ریچارد داوکینز قبله آتئیست ها معتقد است که استفاده از ک ن اگر به آنان آسیب جدی نزند اشکال ندارد...

این هم سند و آدرس:

http://www.thedailybeast.com/cheats/2013/09/10/richard-dawkins-pedophilia-s-okay

 

بی خ یعنی بی اخلاقی و پایان تمام مکارم اخلاقی…