سرخط خبرهای ابوزیدآباد

پست های وبلاگ سرخط خبرهای ابوزیدآباد از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

ماده 7- اعضای هیأتهای بدوی یا تجدیدنظر در موارد زیر در رسیدگی و صدور رأی شرکت نخواهند کرد:
الف- عضو هیأت با متهم قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد.
ب- عضو هیأت با متهم دعوای حقوقی یا جزایی داشته یا در دعوای طرح شده ذینفع باشد.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)
همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)


فصل دوم - تخلفات اداری

ماده 8- تخلفات اداری به قرار زیر است:
1- اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری.
2- نقض قوانین و مقررات مربوط.
3- ایجاد ن یتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام امور قانونی آنها بدون دلیل.
4- ایراد تهمت و افترا، هتک حیثیت.
5- اخاذی.
6- .
7- تبعیض یا اعمال غرض یا روابط غیراداری در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.
8- ترک خدمت در خلال ساعات موظف اداری.
9- تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تکرار وج از آن بدون ب مجوز.
10- تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه تی، ایراد خسارات به اموال تی .
11- افشای اسرار و اسناد محرمانه اداری.
12- ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه.
13- س یچی از اجرای دستورهای مقامهای بالاتر در حدود وظایف اداری.
14- کم کاری یا سهل انگاری در انجام وظایف محول شده.
15- سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر.
16- ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.
17- گرفتن وجوهی غیر از آنچه در قـوانین و مقررات تعیین شده یا اخذ هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری تلقی می شود.
18- تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آنرا دارند.
19- تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.
20- رعایت ن حجاب ی.
21- رعایت ن شئون و شعایر ی.
22- اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و ید و فروش .
23- استعمال یا اعتیاد به .
24- داشتن شغل تی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.
25- هر نوع استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال تی.
26- جعل یا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا تی.
27- دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، افشای سؤالات امتحانی یا تعویض آنها.
28- دادن نمره یا امتیاز، برخلاف ضوابط.
29- غیبت غیرموجه به صورت متناوب یا متوالی.
30- سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری.
31- توقیف، اختفاء، بازرسی یا باز پاکتها و محمولات پستی یا معدوم آنها و استراق سمع بدون مجوز قانونی.
32- کارشکنی و شایعه پراکنی، وادار ساختن یا تحریک دیگران به کارشکنی یا کم کاری و ایراد خسارت به اموال تی و اعمال فشارهای فردی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
33- شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی، یا تحریک به ب ایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی برای تحصیل مقاصد غیرقانونی.
34- عضویت در یکی از فرقه های ضاله که از نظر مردود شناخته شده اند.
35- همکاری با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبری و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضدمردمی.
36- عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
37- عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها.
38- عضویت در تشکیلات فراماسونری.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) - اداری , تی ,تخلفات ,اموال ,عضویت ,اعمال ,تخلفات اداری ,اموال تی ,تحصیل مقاصد ,تحصن، اعتصاب ,برای تحصیل ,تحصیل مقاصد غیرقانونی ,برای تحصیل م
همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اداری , تی ,تخلفات ,اموال ,عضویت ,اعمال ,تخلفات اداری ,اموال تی ,تحصیل مقاصد ,تحصن، اعتصاب ,برای تحصیل ,تحصیل مقاصد غیرقانونی ,برای تحصیل م
همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

ماده 2- هر یک از هیأتهای بدوی و تجدیدنظر دارای سه عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل می باشد که با حکم یا بالاترین مقام سازمان مستقل تی مربوط و سایر دستگاههای موضوع تبصره ماده یک، برای مدت سه سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
تبصره 1- در غیاب اعضای اصلی، اعضای علی البدل به جای آنان انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 2- هیچ یک از اعضای اصلی و علی البدل هیأتهای بدوی یک دستگاه نمی توانند همزمان عضو هیأت تجدیدنظر همان دستگاه باشند. همچنین اعضای مذکور نمی توانند در تجدیدنظر پرونده هایی که در هنگام رسیدگی بدوی به آن رأی داده اند شرکت نمایند

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) - اعضای ,تبصره ,البدل ,تجدیدنظر ,بدوی ,هیأتهای بدوی
همراه با قانون- قسمت دوم (قانون رسیدگی به تخلفات اداری) اعضای ,تبصره ,البدل ,تجدیدنظر ,بدوی ,هیأتهای بدوی
حضور آیت الله صالحیان رییس دفتر سیاستگذاری ائمه استان اصفهان در ابوزیدآباد
بر اساس اطلاعیه ستاد ابوزیدآباد، این هفته به ت آیت الله مفرح زاده برگزار می گردد.  همچنین این هفته، آیت الله صالحیان رییس دفتر سیاستگذاری ائمه استان اصفهان با حضور در مصلی ابوزیدآباد مهمان گزاران خواهند بود .  

برچسب ها : حضور آیت الله صالحیان رییس دفتر سیاستگذاری ائمه استان اصفهان در ابوزیدآباد - , ,الله , ,ائمه , استان ,استان اصفهان ,سیاستگذاری ائمه , استان اصفهان
حضور آیت الله صالحیان رییس دفتر سیاستگذاری ائمه استان اصفهان در ابوزیدآباد , ,الله , ,ائمه , استان ,استان اصفهان ,سیاستگذاری ائمه , استان اصفهان
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
فصل دوازدهم ‎: صدا و سیما
اصل‏ یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای‏ جمهوری‏ ی‏ ایران‏، ‏ بیان و نشر افکار با رعایت‏ موازین‏ ی‏ و مصالح‏ کشور باید تأمین‏ گردد. نصب‏ و عزل‏ رئیس‏ سازمان‏ صدا و سیمای‏ جمهوری‏ ی‏ ایران‏ با مقام‏ ی‏ است‏ و شورایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ رئیس‏ جمهور و رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و مجلس‏ شورای‏ ی‏ ( هر کدام‏ دو نفر ) نظارت‏ بر این‏ سازمان‏ خواهند داشت‏. خط مشی‏ و ترتیب‏ اداره‏ سازمان‏ و نظارت‏ بر آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - ی‏ ,سازمان‏ ,رئیس‏ ,جمهوری‏ ی‏ ,سیمای‏ جمهوری‏ ,سیمای‏ جمهوری‏ ی‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) ی‏ ,سازمان‏ ,رئیس‏ ,جمهوری‏ ی‏ ,سیمای‏ جمهوری‏ ,سیمای‏ جمهوری‏ ی‏
خدمات شرکت کشاورزی پاکان بذر کویر
- ید و فروش انواع بذر کشاورزی
- ید و فروش انواع بذر منابع طبیعی
-بوجاری و ضدعفونی بذر با دستگاه های تمام اتو ماتیک با نظارت کارشناسان و پرسنل مجرب
-فروش انواع کود های کشاورزی اعم از اوره ، پتاس ، رازی و ...
-فروش انواع گیاهان زینتی ، گیاهان دارویی و .....
-باسکول 60تنی شبانه روزی
ارسال سفارش به سراسر کشور
آدرس: ابوزیدآباد، حسین آباد ، ابتدای بلوار رضا(ع) -تلفن:03154252545


برچسب ها : خدمات شرکت کشاورزی پاکان بذر کویر - انواع ,کشاورزی ,فروش انواع
خدمات شرکت کشاورزی پاکان بذر کویر انواع ,کشاورزی ,فروش انواع
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
فصل سیزدهم: شورای عالی امنیت ملی
اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم: به‏ منظور تأمین‏ منافع ملی‏ و پاسداری‏ از انقلاب‏ ی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و حاکمیت‏ ملی‏ "شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏" به‏ ریاست‏ رئیس‏ جمهور، با وظایف‏ زیر تشکیل‏ می‏ گردد.
‎‎‎‎‎‎1 - تعیین‏ سیاستهای‏ دفاعی‏ - امنیتی‏ کشور در محدوده‏ سیاستهای‏ کلی‏ تعیین‏ شده‏ از طرف‏ مقام‏ ی‏.
‎‎‎‎‎‎2 - هماهنگ‏ نمودن‏ فعالیت‏ های‏ ‏، اطلاعاتی‏، اجتماعی‏، فرهنگی‏ و اقتصادی‏ در ارتباط با تد ر کلی‏ دفاعی‏ - امنیتی‏.

‎‎‎‎‎‎3 - بهره‏ گیری‏ از امکانات‏ مادی‏ و معنوی‏ کشور برای‏ مقابله‏ با تهدیدهای‏ داخلی‏ و خارجی‏. اعضاءی‏ شورا عبارتند از: - رؤسای‏ قوای‏ سه‏ گانه‏ - رئیس‏ ستاد فرماندهی‏ کل‏ نیروهای‏ مسلح‏ - مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه‏ - دو ‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ ی‏ - وزرای‏ امور خارجه‏، کشور، اطلاعات‏ - حسب‏ مورد مربوط و عالیترین‏ مقام‏ ‏ و ‏. شورای‏ عالی‏ امنیت‏ ملی‏ به‏ تناسب‏ وظایف‏ خود شوراهای‏ فرعی‏ از قبیل‏ شورای‏ دفاع‏ و شورای‏ امنیت‏ کشور تشکیل‏ می دهد. ریاست‏ هر یک‏ از شوراهای‏ فرعی‏ با رئیس‏ جمهور یا یکی‏ از اعضاءی‏ شورای‏ عالی‏ است‏ که‏ از طرف‏ رئیس‏ جمهور تعیین‏ می‏ شود. حدود اختیارات‏ و وظایف‏ شوراهای‏ فرعی‏ را قانون‏ معین‏
می‏ کند و تشکیلات‏ آنها به‏ تصویب‏ شورای‏ عالی‏ می‏ رسد. مصوبات‏ شورای‏ عالی امنیت‏ ملی‏ پس‏ از تأیید مقام‏ ی‏ قابل‏ اجراست‏.
‎‎‎‎‎‎اصل‏ یکصد و هفتاد و ششم‏ به‏ موجب‏ اصلاحاتی‏ که‏ در سال‏ 1368 نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ صورت‏ گرفته‏، به‏ این قانون‏‏ الحاق‏ شده‏ است‏.‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - شورای‏ ,ملی‏ ,مقام‏ ,رئیس‏ ,عالی‏ ,امنیت‏ ,شورای‏ عالی‏ ,مقام‏ ی‏ ,امنیت‏ ملی‏ ,شوراهای‏ فرعی‏ ,رئیس‏ جمهور ,شورای‏ عالی‏ امنیت‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) شورای‏ ,ملی‏ ,مقام‏ ,رئیس‏ ,عالی‏ ,امنیت‏ ,شورای‏ عالی‏ ,مقام‏ ی‏ ,امنیت‏ ملی‏ ,شوراهای‏ فرعی‏ ,رئیس‏ جمهور ,شورای‏ عالی‏ امنیت‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و هفتاد و یکم: هر گاه‏ در اثر تفسیر یا اشتباه‏ قاضی‏ در موضوع‏ یا در حکم‏ یا در تطبیق‏ حکم‏ بر مورد خاص‏، ضرر مادی‏ یا معنوی‏ متوجه‏ ی‏ گردد، در صورت‏ تقصیر، مقصر طبق‏ موازین‏ ی‏ ضامن‏ است‏ و در غیر این‏ صورت‏ خسارت‏ به‏ وسیله‏ ت‏ جبران‏ می‏ شود، و در هر حال‏ از متهم‏ اعاده‏ حیثیت‏ می‏ گردد.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
امید به فردای روشن منطقه ابوزیدآباد با تمدید حکم آیت الله مفرح زاده برای ت برای سه سال دیگر
 آذر ماه سال 1392 اولین حکم ت منطقه ابوزیدآباد به دست با کفایت ی س شد که از هر حیث لیاقت این جایگاه خطیر و والا را داشت . رزمنده ، آزاده و جانبازی که تحصیلات عالی حوزه علیمه را در کارنامه پر افتخار خود داشت. آیت الله  مفرح زاده ، ی که با بصیرت و تدبیر بالا ، تمام گروه ها و جناه های منطقه را برای همکاری دعوت و از آنها خواست به دور از حب و بغض های گذشته در زیر خیمه ای که مختص ولایت است، دست در دست هم داده و برای رشد ، توسعه و تعالی همه جانبه منطقه ابوزیدآباد قدم بردارند . هر چند که بارها س های متعصب منطقه سعی در تضعیف این جایگاه و شخص محترم د ولی به خواست خداوند هر بار تیرشان به سنگ خورد و بدون شک هم نزد خداوند و هم در پیشگاه مردم رسوا گردیدند. علی رغم  همه ی نامهربانی ها ، در این سه سال بحمدالله ابوزیدآباد مسیر پیشرفت خود را پیدا کرده و با امید به افق های روشن ، آماده یک حماسه دیگر خواهد شد.                   

برچسب ها : امید به فردای روشن منطقه ابوزیدآباد با تمدید حکم آیت الله مفرح زاده برای ت برای سه سال دیگر - منطقه ,ابوزیدآباد , ,منطقه ابوزیدآباد ,مفرح زاده , ت
امید به فردای روشن منطقه ابوزیدآباد با تمدید حکم آیت الله مفرح زاده برای ت برای سه سال دیگر منطقه ,ابوزیدآباد , ,منطقه ابوزیدآباد ,مفرح زاده , ت
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و هفتاد و دوم: برای‏ رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ مربوط به‏ وظایف‏ خاص‏ نظامی‏ یا انتظامی‏ اعضاء ‏، ژاندارمری‏، شهربانی‏ و ‏ پاسداران‏ انقلاب‏ ی‏، محاکم‏ نظامی‏ مطابق‏ قانون‏ تشکیل‏ می‏ گردد، ولی‏ به‏ جرایم‏ عمومی‏ آنان‏ یا جرایمی‏ که‏ در مقام‏ ضابط دادگستری‏ مرتکب‏ شوند در محاکم‏ عمومی‏ رسیدگی‏ می‏ شود. دادستانی‏ و دادگاه‏ های‏ نظامی‏، بخشی‏ از قوه‏ قضائیه‏ کشور و مشمول‏ اصول‏ مربوط به‏ این‏ قوه‏ هستند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
گذر از بحران - قسمت اول/ بقلم یوسف نجارزاده
بگمانم وسخوان روز بعد از انتخابات بود که شفاهاً نتیجه انتخابات شورای شهر مشخص شد.
مقابل بخشداری ابوزیدآباد نشسته بودیم؛ بعد از سالها، تلاش عده ای جوان رمیده از بداخلاقی های مرسوم نتیجه داده بود و کمر استبداد ش ته بود؛  حامی یکی از جریانهای افراطی و انحصار طلب شهر، با جفت چشمان باد کرده ای که از بی خو بی حاصل شب قبل به ستوه آمده بودند، با رنگی از رنگ پریدگی چهره ی عاصی بیرون آمد و نگاهی کشدار و غضبناک به اطراف انداخت و رفت!
رفت تا خواب شیرین صبحگاهی را با شه اشتباهات احتمالی خود و دوستانش تلخ کند!

برچسب ها : گذر از بحران - قسمت اول/ بقلم یوسف نجارزاده
گذر از بحران - قسمت اول/ بقلم یوسف نجارزاده
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
 فصل یازدهم: قوه قضائیه
اصل‏ یکصد و پنجاه و ششم: قوه‏ قضائیه‏ قوه‏ ای‏ است‏ مستقل‏ که‏ پشتیبان‏ حقوق‏ فردی‏ و اجتماعی‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشیدن‏ به‏ عد ‏ و عهده‏ دار وظایف‏ زیر است‏:

‎‎‎‎‎‎1 - رسیدگی‏ و صدور حکم‏ در مورد تظلمات‏، تعدیات‏، شکایات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوی‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصمیم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبیه‏، که‏ قانون‏ معین‏ می‏ کند.
‎‎‎‎‎‎2 - احیای‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و های‏ مشروع‏.
‎‎‎‎‎‎3 - نظارت‏ بر حسن‏ اجرای‏ قوانین‏.
4 - کشف‏ جرم‏ و تعقیب‏ مجازات‏ و تعزیر مجرمین‏ و اجرای‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزایی‏ ‏.
5 - اقدام‏ مناسب‏ برای‏ پیشگیری‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمین‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و پنجاه و هفتم: به‏ منظور انجام‏ مسئولیت‏ های‏ قوه‏ قضائیه‏ در کلیه‏ امور قضایی‏ و اداری‏ و اجرایی‏ مقام‏ ی‏ یک‏ نفر مجتهد عادل‏ و آگاه‏ به‏ امور قضایی‏ و مدیر و مدبر را برای‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تعیین‏ می‏ نماید که‏ عالیترین‏ مقام‏ قوه‏ قضائیه‏ است‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - قضائیه‏ ,قوه‏ ,قوه‏ قضائیه‏ ,امور قضایی‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) قضائیه‏ ,قوه‏ ,قوه‏ قضائیه‏ ,امور قضایی‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و پنجاه و یکم: به‏ حکم‏ آیه‏ کریمه‏ "و اعدوا لهم‏ مااستطعتم‏ من‏ قوه‏ و من‏ رباط الخیل‏ ترهبون‏ به‏ عدوالله‏ و عدوکم‏ و آ ین‏ من‏ دونهم‏ لا تعلمونهم‏ الله‏ یعلمهم‏" ت‏ موظف‏ است‏ برای‏ همه‏ افراد کشور برنامه‏ و
امکانات‏ آموزش‏ نظامی‏ را بر طبق‏ موازین‏ ی‏ فراهم‏ نماید، به‏ طوری‏ که‏ همه‏ افراد همواره‏ توانایی‏ دفاع‏ مسلحانه‏ از کشور و نظام‏ جمهوری‏ ی‏ ایران‏ را داشته‏ باشند، ولی‏ داشتن‏ اسلحه‏ باید با اجازه‏ مقامات‏ رسمی‏ باشد.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - همه‏ افراد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) همه‏ افراد
مراسم سوگواری از شام اربعین حسین(ع) تا شب شهادت رضا(ع)توسط گروه دمامه زنی خادمین الحسین(ع)
مراسم سوگواری از شام اربعین حسین(ع) تا شب شهادت رضا(ع) بعد از مغرب و عشاء در آستان مقدس زاده عبدالله(ع) ابوزیدآباد با سخنرانی حجه ال والمسلمین سید مجتبی خاتمی و مدیحه سرایی مداحان اهلبیت برگزار می گردد.برچسب ها : مراسم سوگواری از شام اربعین حسین(ع) تا شب شهادت رضا(ع)توسط گروه دمامه زنی خادمین الحسین(ع) - ,شهادت , حسین ,اربعین ,مراسم سوگواری
مراسم سوگواری از شام اربعین حسین(ع) تا شب شهادت رضا(ع)توسط گروه دمامه زنی خادمین الحسین(ع) ,شهادت , حسین ,اربعین ,مراسم سوگواری
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
فصل دهم ‎: سیاست خارجی
اصل‏ یکصد و پنجاه و دوم: سیاست‏ خارجی‏ جمهوری‏ ی‏ ایران‏ بر اساس‏ نفی‏ هر گونه‏ سلطه‏ جویی‏ و سلطه‏ پذیری‏، حفظ استقلال‏ همه‏ جانبه‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور، دفاع‏ از حقوق‏ همه‏ مسلمانان‏ و عدم‏ تعهد در برابر قدرت‏ های‏ سلطه‏ گر و روابط صلح‏ آمیز متقابل‏ با ‏ غیر محارب‏ استوار است‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - سلطه‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) سلطه‏
نخستین دوره آموزشی راهنمایان گردشگری در ابوزیدآباد
روز 25 آبان ماه ساعت 15،شروع دوره آموزشی راهنمایان گردشگری در ابوزیدآباد و بخش کویرات

به اطلاع ثبت نام کنندگان در دوره آموزشی راهنمایان گردشگری می رساند،اولین کلاس این دوره در روز ،25 آبان ماه،ساعت 15 در سالن اجتماعات بخشداری کویرات برگزار می شود.

برچسب ها : نخستین دوره آموزشی راهنمایان گردشگری در ابوزیدآباد - دوره ,گردشگری ,آموزشی ,راهنمایان ,راهنمایان گردشگری ,آموزشی راهنمایان ,دوره آموزشی ,آموزشی راهنمایان گردشگری ,دوره آموزشی راهنمایان
نخستین دوره آموزشی راهنمایان گردشگری در ابوزیدآباد دوره ,گردشگری ,آموزشی ,راهنمایان ,راهنمایان گردشگری ,آموزشی راهنمایان ,دوره آموزشی ,آموزشی راهنمایان گردشگری ,دوره آموزشی راهنمایان
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و چهل و یکم: رئیس‏ جمهور، معاونان‏ رئیس‏ جمهور، ان‏ و کارمندان‏ ت‏ نمی‏ توانند بیش‏ از یک‏ شغل‏ تی‏ داشته‏ باشند و داشتن‏ هر نوع‏ شغل‏ دیگر در مؤسساتی‏ که‏ تمام‏ یا قسمتی‏ از سرمایه‏ آن‏ متعلق‏ به‏ ت‏ یا مؤسسات‏ عمومی‏ است‏ و نمایندگی‏ مجلس‏ شورای‏ ی‏ و وک ‏ دادگستری‏ و مشاوره‏ حقوقی‏ و نیز ریاست‏ و مدیریت‏ عامل‏ یا عضویت‏ در هیأت‏ مدیره‏ انواع‏ مختلف‏ شرکتهای‏ خصوصی‏، جز شرکتهای‏ تعاونی‏ ادارات‏ و مؤسسات‏ برای‏ آنان‏ ممنوع‏ است‏. سمتهای‏ آموزشی‏ در ‏ ها و مؤسسات‏ تحقیقاتی‏ از این‏، حکم‏ مستثنی‏ است‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - است‏ ,مؤسسات‏ ,رئیس‏ جمهور،
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) است‏ ,مؤسسات‏ ,رئیس‏ جمهور،
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و سی و هشتم: علاوه‏ بر مواردی‏ که‏ هیأت‏ ان‏ یا ی‏ مأمور تدوین‏ آیین‏ نامه‏ های‏ اجرایی‏ قوانین‏ می‏ شود، هیأت‏ ان‏ حق‏ دارد برای‏ انجام‏ وظایف‏ اداری‏ و تأمین‏ اجرای‏ قوانین‏ و تنظیم‏ سازمانهای‏ اداری‏ به‏ وضع تصویب‏ نامه‏ و آیین‏ نامه‏ بپردازد. هر یک‏ از ان‏ نیز در حدود وظایف‏ خویش‏ و مصوبات‏ هیأت‏ ان‏ حق‏ وضع آیین‏ نامه‏ و صدور بخشنامه‏ را دارد ولی‏ مفاد این‏ مقررات‏ نباید با متن‏ و روح‏ قوانین‏ مخالف‏ باشد. ت‏ می‏ تواند تصویب‏ برخی‏ از امور مربوط به‏ وظایف‏ خود را به‏ کمیسیونهای‏ مشتکل‏ از چند واگذار نماید. مصوبات‏ این‏ کمیسیونها در محدوده‏ قوانین‏ پس‏ از تأیید رئیس‏ جمهور لازم‏ الاجرا است‏. تصویب‏ نامه‏ ها و آیین‏ نامه‏ های‏ ت‏ و مصوبات‏ کمیسیونهای‏ مذکور در این‏ اصل‏، ضمن‏ ابلاغ‏ برای‏ اجرا به‏ اطلاع‏ رئیس‏ مجلس‏ شورای ی‏ می‏ رسد تا در صورتی‏ که‏ آنها را بر خلاف‏ قوانین‏ بیابد با ذکر دلیل‏ برای‏ تجدید نظر به‏ هیأت‏ ان‏ بفرستد.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - نامه‏ ,قوانین‏ , ان‏ ,آیین‏ ,هیأت‏ ,این‏ ,هیأت‏ ان‏ ,آیین‏ نامه‏ ,تصویب‏ نامه‏ ,نامه‏ های‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) نامه‏ ,قوانین‏ , ان‏ ,آیین‏ ,هیأت‏ ,این‏ ,هیأت‏ ان‏ ,آیین‏ نامه‏ ,تصویب‏ نامه‏ ,نامه‏ های‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و سی و نهم: صلح‏ دعاوی‏ راجع به‏ اموال‏ عمومی‏ و تی‏ یا ارجاع‏ آن‏ به‏ داوری‏ در هر مورد، موکول‏ به‏ تصویب‏ هیأت‏ ان‏ است‏ و باید به‏ اطلاع‏ مجلس‏ برسد. در مواردی‏ که‏ طرف‏ دعوی‏ خارجی‏ باشد و در موارد مهم‏ داخلی‏ باید به‏ تصویب‏ مجلس‏ نیز برسد. موارد مهم‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - موارد مهم‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) موارد مهم‏
گام مثبت شهردار برای بخش سلامت و درمان ابوزیدآباد
رضا نقدی شهردار ابوزیدآباد در رابطه با احداث مرکز جدید درمانی در این شهر،اعلام کرد:با توجه به اینکه ت توان مالی برای احداث کامل این درمانگاه را ندارد، احداث این درمانگاه نیازمند مشارکت ت و خیرین در این منطقه می باشد.
وی،افزود:شهرداری و شورای شهر با هماهنگی محترم و فرماندار شهرستان آران و بیدگل و سایر مسئولین، نشست هم شی را با حضور جمعی از خیرین برای جلب و جذب کمک های مردمی را در روز ساعت 20 در سالن اجتماعات آتش نشانی ابوزیدآباد برگزار می نماید.
https://telegram.me/abuzeidabad

برچسب ها : گام مثبت شهردار برای بخش سلامت و درمان ابوزیدآباد - احداث
گام مثبت شهردار برای بخش سلامت و درمان ابوزیدآباد احداث
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل یکصد و سی ششم: رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزراءء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ یا ان‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ ت‏ نیمی‏ از هیأت‏ ان‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ ی‏ برای‏ هیأت‏ ان‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - مجلس‏ , ان‏ ,هیأت‏ ان‏ ,رای‏ اعتماد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) مجلس‏ , ان‏ ,هیأت‏ ان‏ ,رای‏ اعتماد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل یکصد و سی ششم: رئیس‏ جمهور می‏ تواند وزراء را عزل‏ کند و در این‏ صورت‏ باید برای‏ یا ان‏ جدید از مجلس‏ رای‏ اعتماد بگیرد، و در صورتی‏ که‏ پس‏ از ابراز اعتماد مجلس‏ به‏ ت‏ نیمی‏ از هیأت‏ ان‏ تغییر نماید باید مجدداً از مجلس‏ شورای‏ ی‏ برای‏ هیأت‏ ان‏ تقاضای‏ رای‏ اعتماد کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - مجلس‏ , ان‏ ,هیأت‏ ان‏ ,رای‏ اعتماد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) مجلس‏ , ان‏ ,هیأت‏ ان‏ ,رای‏ اعتماد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و سی و دوم: در مدتی‏ که‏ اختیارات‏ و مسئولیتهای‏ رئیس‏ جمهور بر عهده‏ معاون‏ اول‏ یا فرد دیگری‏ است‏ که‏ به‏ موجب‏ اصل‏ یکصد و سی‏ و یکم‏ منصوب‏ می‏ گردد، وزراءء را نمی‏ توان‏ استیضاح‏ کرد یا به‏ آنان‏ رای‏ عدم‏ اعتماد داد و نیز نمی‏ توان‏ برای‏ تجدید نظر در قانون‏ اساسی‏ و یا امر همه‏ پرسی‏ اقدام‏ نمود.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - نمی‏ توان‏ ,اصل‏ یکصد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) نمی‏ توان‏ ,اصل‏ یکصد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و سی و سوم: وزراء توسط رئیس‏ جمهور تعیین‏ و برای‏ گرفتن‏ رای‏ اعتماد به‏ مجلس‏ معرفی‏ می‏ شوند. با تغییر مجلس‏، گرفتن‏ رای‏ اعتماد جدید برای‏ وزراءء لازم‏ نیست‏. تعداد ان‏ و حدود اختیارات‏ هر یک‏ از آنان‏ را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - رای‏ اعتماد ,گرفتن‏ رای‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) رای‏ اعتماد ,گرفتن‏ رای‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل یکصد و بیست و هفتم: رئیس‏ جمهور می‏ تواند در موارد خاص‏، بر حسب‏ ضرورت‏ با تصویب‏ هیأت‏ ان‏ ‏، یا نمایندگان‏ ویژه‏ با اختیارات‏ مشخص‏ تعیین‏ نماید. در این‏ موارد تصمیمات‏ ‏ یا نمایندگان‏ مذکور در حکم‏ تصمیمات‏ رئیس‏ جمهور و هیأت‏ ان‏ خواهد بود.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - هیأت‏ ان‏ ,رئیس‏ جمهور
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) هیأت‏ ان‏ ,رئیس‏ جمهور
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل یکصد و بیست و چهارم: رئیس‏ جمهور می‏ تواند برای‏ انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود معاونانی‏ داشته‏ باشد. معاون‏ اول‏ رئیس‏ جمهور با موافقت‏ وی‏ اداره‏ هیأت‏ ان‏ و مسئولیت‏ هماهنگی‏ سایر معاونتها را به‏ عهده‏ خواهد داشت‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - رئیس‏ جمهور
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) رئیس‏ جمهور
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و بیست و یکم: رئیس‏ جمهور در مجلس‏ شورای‏ ی‏ در جلسه‏ ای‏ که‏ با حضور رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ تشکیل‏ می‏ شود به‏ ترتیب‏ زیر سوگند یاد می‏ کند و سوگندنامه‏ را امضاء می‏ نماید.
بسم‏ الله‏ الرحمن‏ الرحیم‏
‎‎‎‎‎‎"من‏ به‏ عنوان‏ رئیس‏ جمهور در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ و در برابر ملت‏ ایران‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏ کنم‏ که‏ پاسدار مذهب‏ رسمی‏ و نظام‏ جمهوری‏ ی‏ و قانون‏ اساسی‏ کشور باشم‏ و همه‏ استعداد و صلاحیت‏ خویش‏ را در راه‏ ایفای‏ مسئولیتهایی‏ که‏ بر عهده‏ گرفته‏ ام‏ به‏ کار گیرم‏ و خود را وقف‏ خدمت‏ به‏ مردم‏ و اعتلای‏ کشور، ترویج‏ دین‏ و اخلاق‏، پشتیبانی‏ از حق‏ و گسترش‏ عد ‏ سازم‏ و از هر گونه‏ خ مگی‏ بپرهیزم‏ و از ‏ و حرمت‏ اشخاص‏ و حقوقی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ برای‏ ملت‏ شناخته‏ است‏ حمایت‏ کنم‏. در حراست‏ از مرزها و استقلال‏ ‏ و اقتصادی‏ و فرهنگی‏ کشور از هیچ‏ اقدامی‏ دریغ نورزم‏ و با استعانت‏ از خداوند و پیروی‏ از ‏ و ائمه‏ اطهار علیهم‏ السلام‏ قدرتی‏ را که‏ ملت‏ به‏ عنوان‏ امانتی‏ مقدس‏ به‏ من‏ س ‏ است‏ همچون‏ امینی‏ پارسا و فداکار نگاهدار باشم‏ و آن‏ را به‏ منتخب‏ ملت‏ پس‏ از خود بسپارم‏."

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - ملت‏ ,رئیس‏ ,قانون‏ اساسی‏ ,رئیس‏ جمهور
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) ملت‏ ,رئیس‏ ,قانون‏ اساسی‏ ,رئیس‏ جمهور
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و نوزدهم: انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید باید حداقل‏ یک‏ ماه‏ پیش‏ از پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ قبلی‏ انجام‏ شده‏ باشد و در فاصله‏ انتخاب‏ رئیس‏ جمهور جدید و پایان‏ دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ سابق‏، رئیس‏ جمهور پیشین‏ وظایف‏ رئیس‏ جمهوری‏ را انجام‏ می‏ دهد.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - رئیس‏ ,جمهوری‏ ,جمهور ,رئیس‏ جمهور ,ریاست‏ جمهوری‏ ,دوره‏ ریاست‏ ,جمهور جدید ,انتخاب‏ رئیس‏ ,دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ ,پایان‏ دوره‏ ریاست
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) رئیس‏ ,جمهوری‏ ,جمهور ,رئیس‏ جمهور ,ریاست‏ جمهوری‏ ,دوره‏ ریاست‏ ,جمهور جدید ,انتخاب‏ رئیس‏ ,دوره‏ ریاست‏ جمهوری‏ ,پایان‏ دوره‏ ریاست
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و هفدهم: رئیس‏ جمهور با اکثریت‏ مطلق‏ آراء شرکت‏ کنندگان‏ انتخاب‏ می‏ شود، ولی‏ هر گاه‏ در دوره‏ نخست‏ هیچیک‏ از نامزدها چنین‏ اکثریتی‏ بدست‏ نیاورد، روز ‏ هفته‏ بعد برای‏ بار دوم‏ رای‏ گرفته‏ می‏ شود. در دور دوم‏ تنها دو نفر از نامزدها که‏ در دور نخست‏ آراء بیشتری‏ داشته‏ اند شرکت‏ می‏ کنند، ولی‏ اگر بعضی‏ از نامزدهای‏ دارنده‏ آراء بیشتر، از شرکت‏ در انتخابات‏ منصرف‏ شوند، از میان‏ بقیه‏، دو نفر که‏ در دور نخست‏ بیش‏ از دیگران‏ رای‏ داشته‏اند برای‏ انتخاب‏ مجدد معرفی‏ می‏ شوند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - نخست‏ ,شرکت‏ ,آراء
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) نخست‏ ,شرکت‏ ,آراء
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و دوازدهم: مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ برای‏ تشخیص‏ مصلحت‏‏ در مواردی‏ که‏ مصوبه‏ مجلس‏ شورای‏ ی‏ را شورای‏ نگهبان‏ خلاف‏ موازین‏ شرع‏ و یا قانون‏ اساسی‏ بداند و مجلس‏ با در نظر گرفتن‏ مصلحت‏ نظام‏ نظر شورای‏ نگهبان‏ را تأمین‏ نکند و مشاوره‏ در اموری‏ که‏ ی‏ به‏ آنان‏ ارجاع‏ می‏ دهد و سایر وظایفی‏ که‏ در این‏ قانون‏ ذکر شده‏ است‏ به‏ دستور ی‏ تشکیل‏ می‏ شود. اعضاءء ثابت‏ و متغیر این‏ مجمع را مقام‏ ی‏ تعیین‏ می‏ نماید. مقررات‏ مربوط به‏ مجمع توسط خود اعضاءء تهیه‏ و تصویب‏ و به‏ تأیید مقام‏ ی‏ خواهد رسید.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - ی‏ ,شورای‏ ,مجمع ,مقام‏ ی‏ ,شورای‏ نگهبان‏ ,مصلحت‏ نظام‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) ی‏ ,شورای‏ ,مجمع ,مقام‏ ی‏ ,شورای‏ نگهبان‏ ,مصلحت‏ نظام‏
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد

-مراسم شب عاشورا : این مراسم اشاره دارد به وداع ابا عبدا…(ع ) با حضرت زینب (س) در شب عاشورا که مردم عزادار در حسینیه ی توده جمع شده و بر روی منبر اشعار زیر را با لحن جان سوزی می خواند. 

الوداع الوداع ، الوداع ای الوداع                                            جـان ما بادا فدایت ای شهید کربلا

رو به میدان می کنم ای خواهرنم الوداع                              دیده گریان می کنم ای خواهرانم الوداع

می سپارم  بر تو من این ک ن   بی‌پناه                            شو نگهدار یتیمـان،  خواهرانم الوداع

چون علی اکبر شود فردا شهیـد از قوم کین                           دست عباسم جــدا ای خواهرانم الوداع

اسب من با یال پر خون خواهد آمد در حرم                             من نباشم روی زین ای خواهرانم الوداع

کودک  بیمار زین العابدین، فرزند   من                                    شو طبیبش آن زمان، ای خواهرانم الوداع

  

برچسب ها : آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد - الوداع ,خواهرانم ,خواهرانم الوداع
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد الوداع ,خواهرانم ,خواهرانم الوداع
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
فصل نهم ‎: قوه مجریه
مبحث اول- ریاست جمهوری و وزراء
اصل‏ یکصد و سیزدهم: پس‏ از مقام‏ ی‏ رئیس‏ جمهور عالیترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسئولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ و ریاست‏ قوه‏ مجریه‏ را جز در اموری‏ که‏ مستقیماً به‏ ی‏ مربوط می‏ شود، بر عهده‏ دارد.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد

توغ:   توغ یا توق که به صورت طوق نیز در متون تاریخی و فرهنگ های لغت آمده، واژه ای ترکی و به معنای بیرق و علم است. برخی توغ را طوق و به معنای گردن بند گرفته و نوشته اند» هر در ظل آن قرار می گرفت باید فرمانبرداری از صاحب طوق را همچون قلاده به گردن انداخته و فداکاری نماید.   توغ یک تیغه یا سرتوغ فولادی با زبانه ای بلند دارد که روی صندوقچه ف ی کوچک ضریح مانندی ب ایه ای چوبی یا ف چلد یا شکل استوار است. تیغه، گل شکل یا سرومانند است و روی آن آیات قرآنی و جملات دعایی، بخصوص آیه «انا فتحنا لک فتحاً مبینا» کنده و با زر کوبیده اند. تیغه توغ های قدیمی دوبدنه گل شکل داشت که به یکدیگر وصل بودند و یک تیغه چها ر منحنی شکل می ساختند.    روی محور افقی در دو سوی تیغه یا سرتوغ معمولاً دو طاووس ف ی روی دو صندوقچه مشبک و روی دو زایده بیرون آمده از چپ و راست بالای شکم تیغه دو سر اژدهای ف ی و دهان گشوده کار می گذاشتند. در محرم توغ را با افکندن چند تخته طاق شال ترمه و پارچه حریر سبز و سیاه روی محور افقی می آرایند.

برچسب ها : آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد - تیغه ,ف ی ,محور افقی
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد تیغه ,ف ی ,محور افقی
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد

مراسم افروختن مشعل: این مراسم در شب تاسوعا و عاشورا در دو مکان قدیمی شامل حسینیه رودی و میدان الله انجام می گیرد . در گوشه این دو مکان مشعلی برافروخته می‌شود. مشعل وسیله ای ف ی به شکل مکعب مستطیل است که چهار دورش تور ف ی دارد و دارای پایه است که در زیر آن قرار می گیرد. چوب ها برای افروختن  درون مشعل قرار می گیرد . مشعل یاد آور شبهای قبل از جنگ عاشورا است که یاران حسین (ع ) آن آتش را افروختند تا محیط اطراف روشن باشد و نیز می‌تواند  نمادی از آتش گرفتن خیمه ها در روز عاشورا باشد.

برچسب ها : آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد - مشعل ,گیرد ,عاشورا
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد مشعل ,گیرد ,عاشورا
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و یازدهم: هر گاه‏ از انجام‏ وظایف‏ قانونی‏ خود ناتوان‏ شود یا فاقد یکی‏ از شرایط مذکور در اصول‏ پنجم‏ و یکصد و نهم‏ گردد، یا معلوم‏ شود از آغاز فاقد بعضی‏ از شرایط بوده‏ است‏، از مقام‏ خود بر کنار خواهد شد. تشخیص‏ این‏ امر به‏ عهده‏ خبرگان‏ مذکور در اصل‏ یکصد و هشتم‏ می‏ باشد. در صورت‏ فوت‏ یا
کناره‏ گیری‏ یا عزل‏ ، خبرگان‏ موظفند، در اسرع‏ وقت‏ نسبت‏ به‏ تعیین‏ و معرفی‏ جدید اقدام‏ نمایند. تا هنگام‏ معرفی‏ ، شورایی‏ مرکب‏ از رئیس‏ جمهور، رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ و یکی‏ از فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ به انتخاب‏ مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏، همه‏ وظایف‏ ی‏ را به‏ طور موقت‏ به‏ عهده‏ می‏ گیرد و چنانچه‏ در این‏ مدت‏ یکی‏ از آنان‏ به‏ هر دلیل‏ نتواند انجام‏ وظیفه‏ نماید، فرد دیگری به‏ انتخاب‏ مجمع، با حفظ اکثریت‏ فقها، در شورا به‏ جای‏ وی‏ منصوب‏ می‏ گردد. این‏ شورا در خصوص‏ وظایف‏ بندهای‏ 1 و 3 و 5 و 10 و قسمت‏های‏ ( د ) و ( هـ‏ ) و ( و ) بند 6 اصل‏ یکصد و دهم‏، پس‏ از تصویب‏ سه‏ چهارم‏ اعضاءء مجمع تشخیص‏ مصلحت‏ نظام‏ اقدام‏ می‏ کند. هر گاه‏ بر اثر بیماری‏ یا حادثه دیگری‏ موقتاً از انجام‏ وظایف‏ ی‏ ناتوان‏ شود، در این‏ مدت‏ شورای‏ مذکور در این‏
اصل‏ وظایف‏ او را عهده‏ دار خواهد بود.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - این‏ ,وظایف‏ ,یکصد ,اصل‏ ,عهده‏ ,تشخیص‏ ,اصل‏ یکصد ,وظایف‏ ی‏ ,این‏ مدت‏ ,تشخیص‏ مصلحت‏ ,مجمع تشخیص‏ ,مجمع تشخیص‏ مصلحت‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) این‏ ,وظایف‏ ,یکصد ,اصل‏ ,عهده‏ ,تشخیص‏ ,اصل‏ یکصد ,وظایف‏ ی‏ ,این‏ مدت‏ ,تشخیص‏ مصلحت‏ ,مجمع تشخیص‏ ,مجمع تشخیص‏ مصلحت‏
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد

مراسم روز تاسوعا :مراسم روز تاسوعا در دو بخش انجام می گیرد:

الف) صبح روز تاسوعا مراسم توغ‌گردانی در میدان معروف به «جلو خان» برگزار می گردد. بعد از استقرار  توغ ها در میدان به ترتیب بند 1 و 3 مراسم روز عاشورا اجرا می شود که در این مراسم از ذوالجناح استفاده نمی شود.

ب) عصر روز تاسوعا مراسم توغ گردانی در صحن زیارت زاده عبدالله علی سلام الله علیه برگزار می شود که طی این مراسم بندهای 1و 3 مراسم صبح روز تاسوعا تکرار می شود.- از آنجاکه تاسوعا به روز عباسعلی (عباس ابن علی سلام الله علیه) مشهور است و توغ ها نمادی از علمداری و قطع شدن دستهای حضرت ابوالفضل علیه السلام است،  در این روز فقط مراسم توغ گردانی اجرا می شود و مراسم نخل برداری نیست.

برچسب ها : آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد - مراسم ,تاسوعا ,علیه ,تاسوعا مراسم ,الله علیه ,سلام الله
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد مراسم ,تاسوعا ,علیه ,تاسوعا مراسم ,الله علیه ,سلام الله
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و هشتم: قانون‏ مربوط به‏ تعداد و شرایط خبرگان‏، کیفیت‏ انتخاب‏ آنها و آیین‏ نامه‏ داخلی‏ جلسات‏ آنان‏ برای‏ نخستین‏ دوره‏ باید به‏ وسیله‏ فقها اولین‏ شورای‏ نگهبان‏ تهیه‏ و با اکثریت‏ آراء آنان‏ تصویب‏ شود و به‏ تصویب‏ نهایی‏ انقلاب‏ برسد. از آن‏ پس‏ هر گونه‏ تغییر و تجدید نظر در این‏ قانون‏ و تصویب‏ سایر مقررات‏ مربوط به‏ وظایف‏ خبرگان‏ در صلاحیت‏ خود آنان‏ است‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - تصویب‏ ,آنان‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) تصویب‏ ,آنان‏
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد
نخل:  نخل در لغت به معنی درخت ما و مجازاً به معنای هر درختچه تزیینی است و نام تابوت‌واره ای که در عزا خصوصا عزای حسین (ع) بر دوش می کشند. از نخل در عاشورا و نیز هنگام مرگ جوانان ناکام استفاده می شود که اولی را "نخل عاشورا " و دومی را "نخل ماتم" می گویند. نخل در فرهنگ ایرانی نماد تجدید حیات، باروری و بی مرگی بوده،و با نوعی تقدس همراه است. این وسیله از چوب ساخته شده، با پارچه های سیاه و سبز و شالهای ترمه و گاه برای تزیین نخل از پارچه ـ تاس و پنبه های رنگی که آمیزه‌ای از رنگهای سیاه ـ شاید نماد عزاداری، قرمزـ شاید نماد خون باشد، سبز ـ شاید نماد خاندان نبوّت ـ استفاده می شود. شاخه های گل، آینه، فانوس، سلاح های سرد، بیرق، نظر قربانی و یک دست لباس شامل دستار، شال و ردا از جمله زیورهایی که در تزیین نخل بکار می رود. نخل آرا شخص بخصوص و باتجربه ایست که در برخی مناطق به او "بابای نخل" هم می گویند. او هر ساله به هنگام عاشورا طی چند روز نخل را آماده می کند و مسئولیت حفاظت از نخل و زیورهای آن حتی پس از پایان مراسم با اوست. نخل اندازه ها و ابعاد مختلفی دارد و در مراسم عزاداری عاشورا در حاشیه کویر مرکزی ایران، یزد، تفت، نایین، انه، کاشان، میبد،سمنان و زواره و همچنین در تهران معمول است.  نخل در محله ها، خیابان ها، زاده ها و مساجد گردانده می شود و در تمام مسیر حرکت قرآن یا چاووشی خوانده می شود. در طی مسیر مردم نذورات خود را به متولی نخل داده یا بین نخل گردانان پخش می کنند. در غروب عاشورا و پس از پایان آیین شام غریبان به جایگاه اصلی خود بازگردانده می شود.

برچسب ها : آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد - عاشورا ,نماد ,شاید ,شاید نماد
آیین‌های سوگ و عزای حسینی علیه السلام در ابوزیدآباد عاشورا ,نماد ,شاید ,شاید نماد
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و نهم: شرایط و صفات‏ :

‎‎‎‎‎‎1 - صلاحیت‏ علمی‏ لازم‏ برای‏ افتاء در ابواب‏ مختلف‏ فقه‏.
‎‎‎‎‎‎2 - عد ‏ و تقوای‏ لازم‏ برای‏ ی‏ امت‏ ‏. ‎‎‎‎‎‎3 - بینش‏ صحیح‏ ‏ و اجتماعی‏، تدبیر، شجاعت‏، مدیریت‏ و قدرت‏ کافی‏ برای‏ ی‏. در صورت‏ تعدد واجدین‏ شرایط فوق‏، شخصی‏ که‏ دارای‏ بینش‏ فقهی‏ و ‏ قوی‏ تر باشد مقدم‏ است‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - برای‏ ,برای‏ ی‏ ,لازم‏ برای‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) برای‏ ,برای‏ ی‏ ,لازم‏ برای‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و ششم: انحلال‏ شوراها جز در صورت‏ انحراف‏ از وظایف‏ قانونی‏ ممکن‏ نیست‏. مرجع تشخیص‏ انحراف‏ و ترتیب‏ انحلال‏ شوراها و طرز تشکیل‏ مجدد آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند. شورا در صورت‏ اعتراض‏ به‏ انحلال‏ حق‏ دارد به‏ دادگاه‏ صالح‏ شکایت‏ کند و دادگاه‏ موظف‏ است‏ خارج‏ از نوبت‏ به‏ آن‏ رسیدگی‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - انحلال‏ ,انحلال‏ شوراها
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) انحلال‏ ,انحلال‏ شوراها
خانه تاریخی-مذهبی بی بی جان
قدمت این خانه حدود 250 سال می باشد، گفته می شود که بنای فعلی خانه، قریب 65 سال پیش بازسازی گردیده است. در بین مردم ابوزیدآباد این خانه به خانه «بی بی جونی» معروف می باشد.
خانه تاریخی بی بی جونی در محله توده و در کوچه مجاور مسجد جامع خواجه قرار دارد. سبک معماری این خانه نیز بصورت چار پشکم (چهار صفه) می باشد.
مراسم روضه خوانی و هیات مذهبی در این منزل در ایام محرم مخصوصاً صبح دهه ی اول محرم صورت می گیرد و این مراسم بر خلاف منزل مرتضوی منحصر در ایام محرم بوده، نحوه ی اداره ی آن از طریق نذورات و مجرای درآمد موقوفات می باشد. کراماتی نیز از این خانه نقل گردیده است.                                                  منبع: کتاب تاریخ ابروز - تالیف: حسن امجدیان

برچسب ها : خانه تاریخی-مذهبی بی بی جان - خانه ,محرم ,ایام محرم ,خانه تاریخی
خانه تاریخی-مذهبی بی بی جان خانه ,محرم ,ایام محرم ,خانه تاریخی
عناوین روزهای دهه اول محرم
روز اول: مسلم بن عقیل علیه‌السلام
روز دوم: ورود کاروان به کربلا
روز سوم: حضرت رقیه علیهاالسلام
روز چهارم: حضرت حر و اصحاب علیهم‌السلام، طفلان زینب علیهماالسلام
روز پنجم: اصحاب و عبدالله بن الحسن علیهم‌السلام
روز ششم: حضرت قاسم بن الحسن علیه‌السلام
روز هفتم: روضه عطش، علی‌اصغر علیه‌السلام
روز هشتم: حضرت علی‌اکبر علیه‌السلام
روز نهم: روز تاسوعا، حضرت ابوالفضل العباس علیه‌السلام
روز دهم: روز عاشورا، حضرت اباعبدالله الحسین علیه‌السلام، حضرت زینب علیهاالسلام و شام غریبان
روز یازدهم: حرکت کاروان از کربلا
روز دوازدهم: ورود کاروان به کوفه
روز سیزدهم: مصائب حضرت سجاد علیه‌السلام و زینب کبری علیهاالسلام در کوفه و مسیر شام

برچسب ها : عناوین روزهای دهه اول محرم - حضرت ,علیه‌السلام ,زینب ,علیهاالسلام ,کاروان ,ورود کاروان
عناوین روزهای دهه اول محرم حضرت ,علیه‌السلام ,زینب ,علیهاالسلام ,کاروان ,ورود کاروان
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و چهارم: به‏ منظور تأمین‏ قسط ی‏ و همکاری‏ در تهیه‏ برنامه‏ ها و ایجاد هماهنگی‏ در پیشرفت‏ امور در واحدهای‏ تولیدی‏، صنعتی‏ و کشاورزی‏، شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ کارگران‏ و دهقانان‏ و دیگر کارکنان‏ و مدیران‏، و در واحدهای‏ آموزشی‏، اداری‏، خدماتی‏ و مانند اینها شوراهایی‏ مرکب‏ از نمایندگان‏ اعضاء این‏ واحدها تشکیل‏ می‏ شود. چگونگی‏ تشکیل‏ این‏ شوراها و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ آنها را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - شوراهایی‏ مرکب‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) شوراهایی‏ مرکب‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
فصل هفتم: شوراها
اصل یکصدم: برای‏ پیشبرد سریع برنامه‏ های‏ اجتماعی‏، اقتصادی‏، عمرانی‏، بهداشتی‏، فرهنگی‏، آموزشی‏ و سایر امور رفاهی‏ از طریق‏ همکاری‏ مردم‏ با توجه‏ به‏ مقتضیات‏ محلی‏، اداره‏ امور هر روستا، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ با نظارت‏ شورایی‏ به‏ نام‏ شورای‏ ده‏، بخش‏، شهر، شهرستان‏ یا استان‏ صورت‏ می‏ گیرد که‏ اعضاءی‏ آن‏ را مردم‏ همان‏ محل‏ انتخاب‏ می‏ کنند. شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏ شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله‏ مراتب‏ آنها را که‏ باید با رعایت‏ اصول‏ وحدت‏ ملی‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ جمهوری‏ ی‏ و تابعیت‏ حکومت‏ مرکزی‏ باشد قانون‏ معین‏ می‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - انتخاب‏ ,شهر، شهرستان‏ ,بخش‏، شهر،
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) انتخاب‏ ,شهر، شهرستان‏ ,بخش‏، شهر،
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ یکصد و یکم: به‏ منظور جلوگیری‏ از تبعیض‏ و جلب‏ همکاری‏ در تهیه‏ برنامه های‏ عمرانی‏ و رفاهی‏ استانها و نظارت‏ بر اجرای‏ هماهنگ‏ آنها، شورای‏ عالی‏ استانها مرکب‏ از نمایندگان‏ شوراهای‏ استانها تشکیل‏ می‏ شود. نحوه‏ تشکیل‏ و وظایف‏ این‏ شورا را قانون‏ معین‏ می‏ کند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - استانها
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) استانها
پیام شهردار ابوزیداباد بمناسبت روز آتش نشانی
 روز هفتم مهرماه، روز آتش نشانی و خدمات ایمنی بر همه شاغلین در این شغل حساس و پر مخاطره مبارک باد . مردم شریف اطلاع دارند که آتش نشانی یکی از واحدهایی است که بطور شبانه روزی برای خدمت به مردم آمادگی خدمات رسانی را دارد و بعضا آتش نشانان عزیز جان خود را برای نجات جان و مال و ابنیه مردم به خطر می اندازند و با افتخار به خلق خدمت می کنند. با تبریک این روز بزرگ ؛صمیمانه ترین تشکر و قدردانی خود را به نیروهای آتش نشانی در سراسر کشور و خاصه شهر ابوزیداباد تقدیم میدارم. رضانقدی شهردار ابوزیدآباد. ششم مهر 95

برچسب ها : پیام شهردار ابوزیداباد بمناسبت روز آتش نشانی - مردم
پیام شهردار ابوزیداباد بمناسبت روز آتش نشانی مردم
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ نود و ششم: تشخیص‏ عدم‏ مغایرت‏ مصوبات‏ مجلس‏ شورای‏ ی‏ با احکام‏ سلام‏ با اکثریت‏ فقهای‏ شورای‏ نگهبان‏ و تشخیص‏ عدم‏ تعارض‏ آنها با قانون‏ اساسی‏ بر عهده‏ اکثریت‏ همه‏ اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ است‏.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - شورای‏ ,شورای‏ نگهبان‏ ,تشخیص‏ عدم‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) شورای‏ ,شورای‏ نگهبان‏ ,تشخیص‏ عدم‏
قابل توجه شهروندانی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت سالن اجتماعات و تالار شهر هستند
فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت
در پی دعوت شهرداری ابوزیدآباد اولین جلسه جذب سرمایه گذار برای مشارکت جهت احداث تالار و سالن اجتماعات شهر با حضور شهردار محترم ، اعضای محترم شورای ی شهر و سرمایه گذاران روز یکشنبه مورخ 21/6/95 ساعت 8 صبح در محل دفتر شهردار برگزار گردید ابتدا شهردار محترم ضمن عرض خیر مقدم و تبریک اعیاد سعید قربان و غدیر مواردی به شرح ذیل پیشنهاد دادند.
از کلیه شهروندانی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت سالن اجتماعات و تالار شهر هستند به شهرداری ابوزیدآباد مراجعه و تقاضای خود را تقدیم نمایند

برچسب ها : قابل توجه شهروندانی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت سالن اجتماعات و تالار شهر هستند - سرمایه ,شهردار ,محترم ,اجتماعات ,تالار ,گذاری ,سرمایه گذاری ,سالن اجتماعات ,ساخت سالن ,متقاضی سرمایه ,شهردار محترم ,متقاضی سرمایه گذاری
قابل توجه شهروندانی که متقاضی سرمایه گذاری و مشارکت در ساخت سالن اجتماعات و تالار شهر هستند سرمایه ,شهردار ,محترم ,اجتماعات ,تالار ,گذاری ,سرمایه گذاری ,سالن اجتماعات ,ساخت سالن ,متقاضی سرمایه ,شهردار محترم ,متقاضی سرمایه گذاری
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران)
اصل‏ نود و دوم: اعضاءی‏ شورای‏ نگهبان‏ برای‏ مدت‏ شش‏ سال‏ انتخاب‏ می‏ شوند ولی‏ در نخستین‏ دوره‏ پس‏ از گذشتن‏ سه‏ سال‏، نیمی‏ از اعضاءی‏ هر گروه‏ به‏ قید قرعه‏ تغییر می‏ یابند و اعضاءی‏ تازه‏ ای‏ به‏ جای‏ آنها انتخاب‏ می‏ شوند.

برچسب ها : همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) - اعضاءی‏
همراه با قانون- قسمت اول (قانون اساسی ایران) اعضاءی‏
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
انشا درباره مثل باد اورده را باد میبرد دخترم هایم حالِ شورانگیز گزارش دومین مجمع عمومی گروه زبان و ادبیات فارسی متوسطه شهرضا راه‌های پروفسور کردوانی برای فرار از بحران بی‌آبی جامعه قرص نچرال اسلیمینگ قرمز اورجینال درجه یک دو منظوره نمودن سوخت واحدهای صنفی نانوائی شهرستان ترمیم مو و کاشت مو در تبریز برای خانم ها خدای خوب خواب تو کتابم نطنز اداره پایه آموزان پیشگیری شهرستان آموزان پایه دانش آموزان شهرستان نطنز pocket village انشا درباره سنجش و مقایسه میز و درخت قابلمه کدوها قابلمه بریزید گوجه فرنگی آیا می‌خواند و می‌نوشت؟ comment on gwen stefani wants miranda lambert to get over blake shelton split — ‘it’s time to move on’ by lile bingo bingo adventure جواب های بازی معجون اندروید آغاز طرح استعدادی ژیمناستیک دختران نیر متن انشا ذهنی به کمک روش سنجش و مقایسه ساختمان‌های بتنی سالنامه الکترونیکی آمادگی دفاعی animation annecy with کلیاتی درباره پادگان شهید قاضی تبریز راهنمای مشاهده قبض گاز گلستان و پرداخت قبوض گاز گلستان important شیمی تولید ی مقالات رشته ی شیمی رشته ی مقالات رشته مجموعه مقالات important font جمهور جمهور فرانسه رییس جمهور item index energy archive energy standards this item clean energy with clean wins with clean energy standards with clean energy ورود ژاوی هرناندز به هتل اسپیناس نقاشی با گواش تاریخ تولد جواب سوالات صفحه ۱۲۶ ریاضی ششم کانال های تلگرام سینمایی انشا ادبی درمورد مقایسه انسان و قلم legendary comedian don rickles has died at قلمرو ادبی زبانی و فکری برای درس ازاد پایه دهم کتاب تولید محتوای الکترونیکی و برنامه سازی ascend ضرب المثل در مورد زبان انسان توقع بیجا از دیگران چه خبر ازدل تو عوارض قرص استرومارین موارد و روش مصرف قرص استرومارین برای بارداری و شیردهی conjugated estrogens انشا جانشین سازی درباره کشتی معرفی کتاب هومر و لنگلی mode boosting مسافت چقد ساده ام من حلیم واسه رسیدم ساعت خونه اربعین دوست دارم رسیدم خونه واسه همین حلیم اربعین list دیلیت اکانت ویو گرام ربات صدای تلگرام فارسی نمایید دکمه‌ی زبان فارسی انتخاب کنید اکنون دکمه‌ی میتواند صدای تبدیل صدای جارو سوسک یخچالم اشپزخونه جارو برقی کشیدم جارو برقی مقایسه دریا با بیابان کرم پودر میبا miba علیرضا شت فرد باران شعر باران محصول پی ل میکند otoalat میتوانید ماشین چانگان cs35 ارائه میکند اتومبیل چانگان فابریک اتومبیل cs35 پی ل فابریک اتومبیل چانگان رویا و حقیقت دنیا آینده رسانه ای ،چه مزایا چالش هایی خواهد داشت؟؟برای پیش بینی پاسخ این پرسش ،میتوانید از ج مزایا چالش های مجازی کمک برید speed bean bean speed most presidential congressional address the legend of zelda gamecube proto spaceworld messenger canada calls out fox news for false and misleading quebec shooter tweets هادی هادی مقام ت soccer career manager مُریدان در مقابل خشونت that cl about listening that cause listening skill 75 درصد شبکه توزیع آب روستایی داورزن فرسوده است the tiniest alien invaders in video games russia is coming for fox news بی فایده است lim367 mogalakwena a1 a10 27 oct yacht racing forum which city has the worst traffic مدرسه موقع مدرسه تو خود آسمانی سال شمار زند شهید رجایی snoop dogg s latest video shows the world as clownery with a president to match سوره حروف مقطعه قرآن تکرار برابر حروف مقطعه دفعات تکرار الرحمن الرحیم دفعه تکرار مجموع تعداد الله الرحمن الرحیم تعداد دفعات تکرار مج زندگانی معظم انقلاب player free mac android data recovery باشه بیماری گذشته آنچه بر من گذشت sitelink3d verizon unveils unlimited calling to certain countries for 15 per month یاس منگولا i ocsuk reziek how to draw steven universe سوالات ایین نامه اصلی ومقدماتی flying cars structural acoustics boundary methods gta 2 codes babyglobe fip2016 geology teacher in tehran موضوعی راانتخاب کنیدوبااستفاده ازروش ناسازی معنایی یاتضاد مفاهیم یک متن ذهنی بنویسید موضوعی راانتخاب کنیدوبااستفاده از روش ناسازی معنایی تضادمفاهیم یک متن ذهنی بنویسید خواص لبو تنها شده
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.449 seconds
RSS