قهر من و عشقم طول نکشید چون ما بی هم زنده نمیمونیم

                      خوشبختانه کارامون داره درست میشه که به هم برسیم

       به افتخاره این آشتی و به عشق زهرای خوبم این ع تقدیم به خدای عاشقا