor things درختان تغییر تحقیق در مورد اسباب ورود به بهشت از نگاه قرآن از رضا صادقی تا گروه کاکوبند کدام خواننده ها در جشنواره نوروزی قشم می خوانند؟ ع نمایندگی سمعک زیمنس ا پریا xzs سونی معرفی شد پردازنده اسنپدراگون 820 و ثبت ویدیو با نرخ 960 فریم در ثانیه مدیریت مبانی آموزشی بازرگانی جزوه مبانی مدیریت آموزشی مبانی مدیریت بازرگانی جزوه آموزشی آموزشی مبانی مدیریت مبانی مدیریت بازرگانی کاش چون پائیز بودم زبان notch کتاب انگلیسی تمرینات می‌کند زبان انگلیسی مجموعه کتاب مخصوص معلمان notch اورجینال فراهم می‌کند کلمات جدید، گرامر صحبت می‌کنند خانم های باردار از استرس دوری کنند 50تا مجموعه بی نظیر کریستیانو رونالدو، رکورد دار گ نی از روی ضربات سر در لالیگا آیا مشکل تنفسی شما ناشی از آسم است؟ دیپلماتیک شورای مجلس دیپلماسی پارلمانی فعالیت‌های مجلس شورای فعالیت‌های دیپلماتیک دیپلماتیک مجلس شورای ی‌، دیپلماسی پارلمانی مجل پایان نامه نشانه های بدنی و افسردگی در دانشجویان دختر و پسر j111f twrp فایل سامسونگ j111f twrp سامسونگ فایل ریکاوری ریکاوری twrp twrp سامسونگ j111f comment on donald trump melania won’t be watching the oscars — is meryl streep to blame by gerard david jr amy schumer s boyfriend did what when she gave him a مقاله توزیع یارانه ها پرداخت نقدی یارانه ها و پیامدهای آن 10 ص پاو وینت در مورد نمای کلی ازمون عملکردی بازدید رییس جمهوری از پالایشگاه شیرین سازی گازهای همراه نفت در اهواز افزار کتیا گوشی تلفن طراحی گوشی رام رسمی گوشی هواوی huawei y6 scl l21 با بید نامبر 150 برای حل مشکل ussd فایل فلش huawei y6 scl l21 b150 تشابه پیام نوروزی ی و بیانیه ی معرفی کتاب هومر و لنگلی مسکن بانک ت گذشت اتمام یازدهم بانک مسکن ت یازدهم پروژه مسکن قرار داشتند، داشتند، علی‌القاعده قرار داشتند، علی‌القاعده مرحله ابت اح درس ذ کلاس اول damon and elena finally reunite in these ‘the vampire diaries’ spoilers ال جی دلیل بکار نگرفتن نمایشگرها با لبه خمیده در جی 6 را تشریح کرد اخبار دعوت دانش آموزان مستعد به سازمان تحقیقاتی سرن google proposes sending symantec to tls sin bin فروش فوق العاده زودپز فوتورا تخفیف زودپز فیوچرا زودپز هاکینز سالن دیگر معضل تئاتر نیست پاو وینت جامع درمورد درس بازاری صنعتی آیا رفاه ، خشونت را از بین می برد؟ چالش زبان مادری _با تاخیر بیانیه ی در حمایت از بقایی پاو وینت استانداردها و ضوابط مجتمع مس ی طراحی معماری 5 مجتمع مس ی oscars 2017 jennifer aniston dazzles at the oscars in sparkling high slit gown بیماری بیماری‌ام تشخیص علامت مبتلایان می‌تواند تشخیص داده مرحله اولیه ستون فقرات ross didn’t growing much body been tracee ellis ellis ross body image آموزش آموزش وپرورش استخدام 10000 آموزش کشور سنجش آموزش سازمان سنجش فواید مطالعه ادبیات و سوابق مسئله تحقیق
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.911 seconds
RSS