ششم و متوسطه اول

پست های وبلاگ ششم و متوسطه اول از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

ریاضی (میانگین)
 

   عده ای به ترتیب وارد باغـی شدنـد و به شماره ی

ورود خود سیب چیدنـد، اولـی یکی، دومی دو تا، و ...

سپس سیـب ها را روی هم ریـختـه و به طور مساوی

بین هـم تقسیـم ـد و به هـر کدام 9 سیب رسید.

تعداد نفـرات برابر است با:

 

17                  9                   12                   15

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (میانگین)
ریاضی (میانگین)
تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز
 

   تفاوت کلی روستاهای پراکنده با روستاهای متمرکز

در این است که:

 

خانه های روستایی به دور هسته ی اولیه ی روستا ساخته شده اند.

زمین های کشاورزی در اطراف این روستاها قرار گرفته اند.

زمین های کشاورزی تا چند کیلومتر با خانه های روستایی فاصله دارند.

خانه های روستایی در بین زمین های کشاورزی ساخته شده اند.

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز - کشاورزی ,زمین ,روستایی ,خانه
تفاوت روستای پراکنده با روستای متمرکز کشاورزی ,زمین ,روستایی ,خانه
ریاضی (میانگین)
 

   میـانگیـن نمـره ی درس ریـاضی دانش آمـوزان کلاس

سوم الـف و ب، به ترتیـب 15.2 و 14.8 است. اگر تعداد

دانش آمـوزان به ترتیـب 30 و 40 نـفـر بـاشد، میـانگیـن

نمـره ی هر دو کلاس با هـم کدام است؟

 

14.8            14.97              15.07               15

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (میانگین) - دانش آمـوزان
ریاضی (میانگین) دانش آمـوزان
زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود
 

   ظالمی را حکایت کنند که هیزم درویشان یدی به

حیف و توانـگران را دادی به طـرح. صاحبدلـی بر او گذر

کرد و گفت:

 

             ماری تو که هر که را بینی بزنی

             یا بـوم که هر کجا نشینی ی

 

 

زورت ار پیـش می رود با ما

                             بـا خداونـد غـیـب دان نــرود

زورمندی مکن بر اهل زمین

                             تـا دعـایـی بر آسمـان نـرود

 

   حاکم از گفتن او برنجیـد و روی از نصیـحت او در هم

کشید و بر او فـات نکرد تا شبـی که آتش مطبـخ در

انبار هیزمش افتاد و سایر امـلاکش بسوخت وز بستـر

نرمش به خا تر گرم نشاند.

   اتفاقـا" همـان شخص بر او گـذشـت و دیـدش که با

یاران همی گفت: ندانم این آتش از کجا در سرای من

افتاد!

   گفت: از دل درویشان.

 

حذر کـن ز درد درونهـای ریـش

                          که ریش درون عاقبـت سر کند

به هـم برمـکـن تا تـوانـی دلی

                          که آهی جهانی به هـم بر کند

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود
زورمندی مکن بر اهل زمین، تا دعایی بر آسمان نرود
درنای امید
 

   دوستان عزیز سلام!

   عزیزانـی که در اطـراف تـالاب «فـریـدونکنـار» زندگی

می کنند و یا در روزهای آتی قصـد بازدید از این منطقه

را دارند، اگر موفق شدند ع ی از درنای امید بگیرند،

خوشحال می شـویـم که آن را از طـریـق این وبـلاگ با

بقیه ی خوانندگان به اشتـراک بگذارند. 

   

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : درنای امید - درنای امید
درنای امید درنای امید
به قلم خورده قسم قافله سالار وجود

 

گـر ش تـنـد قـلـم، نیسـت شـود

 

دین و و وطن درخطر و بر باد است

 

گر بریـدنـد سر از قـامـت مـا بـاکی نیست

 

گر ش تند قلم، جای بسی فریاد است

 

به قـلـم خورده قسم، قـافـلـه سالار وجود

 

چون که از نـور قلـم، قافلـه را ارشاد است

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : به قلم خورده قسم قافله سالار وجود - سالار وجود
به قلم خورده قسم قافله سالار وجود سالار وجود
از شدت تفکر عمیق!
 

    او مظهـر عدالـت و مظهـر تفکر است،اما نه در گوشه   

کتابخانه ها،مدرسه ها و آکادمی ها،و نه در سلسله ی  

علمـای تر و تمیز در طـاقـچه نشستـه که از شدت تفکر  

عمیق! از سرنوشت مـردم و رنج خلق و گرسنگی تـوده  

بی خبـرنـد.او در هـمـان حال که در اوج آسـمـانهـا پـرواز 

می کند،نـالـه ی کودک یتیمی تمـام انـدامش را مُرتَعِش  

می کند. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : از شدت تفکر عمیق!
از شدت تفکر عمیق!
مسائل ماشینهای مرکب
 

   در یک ماشین مرکب وقتی که نیروی محرک 100cm

جا بـه جا مـی شــود،نـیــروی مـقـاوم 10cm جا بـه جا

می شـود. اگر بـازده ی مـاشیـن %50 باشد، با نیروی

محرکـی برابر 800n بر چه مـقـدار نیـروی مقـاوم غلبـه

خواهد شد؟

 

8000n                         4000n              

16000n                            40n

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : مسائل ماشینهای مرکب
مسائل ماشینهای مرکب
بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت

 

ســه گــونـــه بــوده رواج عـقـیــده در عــالــم

 

که مردازآن سه سری جست وپیروان اندوخت

 

یـکـی بــه زور کـه تـا مــردمــانـش بـپـذیـرنــد

 

بکشـت مـردم و بـنـیـاد کنـد و خانـه بسـوخت

 

دو دیـگـر آنـکـه عـقـیـدت به سـیـم و زر ب ید

 

از آن ی که عقیدت به سیم و زر بفروخت

 

سـه دیـگـر آنـکـه به تعلـیـم و تربیـت پرداخت

 

چراغ فــکــر بـدیـن گـونـه در جهــان افــروخت

 

چو رفــت زور و زر، آن فــکــر نـیـز بـار بـبـست

 

بـمـانــد آنـچه بـه تـعـلـیـم و تـربـیــت آمـوخت

 

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت - دیـگـر آنـکـه
بماند آنچه به تعلیم و تربیت آموخت دیـگـر آنـکـه
وضع هر چیز در غیر محلش
 

   در سـال 419 قـمـری طُـغـرل سلـجوقـی بر نیشابور

مسلط شده بود، قاضی ساعد نیشابوری به دیدن وی

آمد تا او را نصیحت کند، از جمله گفت:

   ای طغرل، ثبات و قوام سلطنت منوط و مربوط به دو

چیز است: یکی اشاعه ی عدل و دوم رفع ظلم.

   و ظلـم نه همیـن ستـم است بر رعیت و بس؛

بلکه ظلم عبارت است از وضـع هر چیز در غیـر محلش.

   و زوال تهای بزرگ و خاندانهـای قدیم به این علت

بـوده که ایشان کارهـای بزرگ را به مـردم رذل و پست

می دادند و آنها از عهـده بر نمی آمدند.

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : وضع هر چیز در غیر محلش
وضع هر چیز در غیر محلش
بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار
 

 گر چه مـا بنـدگان پادشهیم 

پادشاهان مُـلـک صبحگهیم 

 

   خبردار شدیم که درنای امیـد در تالاب فریدونکنار فرود  

آمـده اسـت. خدا را شـکـر می کنـیـم که ایـن پـرنـده ی  

دوست داشتنی سالم و سلامت است و باز هم مهمان  

کشور ماست. از شکارچیان می خواهیم هـوای پرندگان  

در خطـر را داشتـه باشنـد و از صیـد آنهـا خودداری کنند.  

   زمستان خوبی را برای درنای امید آرزو می کنیم. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار
بازگشت «درنای امید» به تالاب فریدونکنار
افلاطون؛ حکومت و تعلیم و تربیت (4)
 

   شاهنشاهـی، بار دیگر توسط داریـوش و شش   

به پارسیان بازگشت. داریوش فرزند شاه نبود و نازپرورده  

بـار نیـامـده بود. وقتـی به تـخت نشست، چون یـکـی از  

هفـت سـردار بود، کشـور را به هفـت بخش تقسیم کرد  

و هنـوز آثار تقسیـمـات او به جاست. داریـوش قـوانـیـنی  

وضع کرد تا مساوات را میـان همه ی افـراد برقـرار کند و  

در قـوانین خود، آنـچه کوروش وعـده داده بـود را به عمل  

گذاشت. بدین ترتیـب میان افـراد حس برابری و دوستی  

و همبستـگی ایجاد کرد و با بخشنـدگی خود مردمـان را  

خوشـدل ساخت. این بـود که لشکـریـان او با شعـف و با  

طیب خاطـر کشورهایـی  را که قلمرو کوروش بود برایش  

بدست آوردند اما خشایارشـا که جانشین داریـوش شد،  

شاهزاده نـازپرورده بود! آیا حق نـداریم به داریوش خطاب  

کنیم و بگوییم:«ای داریـوش چگونه پسندیـدی که فـرزند 

تو بـدان گونـه بـار آید که فـرزنـد کوروش بار آمده بود؟ چه  

شد که خطای کوروش را ندیدی!» 

   خشـاریـارشـا به هـمـان سـرنـوشـتـی دچار شــد که  

کمبـوجیـه؛ و از آن زمـان تاکنـون واقـعا" در میان ایرانیان،  

شـاه بزرگـی پیـدا نشـده، هر چند همـه خود را «بزرگ»  

می خواننـد! انحطـاط آنـان به تصادف و سرنوشت مربوط  

نیست. اعتقاد من این است که زوال آنان در اثر تربیتـی  

است که نصیب شاهزادگان و پسران توانـگران شد، زیرا  

با آن تربیـتـی که گفتیـم هیـچ نمی تـوانـد صـاحب  

فضـائلـی شود که لازمـه ی «بـزرگی» است.

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : افلاطون؛ حکومت و تعلیم و تربیت (4) - کوروش ,داریـوش
افلاطون؛ حکومت و تعلیم و تربیت (4) کوروش ,داریـوش
ریاضی (محاسبه ی حجم)
 

   جعـبـه ای مـکعـب شکل بـا بـعـد 18cm را بـا مـکعـب  

مستـطیـل هـایـی به ابـعـاد 5 و 10 و 3 سانتـی متـر پر  

کرده ایـم، چه حجمی از جعـبـه خالـی می مـانـد؟ 

 

 18cm3                        5700cm3     

 122cm3                                 132cm

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (محاسبه ی حجم)
ریاضی (محاسبه ی حجم)
حسین؛ مردترین مرد همه ی دورانها

 

نشـستـم با فـقـیهـان و نـدیـدم 

                           بـه غیــر از نِـخوَت و فـکـر مُـحجّر 

بـرفـتـم بـا کلـیـمـان و نـخوانــدم 

                           به جز بحث و جدل، حرفی فـراتر 

حقیـقت در دل عشّـاق جستـم 

                            در آنـجا عــالــمــی دیـدم مُـنـوّر 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : حسین؛ مردترین مرد همه ی دورانها
حسین؛ مردترین مرد همه ی دورانها
دشمنان داخلی و دشمنان خارجی

 
 

    نمی بینـم نشاط عیـش در     

 نـه درمـان دلـی، نـه درد دینـی! 

   سلام به شمـا دوستـان گرامـی

   هـفتـه ی هشتـم سال تحصیلـی شـروع شده و مـا  

در بیـشتـر شهــرهـای بـزرگ از هـوای سـالـم مـحروم  

هستـیـم. هـمـان طـور که «داریـوش بـزرگ» از خداوند  

درخواسـت مـی کرد، مـا هـم به درگاه الهـی پناه برده   

و از او می خواهیم که کشور و جامعـه ی ما را از دروغ، 

از خش الی و از دشمن حفظ کند.  

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : دشمنان داخلی و دشمنان خارجی
دشمنان داخلی و دشمنان خارجی
قانونی جهانی

     

     مدام از خود بپرسید: «اگر همه مثل من باشند، دنیا  

چگونه خواهد شد؟» 

   به ایـن ترتیـب ناچار می شویـد بـرای اعمـال و رفتـار  

خود، ارزش های والایـی را تعیین کنید و مرتبـا" آنهـا را  

بهتر و بهتر گردانید. 

***** 

 

   چنان رفـتـار کنیـد و سـخن بگویـیـد که  

 

گویی هر کلـمـه و هر عمـل شما به یک  

 

 قانـون جهـانی تبدیل می شود و دیگران  

 

آن را برای خود الگـو قـرار می دهنـد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : قانونی جهانی
قانونی جهانی
ادبیات فارسی (قالب شعر)
 

   شعر زیر در چه قالبی است؟ 

 

 

زین گفته سعادت تو جویم 

                                    پس یـاد بگیـر هر چه گویم 

 

می باش به عمر خود سحرخیز  

                              وز خواب ســحرگــهــان بـپرهیز 

 

بـا مــادر خویش مهربـان بـاش 

                               آماده ی خدمتش به جان باش 

 

بـا چشم ادب نـگـر پدر را 

                                      از گفته ی او مپیچ سر را 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ادبیات فارسی (قالب شعر)
ادبیات فارسی (قالب شعر)
ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)
 

کدام گزینه دارای «تضمین» است؟ 

 

چه خوش گفت فردوسی پاکزاد 

                              که رحمـت بـر آن تـربـت پاک باد 

 

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم 

                که لسـان غـیـب خوش تـر بنوازد این نوا را 

 

بهر این فرمود رحمان ای پسر 

                                کُلُّ یَومٍ هُوَ فی شأن ای پسر 

 

ور باورت نمی کند از بنده این حدیث 

                       از گـفـتـه ی «کـمـال» دلیلی بیاورم 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)
ادبیات فارسی (آرایه های ادبی)
شیعیان، مسلمانان، مردم جهان
  

   بیست و سه درصـد از جمعیت هفت مـیـلـیـارد نفری  

امروز جهان مسـلـمـانـنـد که حدود ........... میلیارد نفر  

می شوند. 

   حدود پنج درصد از جمعیت جهان امروز،شیـعـه اند که  

حدود ............میلیون نفر می شوند. 

   پس از هر 100 انسان کـه در حال حاضـر روی کـره ی  

زمین زندگی می کنند،23 نفر مسلمان و حدود.......نفر  

شیعه هستند. 

   آیا می توانید نسبت شیعیان را به کل مسلـمـانـان و  

به جمعیت جهان دست آورید؟  

   چند درصد مسـلـمـانـان، شیـعـه هستند؟ 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : شیعیان، مسلمانان، مردم جهان - جهان
شیعیان، مسلمانان، مردم جهان جهان
ادبیات فارسی (املا)
 

   در کدام گزینه،غلط املایی کمتری دیده می شود؟ 

 

 

مشرق باید به هر نهو که شده است با اسلحه ی تمدن  

غرب،مصلح گردد. 

گنجشکان قـوغـا د،از درخت بـرخواستند و در هوای  

مکتب چرخ زدند. 

قریو شادی و شعف مدرسه را پر کرد.بچه ها برای ایران، 

اشعاری نقض خواندند. 

از آداب طعام خوردن این که اگر سیر شده باشد،تعلـلی 

می آرد تا دیگران نیز فارق شوند. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ادبیات فارسی (املا)
ادبیات فارسی (املا)
ریشه ی مشکلات

 

   شنیدیم که گفته شـد مـذاکره با هیچ مشکلی  

را حل نـمـی کـنــد، راه حل مـشـکـلات را بـایـد در داخل  

جست و جو کرد

    انـصـافـا" ایـن درسـت تـرین حرفـی بـود کـه در تمـام  

عمـرم شنـیـدم! 

   خدا ریشـه ی مـشکـلات را خشک کنـد انشاءا...! 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریشه ی مشکلات
ریشه ی مشکلات
سه چیز بدون سه چیز باقی نمی ماند!

 

سعدی خوانی

 

   سه چیز پـایدار نمانَـد: مـالِ بی تجارت،علـمِ بی بحث  

و مُلکِ بی سیـاست. 

وقتی به لطف گویی و مدارا و مردمی

بـاشـد کـه در کمـنـد قـبـول آوری،ولی

وقتی بـه قهر گویی که صـد کوزه نبات

گـه گـه  بـه کـار  نـیـایـد کـه حَنـظَـلی


   حَنظَل:میوه ای است زرد رنگ به اندازه ی پرتقال ولی بسیار تلخ مزه که در

صنایع داروسازی به کار میرود.

 
عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : سه چیز بدون سه چیز باقی نمی ماند!
سه چیز بدون سه چیز باقی نمی ماند!
ریاضی (مفهوم ر)
 

   مـخزنـی بـا شیـر شـمـاره یک در 2 سـاعت،بـا شـیـر  

 شـمـاره دو در 3 سـاعـت پــر و بـا شیـر شماره سه در  

12 سـاعـت خالـی می شود. اگـر هـر سـه شیـر را بـاز  

کـنـیـم، پـس از یــک سـاعـت چه کـسـری از مـخزن پـر  

می شود؟  

    یک دوم                    یک سوم 

    پنج ششم               سه چهارم 

 
عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مفهوم ر) - شیـر
ریاضی (مفهوم ر) شیـر
ریاضی (راهبردهای حل مسئله)
 

   عارفـه بـایـد عددی را با یک و یک دوم جمع می کرد، 

ولی به اشتباه عدد را در آن ضرب کرد و حاصل 18 شد. 

اگر او عمـل جمع را انجام می داد،چه عددی بـه دست  

می آمد؟ 

 

 

    ده و یک دوم                سیزده و یک دوم 

    هفت و یک دوم            بیست و پنج و یک دوم

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (راهبردهای حل مسئله)
ریاضی (راهبردهای حل مسئله)
ریاضی (مفهوم ر)
 

   علی رضا کـاری را در 5 روز و عایـشه در 7 روز انـجام  

می دهـد. اگر هـر دو بـا هـم کار کنـنـد، در یـک روز چه  

ـری از کار را انـجام می دهنـد؟ 

 

 

  پنج هفتم                    یک دوازدهم 

  دوازده سی و پنجم       سی و پنج سی و پنجم  

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مفهوم ر)
ریاضی (مفهوم ر)
ریاضی (مسافت، زمان، سرعت)
 

   دو شهر a و b در 230 کیـلومـتـری هم قـرار دارنـد.هم  

زمان از دو شهر دو قطار بـه طـرف هم حرکت می کننـد. 

قطار شهر aبا سرعت 60km/h و قطار شهر b با سرعت 

55km/h حرکت می کند. وقتی به هم می رسند،قطارa  

تا مقصد چند کیلومتر دیگر باید طی کند؟ 

 

  

110km           115km           120km           130km 

 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مسافت، زمان، سرعت)
ریاضی (مسافت، زمان، سرعت)
یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!
  

   آورده اند که...

   غـزّالی در ضمن نامه ای به «سلطان سنجر» نوشت:

   «...بـر مـردمـان تــوس رحمـتـی کـن کـه ظـلم بسیـار

کـشیـده انـد، و غـلّـه بـه سـرمـا و بی آبـی تبـاه شده و

درختهای صد سالـه از اصـل خشک گشتـه، و روستـایی

را هیچ نمانـده مگر پوستینی و مشتی عیـال گـرسنـه و

برهنـه...و ای پادشاه، امـروز ظلم به حدّی رسیده است  

که عدلِ یک ساعت،برابر عبادتِ صد سال است! 

محمد غزالی

رحمة ا... علیه

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!
یک ساعت حکومت عادلانه برابر است با عبادت یک سال!
ادبیات فارسی
 

   کدام ترکیب با بقیه فرق دارد؟ 

راه پیشرفت                      داستان خواندنی 

شکوه ایثار                        کوچه های خاکی

 

 

    بیت زیر چه موضوعی را مورد نکوهش قرار می دهد؟ 

مـیـان دو کـس آتـش افـروخــتــن     

                         نه عقل است و خود در میان سوختن 

سوزاندن     سخن چینی       بی عقلی      نابود

 

 

   کدام گزینه با بقیه فرق دارد؟ 

نغمه خوان      شاخساران      سالیان        سبزه زاران

 

 

   کدام گزینه یک جمله است؟ 

-نان خود خوردن و نشستن به که کمر زرین بستن و بـه  

خدمت ایستادن 

-ای ایران،ای وطن من،من تو را دوست دارم 

-ای شکم خیره به نانی بساز 

-که ای تو که پیش تو جنبم زجای 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ادبیات فارسی - کدام ,کدام گزینه
ادبیات فارسی کدام ,کدام گزینه
تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!
  
 mandela said' we want all people of south africa  

   

 to be able to vote for their government and we are

 

prepared to organize protests until the government 

 

says "let's talk." then i shall say "yes, let's talk." n 

  

                                               nelson mandela 

                        

           

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!
تا زمانی که بگویند بیایید گفتگو کنیم!
مردم بگویید شکر!
 

   شنیدیم که « ان جمعـه» به خاطر خدمـاتی که در  

این جایـگاه به فـکـر، فـرهـنـگ، اقـتـصـاد، سیـاسـت، و  

بنـیـان هـای دینـی و اخلاقـی مـردم این کشــور انـجام  

می دهند؛ حقوقـی دریافـت نمی کننـد. الهـی شکر که  

به جز کارگـران و معلمـان قشـر سومی هم پیدا شد که  

به رایگان و بی هیچ چشمداشتی، جسم و جان خود را  

برای عزت این ملک و آیین فدا کند! الهی شکر! 

 سر درس عشق دارد دل دردمند حافظ 

که نه خاطـر تمـاشا، نه هـوای باغ دارد 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : مردم بگویید شکر!
مردم بگویید شکر!
آغاز هفته ی پنجم
 

   سلام بر دوستان عزیزم

   آغاز هفته ی پنجم و گرامی روزهای شاعرانـه ی آبان 

 را به هـمـه ی شمـا آسمـانـی هـا تـبـریک می گویـم و  

امیـدوارم در این زیبـاتـرین روزهای سال، مـنـش و گفتـار  

و ذهـن مــا جوری بـاشــد کـه رضــای خدا در آن بـاشـد،  

انشاءا... 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : آغاز هفته ی پنجم - آغاز هفته
آغاز هفته ی پنجم آغاز هفته
زندگی (10)
 

   اصحاب همه رفتند و پیغمبر و ابوبکر و علی ماندند. در  

آغاز سال چهاردهـم بعثـت، توطئه ی همدستی در قتل  

پیغمبر و هجرت خود پیغمبر به همراه ابوبکر صورت گرفت 

و علی سه روز بعد مکه را ترک کرد. مخالفـان پیغمبر نیز  

مـدیـنـه را تـرک ـد و گـروهـی که مـانـدنـد به ظـاهـر  

مسلمان شدند و در نهان توطئـه می د. منافقین که  

آن هـمـه در قـرآن از آنـان مـذمّـت مـی شـود ایـنـانـنـد و  

بزرگ تریـن عنـصـر خطـرنـاک منـافق، « عبدا... بن »  

است که با نفـوذتـرین رجل مدینـه بود و مـورد احترام هر 

سه جناح مـدیـنـه: «اوس»، «خزرج» و «یهـود» و اکنـون  

مقامش را متز ل کرده بود.  

   پیمان مـؤاخات میـان مهـاجر و انصـار بستـه می شود،  

قـراردادی میـان جناح هـای مختلـف مسلمـان بر اساس  

حدود و تکالیـف اجتماعـی و سیاسـی و حقوقـی منعقد  

می کند و نیـز روابـط خود را با اقـلـیـت نـژادی و مذهبـی  

یهود تدوین می کنـد.  

   «اذان» وضـع شـد و «بـلال» مـؤذن رسمـی گـردیـد و  

جنگهـا آغـاز شـد. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (10) - پیغمبر
زندگی (10) پیغمبر
نسیم وصل
 

 نسیـم وصـل بر افسردگان چه خواهد کرد؟ 

بـهـار تــازه بـه بــرگ خزان چه خواهد کرد؟ 

 

   سلام دوستان عزیز

   با آرزوی قبولی عزاداریهای شما آسمانی ها در سوک  

سالار شهیدان و اصـحاب و انصـار ایشان و با تبـریک آغاز  

هفته ی چهـارم سـال تحصیـلی، امیـدوارم در سـال تازه  

هم به همراه هم گامهای بلندی برای آشنـایی با حقوق 

 و وظـایـف خود به عنـوان یک «انـسـان» و به عنـوان یک  

«عضـو کاروان بـشـری» بـرداریـم. انشـاءا... 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : نسیم وصل
نسیم وصل
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

 

آسمانش را گرفته تنگ در آغوش

ابر،با آن پوستین سردِ نمناکش

باغِ بی برگی

روز و شب تنهاست،

با سکوت پاک غمناکش

ساز او باران،

سرودش، باد

گر ز چشمش پرتو گرمی نمی تابد

ور به رویش برگ لبخندی نمی روید

باغ بی برگی که می گوید که زیبا نیست؟

داستان از میوه هایِ سر به گردون سایِ

اینک ه در تابوتِ پستِ خاک می گوید

 

باغ بی برگی

خنده اش خونی ست اشک آمیز

جاودان بر اسبِ یال افشانِ زردش می چمد در آن

پادشاه فصل ها، پاییز.

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
آسمانش را گرفته تنگ در آغوش
زندگی (9)
 

   قریب یک ماه پس از نجات از شعب، خدیجه و ابوطالب  

به فاصلـه ی سـه روز از دنیـا رفتنـد و محمـد سخت تنها  

ماند. 

   چند روز بعد از مرگ خدیجه، پیغمبر «سـوده»، بیوه ی  

یکی از مهاجران حبشه که در تبعیدگاه وفات کرده بود را  

به زنی گرفت. چندی بعد عـایشه دختر ابـوبکر که شش  

هفت ساله بود را نامزد کرد. 

   سال یازدهم، شش تن از قبیلـه ی «خزرج» با پیغمبر  

در «عقبه» ملاقات د و رس وی را در مدینه نشر  

دادند. سال دوازدهـم ایـن شـش تن بـا شـش تـن دیگر 

پیمان عقبه ی اول را با پیغمبر بستند. 

   در سال دوازدهم، «اسراء» یا همان سفر یک شبه ی  

پیغمبر از مسجدالـحرام به مسـجدالاقصی و معـراج او به  

آسمانها اتفاق افتاد. شیعیان همگی و اکثر مـورخان غیر  

شیعـه نیز هـر دو سـفـر را در یـک شـب می دانـنـد و به  

معراج جسمانی نیز معتقدنـد، نه تنها که بـرخی  

اظهـار کرده اند. 

   سـال سیـزدهـم پیمـان عـقـبـه ی دوم بـستــه شد و  

دستـور هـجرت عمـومـی به مـدیـنـه صـادر شـد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (9)
زندگی (9)
نسیم وصل
 

 نسیـم وصـل با افسردگان چه خواهد کرد؟ 

بـهـار تــازه بـه بــرگ خزان چه خواهد کرد؟ 

 

   سلام دوستان عزیز

   با آرزوی قبولی عزاداریهای شما آسمانی ها در سوگ  

سالار شهیدان و اصـحاب و انصـار ایشان و با تبـریک آغاز  

هفته ی چهـارم سـال تحصیـلی، امیـدوارم در سـال تازه  

هم به همراه هم گامهای بلندی برای آشنـایی با حقوق 

 و وظـایـف خود به عنـوان یک «انـسـان» و به عنـوان یک  

«عضـو کاروان بـشـری» بـرداریـم. انشـاءا...

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : نسیم وصل
نسیم وصل
زندگی (8)
 

   در چهـل سـالـگـی، پـس از رویــاهـای صـادقـه ای که  

زمینه ی روحی او را برای وحی آماده کرده بود، در صحرا  

نخستین پیام را دریافت کرد. 

   از قول عایشـه نقل شده است که ابتدا دو رکعتی  

بود، سپس در حضر چهار رکعتی شد و در سفر همچنان  

دو رکعتی ماند. 

   سه سـال اول، دعـوت مخفیـانـه بـود و سپس دستـور  

مبارزه ی علنی رسید. شکنجه آغاز شد و پیغمبر دستور  

مهـاجرت به حبشـه را صادر کرد. مهـاجرت به حبشـه دو  

بار صورت گرفت: بار اول یازده مرد و چهار زن رفتند و پس  

از آنکه شنیدنـد شکنـجه ی مسلمانـان تخفیف یافته، به  

مکه بازگشتند ولـی برع سخت تر شده بود! بار دوم  

هـشتـاد مـرد بـا کودکان و زنـانشـان هـجرت ـد و تـا 

مهاجرت پیغمبر به مدینه در آنجا ماندند. 

   در سـال ششـم با اسـلام آوردن «عمر بن خطـاب» و  

«حمـزه» اسـلام قـوت گرفت. 

   در آغـاز سـال هفـتـم، بنـی هـاشـم و مسلمـانـان در  

«شعب ابو طالب» محبوس شدند و تا سال دهم هرگونه  

ارتباطی با آنها قدغن شده بود. «شق القمر» را در سال  

نهم نوشته اند، بنابراین در همین ایام دشوار بوده است. 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (8)
زندگی (8)
آ ین روز درس (داستان)
        

                        آ ین روز درس

    آن روز صبح، خیلی دیر به مدرسه رسیدم. اما وقتی

وارد کلاس شدم معلممان « آقای هامل » بـا  مهربانی

گفت: « فرانتس کوچولو ! زود  برو  سر  جایت  بنشین.

داشتم درس را بدون تو شروع می ».

    از روی نیمکت جستی زدم  و پشت میزم  نشستم.

    آقای هامل روی صندلی اش نشست و بـــــا  همان

لحن متین و ملایمی که با من صحبت کرده  بـود  گفت:

« فرزندانم این آ ین جلسه ی درس من است. از برلن

دستور رسیده که در مدارس « آ اس و لورن » فقط باید

زبان آلمـانـی  تـدریس شود. معلم جدید  فــردا  به اینجا

می آید. این آ ین درس فرانسه ی شماست ».

    و چقدر ضربه ی این جمله ها سنگین بود!

    کتابهایم: کتاب دستور زبانم و تاریخ، که تا چند لحظه

قبل مایه ی دردسر بودند و برای بردن و آوردن، سنگین؛

حالا مثـل دوستـانی قـدیمی شده بودنـد کـه نمی شود

ترکشان کرد.

    آقای معلم گفت: « ما بایــد زبـانمـان را حفظ کنیـم و

هیچ گاه از یاد نبریـم. چون  وقتـی مردمـی به بــــردگی

کشیده شدند، تا زمانی که زبانشان را ازدست نداده اند،

مثل این است که کلیـد نجات از زندان را دراختیار دارند.»

   صدای بـغـبـغـوی کبـوتـر ها از روی پشت بــام شنیـده

می شد و من بـا خودم فکر می که آنها هم باید از

فردا به آلمانی بغبغو کنند؟!

   آقای معلم گفت:«ما هر روز به خودمان می گفتیم که 

ای بابا، وقت زیاد است، باشد فردا یاد می گیرم. و  الان

می بینید که به کجا رسیده ایم. آه عیب  بزرگ ما همین

است، همیشه یاد گرفتن را به فـردا موکول می کنیم. و

حالا آنها، آنها که بیرون هستند،حق دارنـد به تــو بگوینـد

که  چطور  تظاهر به فرانسوی بـودن می کنی ،در حالی

که نـه مـی تـوانـی بـه زبـان خودت صـحبـت کـنـی و نـه  

بنویسی؟!»

 

آلفونس دوده

از کتاب «عشق و نان»

ترجمه ی محسن سلیمانی

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : آ ین روز درس (داستان) - آ ین ,آقای ,معلم ,آقای معلم ,آقای هامل
آ ین روز درس (داستان) آ ین ,آقای ,معلم ,آقای معلم ,آقای هامل
زندگی (2)
 

    هاشم در سفری تجاری، زنی از بنی نجار را در یثرب  

به زنـی گرفـت. از او «عبـدالمطـلّب» به دنیـا آمد که نام  

اصلی اش «شیـبـه» بـود. عبـدالمطـلب مردی بزرگوار و  

با نـفـوذ و مـحـتـرم بـود و مـنـاصــب کـعـبـه را داشـت و  

حمله ی «ابرهه» در زمان او بود و «زمزم» را او باز یافت 

که بر شهـرتش افزود. اما این مرد، فرزندی نداشت! نذر  

کرد که اگر صـاحب ده فـرزنـد شود، یکی را قـربانی کند.  

نذر به اجابت رسید و قـرعه زد؛ به نام کوچک ترین پسر،  

عبدا...، که مـحبـوب تریـن نیز بـود، اصـابت کرد و خود را 

برای ذبـح عبـدا... آمـاده می کرد که راه حلـی پیـدا شد  

که بـه جای فرزنـد، صد شتـر دیـه بدهد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (2)
زندگی (2)
همیشه یک نفر باید بپا خیزد

 

معلم پای تخته داد می زد ...

صورتش گلگون بود،

و دستانش زیر پوششی از گرد پنهان بود ...

با آن شور بی پایان

تساوی های جبری را نشان می داد

با خطی خوانا

به روی تخته ای کز ظلمتی تاریک غمگین بود

تساوی را چنین نوشت: 

                    «یک با یک برابر است» 

از میان جمع شاگردان یکی برخاست،

همیشه یک نفر باید بپا خیزد ...

به آرامی سخن سر داد:

تساوی، اشتباهی فاحش و محض است.

نگاه بچه ها ناگه به یک سو خیره گشت و

معلم مات بر جا ماند ...

و او پرسید: اگر یک فرد انسان، واحدِ یک بود

آیا باز یک با یک برابر بود؟

اگر یک فرد انسان یک واحد بود،

آن که زور و زر به دامن داشت،بالا بود و

آن که قلبی پاک و دستی فاقد زر داشت، پایین بود.

اگر یک با یک برابر بود،

نان و مال مفت خوران از کجا آماده می گردید؟

یا چه دیوار چین را بنا می کرد؟

یک اگر با یک برابر بود

پس که پشتش زیر بار فقر خم می شد؟

یا که زیر ضربت شلاق له می گشت؟

پس چه آزادگان را در قفس می کرد؟ 

 

سروده ای از خسرو گلسرخی 

 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : همیشه یک نفر باید بپا خیزد - برابر
همیشه یک نفر باید بپا خیزد برابر
ریاضی (مفهوم ر)
    

   یک فـرشبـاف فـرشی را در مدت ۳۰روز می بـافـد  و

فرشباف دیگر می تواند همان فرش را در ۲۰روز  ببافـد.

اگر هر دو بـا هم کار کنند، آن فـرش در چه مدتی بافته

می شود؟  

 

 

     ۱۲               ۱۳                ۱۵                  ۱۸  

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : ریاضی (مفهوم ر)
ریاضی (مفهوم ر)
زندگی (1)
    

   «قصی بن کلاب» قریش را بر مکه مسلط کرد و تولیت  

کعبه را گرفـت و مـراسم حج و مناصب کعبه را وضع کرد.  

دو فرزند او «عبد الدار» و «عبد مناف»، مناصب را پس از  

پدر میان خود تقسیم د. «هـاشم» و «عبد شمس»  

فرزندان عبد مناف نیز چنین د.  

   هاشم مناصب کعبـه را داشت و تـجارت مکـه را رونـق  

داد و سفـر تـابستانـی و زمـستـانـی کاروان تـجارتـی را  

وضع کرد و قـریش و مکـه را اهمیـت بخشیـد، و برادرش 

 عبد شمس به تجارت پرداخت، و فرزند او «امیه» است،  

که رییس خانـدان «بنی امیه» شد و با هـاشم عمـویش  

دشمنی می ورزید. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : زندگی (1) - «عبد ,مناصب
زندگی (1) «عبد ,مناصب
با سجاد دعا کنیم.
         

                            با سیدالساجدین زین العابدین  

                   به دعا و راز و نیاز با خداوند بپردازیم  

  خداوندا به قدرت خود آنچه را می طلبم عنایت کن

  و به عزت خود از آنچه می ترسم پناهم ده

  و مرا از شرور مردم نگاهدار

  و ببخش به من امنیت روز بازگشت را

  خدایا راههای مرا نیکو ساز

  و در جمیع احوال عمل مرا صالح گردان

  ودر فراغت و مهلت توفیق عبادت و طاعت ببخش

  خدایا روزی من کن عبادات درست و صحیح را

  خدایا مرا باز دار از اسراف

  و نگاهدار روزی مرا از تلف شدن

  مال مرا به برکت دادن بسیار گردان

  و مرا به خیر و احسان و نیکویی بدار

  و راه راست بنما

  تا آنچه صرف می کنم و انفاق می نمایم

  به رضای تو باشد

                       صحیفه ی سجادیه

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : با سجاد دعا کنیم. - خدایا ,آنچه
با سجاد دعا کنیم. خدایا ,آنچه
راکی بلبوی و آپولو کرید
 

   ...سـرم را بلنـد و دیدم  آپولـو نیز کنـار من روی

رینگ افتاده.

   داور شمارش را شروع کرده بود: «یک، دو، سه، ...»

   جمعیت فـریـاد می زد و از مــا می خواست که بلنـد

شویم. خودم را به طنـاب هـای رینگ رسانـدم و سعی

بلند بشم. صدای شمارش را می شنیدم.

    - «پنج، شش، ...»

    گزارشگر همچنان در میکروفونش داد می زد:

   «نمی شه بـاور کرد. هر دو روی زمین افتاده اند. هر  

دو خسته انـد و هر دو سعی دارن بلند بشن. اگه آپولو  

بلند بشه، از قهرمـانیش دفـاع کرده و اگه بلبوی موفق  

بشه، قهرمان سنگین وزن دنیا خواهد شد.»

     آدرین و پال روی پاهـاشون بند نبودند. فاصله شون  

با صفحه ی تلویـزیون فقط چند اینچ بود. پال دستش را  

بـه طرف تلویزیون دراز کرده بود و می گفت: «بلند شو  

راکی بلند شو !»

   آدریـن فـریـاد می زد: «بـلـنـد شـو راکـی، خواهـش 

 می کنم بلند شو!»

   آپولو خود را طرف طناب دوم می کشید.

   -«هفت، هشت، ...»

   مردم فریاد می زدند.

   میکی با تمام  قدرت فـریاد می زد: «بلند شو، بلند

شو، بلند شو راکی!»

   داور همچنان می شمرد: «نه، ...»

   تمام قدرتـم را در بازوها و پاهام جمع و خودم  

را از طناب هـای سوم و چهارم بـالا کشیـدم و تلو تلو  

خوران به وسط رینگ رفتم.

   فـریاد جمعیـت به هوا بـرخاست. میکی وسط رینگ

دوید و من خودم را در آغوشش انداختم. داشتـم گریه  

می . همه چیـز تمام شده بود. درد، خون، ترس،  

همه و همه پایان یافته بود.

    میکی سرش را نزدیک گوشم  آورد و گفت: «بهت

تبریک می گم پسرم، تو موفق شدی!»

    گزارشگـر تلویزیونـی گفت: «قهـرمـان این مسابقه 

سنگین،اسب ایتالیایی، راکی بلبوی!»

    مردم فیلادلفیا از خوشحالی فقط  فریاد  می زدند.

به طـرف آنهـا برگشتـم و بـرایشان دست تـکان دادم.  

نمی دانستم چطـور باید به آن همه احساسات  پاک   

جواب بدهم. به طـرف آپـولـو رفـتـم.  دستش را بـــالا  

گرفتم و گفتم: «تو یه قهرمانی!»

    یکدیگر را در بـغـل گرفتیـم. آپولو هم دست مرا بالا 

گرفت و سپس با دسـت خودش کمربـنـد قهرمانی را  

به دوشم انداخت.

راکی

سیلوستر استالونه

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : راکی بلبوی و آپولو کرید - رینگ ,»    ,راکی ,میکی ,بلبوی ,کرده ,راکی بلبوی
راکی بلبوی و آپولو کرید رینگ ,»    ,راکی ,میکی ,بلبوی ,کرده ,راکی بلبوی
محافظه کاران و دم زدن از بهشت موجود!
 

   کـولا کفسکـی می گویـد: جنـاح راست، که نیـرویـی 

 است محافـظـه کار، نیازی به «آرمانشهر» ندارد. جوهر 

 آن تایید وضع موجود است؛ که واقعیت است نه آرمـان.  

جناح راست می کوشد اوضـاع مـوجود را کمـال مطلوب  

قلمداد کند، نه اینـکه در پی تغییـر آن بـاشد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : محافظه کاران و دم زدن از بهشت موجود!
محافظه کاران و دم زدن از بهشت موجود!
مثل آدمهای تنبل
 

   پینوکیو که داشت عصبانی می شد، گفت: «خیلی  

خوب، جوابـت را می دهم. مـن در این دنیا فقـط از یک  

کار خوشم می آید.» 

   جیرجیرک پرسید: «چه کاری؟» 

   «دوست دارم مثل آدمهـای تنبل و بیکار فقط بخورم  

و بخوابـم و صبـح تا شب بـازی کنم.» 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : مثل آدمهای تنبل
مثل آدمهای تنبل
به لذیذی کاهو
 

   پینوکیو اصلا" نمی تـوانست لب به کاهـو بزند. به قول  

خودش یک بار کاهو خورده بود و مریض شده بود و از هر  

چه کاهوست بیزار شده بود. اما آن شب تا ه کاهو  

خورد و بعـد از اینکه تـه ظرف کاهـو را درآورد، رو به کبوتر  

کـرد و گفـت: « نمـی دانستـم کاهـو این قـدر خوشمـزه  

است!» 

   کبوتر گفت: « وقـتـی آدم واقعـا" گرسنـه است، حتی  

کاهو هم به دهـانش لذیـذ می آید.» 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : به لذیذی کاهو - کاهـو
به لذیذی کاهو کاهـو
اگر دروغگوها واقعا" دماغشان بزرگ می شد، سیاست مداران رسوا می شدند!
 

   بـا دروغ سـوم، دمـاغ پیـنـوکیو آن قــدر دراز شـد کـه  

پینوکیوی بیـچاره دیگر نمی تـوانـست سرش را بـه این  

طرف و آن طرف بچرخاند. اگر به این طرف می چرخیـد،  

دمـاغش به تخت خواب یا شیـشه ی پنجره می گرفت  

و اگر بـه آن طـرف می چرخیـد، دمـاغش به دیـوار یا در  

می خورد. 

عنوان وبلاگ : ششم و متوسطه اول
برچسب ها : اگر دروغگوها واقعا" دماغشان بزرگ می شد، سیاست مداران رسوا می شدند!
اگر دروغگوها واقعا" دماغشان بزرگ می شد، سیاست مداران رسوا می شدند!
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
تحقیق جابر در مورد حرکت حیوانات friend jada best more your best friend your best انریکه لوئیس انریکه formula season fifth join will fifth season join formula will join حقوق تطبیقی حقوقی نظام مقاله جزایی حقوق تطبیقی نظام حقوقی علوم جزایی وتکامل‌ علوم درتوسعه‌ وتکامل‌ اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی ترجمه مقاله راهنمایی سریع پرتو با آرایه‌های لیزری حفره عمودی مرحله‌ای josh murray daughters stanton’s says amanda josh murray amanda stanton’s stanton’s daughters daughters call says amanda amanda stanton’s daughters says amanda stanton’s حجامت و خونگیری و تغذیه با مزاج سرد در زمستان به علل سردشدن بدن مجاز نیست ماده پرداخت ربوی توافق ربای مازاد ربای قرضی مقررات ماده مشمول مقررات حقوق جزایی جزایی ایران قانون مجازات ی حقوق جزایی ایران تاریخ شهادت مصطفی زال نژاد bible audio bible audio james bible king james audio bible james bible audio king james bible مژگون عاشق شکایت ت شهور از نامزد سابقش ع تابلو سفارشی چهره قیمت بافت قیمت تابلو تابلو فرشی list انشا ذهنی با روش تضاد مفاهیم انقلاب به تحسین کدام افسر صهیونیست اشاره د؟ ایزوگام لایه روکش استر دلیجان روکش آلومینیوم لایه شامل ایزوگام دلیجان فروش ایزوگام انشا در مورد تضاد شب روز مریوان در نوروز ۹۶ پر ر از سال‌های گذشته ظاهر می‌شود برند پرفورمنس استون مارتین amr رسما معرفی شد comment on rob kardashian blac chyna he’s ‘sad sick’ over missing family’s costa rica trip by bea اوراق بهادار روی پروانه بهره برداری ازمعادن؛ را اری برای رونق بخش معدن چهارمین جشنواره میهن فارسی پنجمین کنگره بین المللی مشترک قلب و عروق ایران آرایش استفاده آرایشی تکنیک سایه توانید استفاده کنید آرایش مدادی آرایش اسموکی داشته باشید آموزش روکش کشیدن برای پشتی دختران_آفتاب سیستم هوآوی نسخه موبایل فبلت توان شرکت سازنده دوربین دوگانه بهینه سازی سیستم دوربین میلی آمپر سیستم دوربین دوگانه سوالات ایین نامه اصلی ومقدماتی دوره بازرگانی بازاری مدیریت فارغ مدیران مدیریت بازاری فارغ حصیلان دوره مدیریت علاقه مندان توانایی دانشپذیران دوره مدیریت ب چرا اهل سنت به شیعیان لقب رافضی میدهند webwide crawldata 2017 03 24t00 21 16pdt to 2017 03 23t18 53 23pdt مراحل جراحی زیبایی بینی ریگ جن؛ مثلث برمودای ایران تا روز تولدش پرفروش ترین خودرو چینی اشکذر لحظه تویی قلبم نشستی سنجد با روغن زیتون جوشانده شود برای ضماد در موضع ورفع سستی مفاصل وتقویت مو خلاقیت کودکان شه مربوط سیالی تفکر سیالی شه یورش مغزی باید خلاقیت مسائل مربوط بیان کرده انگار عزیز میشه مجبور میشه سوال http openfoam یادگیری دوره انجمن http openfoamwiki یادگیری openfoam https telegram انجمن هیدرولیک زمان یادگیری مفهوم چو خواهی که نامت نماند نهان مکن نام نیک بزرگان نهان series discovery trek star premiere will trek discovery star trek executive producers premiere date discovery casts trek discovery casts late summer early discovery should debut trek discovery should ریشه کجاست و چه جریان ها و باورها و طرز تفکراتی در داخل خارج کشور مستقیم یا غیرمستقییم پیدا پنهان از این خط حمایت می کنند؟ پلان رندر طبقه یدار نامه تجاری پلان طبقه پایان نامه برای یدار یدار ارسال مجتمع تجاری برای یدار ارسال نامه مجتمع تجاری خارج شدن تیم آزمون از بلاتکلیفی با معرفی مدیر جدید y5ht ztkj united nations action to counter terrorism اصلا عاشورا پاو وینت درس 13 فارسی هفتم اسوه نیکو england and wales cricket board 039 s digital strategy to be driven by fan made video پروژه ماندگار و شاخص شیبان افتتاح پروژه رفع گنداب غرب شهر تصاویر nowruz year with that another iran kurdistani especially especially yarasani fellow kurdistani happy nowruz which means kurdistani especially yarasani fellow kurdistani especially مغناطیسی کارتهای کارت خدمات کارتهای مغناطیسی کارت مغناطیسی انواع کارت گل ی رسمی edge عرضه رسمی برای secure folder اپلیکیشن secure اپلیکیشن secure folder آموزش پارک دوبل، آزمون شهری، نمونه سوال آیین نامه design deviantart acquisition design with واحد مونتاژ پیوس مقصر اصلی باخت در شهرآورد، برانکو بود webwide screencapture 2017 03 06t11 43 55pst to 2017 03 06t18 46 41pst سربازی کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد جنگنده اقیانوس آرام the fighting seabees انتظار منجی در برخی ادیان غیر ابراهیمی مقاله درباره تیغ فرزها تفاوت درجه مومن عالم با غیر عالم بارداری فشار افزایش مورد مقاله فایل افزایش فشار مورد افزایش دوران بارداری orleans bourbon رویارویی بمب خنثی استقلال با تیم سابقش بررسی آسیب‌های سر با کلاه امواج مایکروویو this item abby amayalianne12 الدرس 182 تفسیر سورة الأنبیاء من الآیة 36 إلى الآیة 47 د محمد بن عبد العزیز الخضیری تکذیب حضور مهاجم شفیلد ونزدی در پرسپولیس تعبیر خواب ماهی که از تنگ بیرون میپرد ببینید ی باورن ی از یک تصادف عجیب محبوب پرسپولیسی لژیونر محبوب برای لژیونر عجیب برای اتفاق عجیب لژیونر محبوب پرسپولیسی برای لژیونر محبوب دست نیافتنی تصویری از بازگشت اسطوره سرخپوشان به جمع یاران سابقش hadgarie http http hadgarie hadgarie spref http hadgarie ارتفاق زمین دیگری انتفاع می‌تواند استفاده ارتفاق دائمی خود، می‌تواند airbagitcom smartride ble فحاشی و هو به خلیل زاده در اصفهان فایل لینک combination مستقیم افزاری مشکلات فایل combination j111f برای combination کاملا مستقیم فایل combination کاملا خط و نشان مهاجم تراکتور برای پرسپولیسی‌ها favorite places کارخانه‌ای که شیر الاغ می‌فروشد باز افرینی ضرب المثل تو نیکی می کن در دجله انداز hovg podcast timothy busfield فروش سرسیلندر سمند کریم مهاجم اصلی المپیا در لیگ اروپا ع دستبند ویژه رول رول ، رول ، دستبند ویژه دستبند پرداخت آنلاین تخفیف ویژه فروش ویژه ویژه پرداخت آنلاین حرف‌های ما هنوز ناتمام .... بقعه شیخ یوسف سروستانی تنها یادگار باقی مانده از دوره ایلخانیان از زمستان تا مردادازفضل الله آبشنگ فایل مبانی نظری و پیشینه پژوهش دیدگاه های تربیتی اعتراضی دانشجویان تهران به قانون سنوات به روز دوم کشید بررسی تاثیرات فناوری اطلاعات بر روشهای مدیریت ریسک با بکارگیری مدل کوکران آ ین وضعیت راه‌های کشور بارش باران و برف در اکثر استان‌ها 10 محوری که مسدود و یا دارای محدودیت تردد هستند مطلبی طنزامیز در مورد شتر در خوتب بیند پنبه دانه
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 1.033 seconds
RSS