به شان

پست های وبلاگ به شان از سایتهای وبلاگی با ذکر منبع به صورت خودکار بازنشر شده و در این صفحه نمایش داده شده است. در صورتیکه این اطلاعات دارای محتوای نامناسب بوده و یا دارای هر گونه تخلف میباشد بر روی گزینه ‘درخواست حذف’ کلیک نمائید

خاتمی مرد عدد و رقم
 
 
خاتمی مرد عدد و رقم
 
 related image
 
عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : خاتمی مرد عدد و رقم - خاتمی ,ممنوع , ,ریاست ,دلاری ,مردی ,شعار ,ریاست جمهوری ,محمد خاتمی ,بزرگ ترین
خاتمی مرد عدد و رقم خاتمی ,ممنوع , ,ریاست ,دلاری ,مردی ,شعار ,ریاست جمهوری ,محمد خاتمی ,بزرگ ترین
خلعتبری؛خادم یا خائن؟!!
 خلعتبری؛خادم یا خائن؟!!

картинки по запросу ‫عباسعلی خلعتبری‬‎

ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﭼﺸﻢ ﻭ ﮔﻮﺵ ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺑﻪ ﮊﻧﻮ ﺑﻮﺩ، ﺑﻪ ﺍﻭﺭﺍﻧﯿﻮﻡ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻏﻨﯽ ﺳﺎﺯﯼ! ﺗﻮﺍﻓﻖ ﺧﻮﺏ ﯾﺎ ﺑﺪ ﺑﻮﺩ ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻬﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺩﻧﯿﺎ می اﺭﺯﺩ.

ﺍﻣﺎ ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺻﺖ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﻢ ﻭ ﯾﺎﺩﯼ ﮐﻨﯿﻢ ﺍﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﺍﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺎل ها ﭘﯿﺶ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺑلندﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺗﻼ‌ﺵ می کرﺩﻧﺪ ...
ﺳﺎل ها ﭘﯿﺶ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯼ ﺩﺍﺷﺘﯿﻢ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺟﻨﺎﺏ ﻇﺮﯾﻒ، ﺑﻪ ﻧﺎﻡ ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ،ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺩﮐﺘﺮﺍﯼ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻞ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﺎﺭﯾﺲ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺳﺎﻝ 1321 ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ﻃﯽ 30ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮﺩﻧﺪ.
ﺍﯾﺸﺎﻥ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺧﺎﺭﺟﻪ 1321 

ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﺳﯿﺎﺳﯽ 1322 

ﺩﺑﻴﺮ ﺩﻭﻡ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﻮﺋﻴﺲ 1323 

ﺩﺑﻴﺮ ﺍﻭﻝ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻟﻬﺴﺘﺎﻥ 1326 

ﺭﺍﻳﺰﻥ ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ 1331 

ﺳﻔﻴﺮ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻭﺭﺷﻮ 1338 

ﺩﺑﻴﺮﻛﻞ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﭘﻴﻤﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺳﻨﺘﻮ ﺩﺭ ﺁﻧﮑﺎﺭﺍ 1340 

ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ 1347 

ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎﻡ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ 1349 

ﻭ ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ 1351 ﺗﺎ 1357

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺳﻘﻮﻁ ﺩﻭﻟﺖ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ ﺑﯿﮑﺎﺭ ﺷﺪ، ﻭﻟﯽ ﮐﺸﻮﺭِ ﺩﺭ حال انقلاب ﺭﺍ ﺗﺮﮎ ﻧﮑﺮﺩ.
ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺷﺪ،ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺎﻧﺪ،ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺍﺵ ﺭﯾﺨﺘﻨﺪ، ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﺵ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﻣﺘﻬﻤﺶ ﮐﺮﺩﻧﺪ، ﺟﺮﻣﺶ ﺍﻣﻀﺎﯼ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 1975 ﺍﻟﺠﺰﺍﯾﺮ(ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺮﺯﯼ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﻧﺪﺭﻭﺩ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻂ ﺗﺎﻟﻮﮒ ﻣﺸﺨﺺ می کرﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺍﺭﺯﺷﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ)ﻭ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺍﻋﻼ‌ﻡ ﺷﺪ.
ﺍﺳﺘﺪﻻ‌ﻝ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻧﻔﺖ ﻭ ﮔﺎﺯ ﻧﯿﺎﺯﯼ ﺑﻪ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﺼﺪﺍﻕ ﺗﻀﯿﯿﻊ ﺑﯿﺖ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. 

ﺳﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۲ ﻓﺮﻭﺭﺩﯾﻦ ۱۳۵۸ ﺩﺍﺩﮔﺎﻩ ﺍﻧﻘﻼ‌ﺏ ﺑﻪ ﺭﯾﺎﺳﺖ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺑﺮﭘﺎ ﺷﺪ، ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﻣﻔﺴﺪ فی الارﺽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ 11 ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻣﺎﺕ ﺳﺎﺑﻖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﻗﺼﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻠﺨﺎﻟﯽ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺷﺪ!!

ﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻋﺪﺍﻡ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﻭﯼ ﺑﺪﺭﻓﺘﺎﺭﯼ ﻫﺎ ﺷﺪ. ﻫﺮﭼﻪ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ، ﻫﻤﺴﺮ ﻭ ﻓﺮﺯﻧﺪﺍﻧﺶ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪ. ﻫﻤﺴﺮﺵ ﺳﺎل ها ﺑﺎﺯﺣﻤﺖ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺭﺍ می گذﺭﺍﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﺑﺎﻻ‌ﺧﺮﻩ ﺗﻮﺍﻧﺴﺖ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻣﺼﺎﺩﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺭﺛﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺩﻟﯿﻞ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻪ ﯼ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺩﺍﺩﻧﺪ.
ﮔﺬﺷﺖ ﻭ ﮔﺬﺷﺖ، ﻋﺒﺎﺳﻌﻠﯽ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﺯﯾﺮ ﺧﺮﻭﺍﺭﻫﺎ ﺧﺎﮎ ﭘﻮﺳﯿﺪ ...
ﺟﻨﮓ ﺷﺪ، ﺭﺳﯿﺪﯾﻢ ﺑﻪ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 598 ﺑﺎ ﻋﺮﺍﻕ. 

ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺖ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻔﺎﺩ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 1975 ﺑﻮﺩ، ﺍﻣﺎ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮﺩ!!

ﺍﻧﺮﮊﯼ ﺍﺗﻤﯽ ﺷﺪ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺎ، ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩﻫﺎ ﺍﻣﻀﺎ ﮐﺮﺩﯾﻢ، ﻭﻟﯽ ﺑﺎﺯﻫﻢ ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺎ ﺧﺎﺋﻦ ﺑﻮﺩ!!

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : خلعتبری؛خادم یا خائن؟!! - ﺍﯾﺮﺍﻥ ,ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ,ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ,ﺍﻳﺮﺍﻥ ,ﺧﺎﺭﺟﻪ ,ﻭﺯﺍﺭﺕ ,ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ,ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ,ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 1975 ,ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ,ﻭﺯﺍﺭ
خلعتبری؛خادم یا خائن؟!! ﺍﯾﺮﺍﻥ ,ﺧﻠﻌﺘﺒﺮﯼ ,ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ,ﺍﻳﺮﺍﻥ ,ﺧﺎﺭﺟﻪ ,ﻭﺯﺍﺭﺕ ,ﺳﻔﺎﺭﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ,ﺍﻣﻮﺭ ﺧﺎﺭﺟﻪ ,ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ 1975 ,ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﺍﺗﻤﯽ ,ﻭﺯﺍﺭ
وین دایر
 
وین دایر 
 
 
image result for وین دایر

  وین دایر روانشناس ، فیلسوف و دانشمند یی از دل فقر و آوارگی ظهور کرد.
کودکی اش را به دلیل از هم پاشیدگی خانواده اش در پرورشگاه گذراند، اما به مدد درک و بینش فوق العاده ، قلمرو دنیای درون را در نوردید و توانایی های باطنی انسان را کشف کرد. سپس آموخته ها و تجربیاتش را با دیگران قسمت کرد و تا به آنجا پیش رفت که تقدیر و ستایش بین المللی را برانگیخت. در سال 1987 به عنوان بهترین سخنران شناخته شد و جایزه بزرگ و بین المللی چکش طلایی را به خود اختصاص داد . کتاب های او در ردیف پرفروش ترین کتاب هاست.
وین دایر تا به حال در هزاران برنامه رادیو و تلویزیونی شرکت کرده و پخش سخنرانی هایش از طریق نوار و کتاب در سراسر جهان ، زندگی بسیاری را به سوی شکوفایی هدایت کرده است.
عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : وین دایر - کتاب ,دایر
وین دایر کتاب ,دایر
رهی معیری زندگی نامه /1
رهی معیری

زندگی نامه /1

بیوک معیری فرزند محمدحسن خان موید خلوت و نوه « معیر الممالک (نظام ال ه)» در دهم اردبیهشت ماه ۱۲۸۸ هجری خورشیدی در تهران چشم به جهان گشود. پدرش محمدحسن خان چندگاهی قبل از تولد رهی رخت به سرای دیگر کشیده بود. تحصیلات ابت و متوسطه را در تهران به پایان برد، آنگاه به استخدام ت درآمد و در مشاغلی چند انجام وظیفه کرد و از سال ۱۳۲۲ ریاست کل انتشارات و تبلیغات وزارت پیشه و هنر منصوب گردید.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : رهی معیری زندگی نامه /1 - معیری ,زندگی نامه ,معیری زندگی
رهی معیری زندگی نامه /1 معیری ,زندگی نامه ,معیری زندگی
سازمان «پایا» و تقدیر از دستاوردهای ایرانی – یی‌ها
بابک حقوقی بنیادگذار «پایا».

سازمان «پایا» و تقدیر از دستاوردهای ایرانی – یی‌ها

نادر صدیقی (واشینگتن)

دایره المعارف ایرانیکا می‌نویسد: 

نخستین  ایرانى - یی، «حاج سیاح» بود که در قرن نوزده میلادی به این کشور رفت و به دریافت شهروندى نائل شد، گرچه تا سال‌ها پس از درگذشتش تابعیت دوگانه او در اسرار باقى ماند.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : سازمان «پایا» و تقدیر از دستاوردهای ایرانی – یی‌ها - «پایا» ,دستاوردهای ایرانی ,سازمان «پایا»
سازمان «پایا» و تقدیر از دستاوردهای ایرانی – یی‌ها «پایا» ,دستاوردهای ایرانی ,سازمان «پایا»
نابغه دهر، شیخ بهایی

نابغه دهر، شیخ بهایی 

 

شیخ بهایی

شیخ بهاء الدین محمد عاملى‏«شیخ بهائى‏» (متولد953-متوفى 1030 یا 1031 ه.ق)

«شیخ بهاء‌الدین محمد عاملى، معروف به ‏«شیخ بهایى‏»، اهل جبل عامل‏ است. در کودکى همراه پدرش شیخ حسین بن عبد الصمد که از شاگردان شهیدثانى بوده به ایران آمد. شیخ بهایى از این رو که به کشورهاى مختلف مسافرت ‏کرده و محضر اساتید متعدد در رشته‏ هاى مختلف را درک کرده، و به علاوه داراى ‏استعداد و ذوقى سرشار بوده است، مردى جامع بوده و تالیفات متنوعى دارد. هم ‏ادیب بوده و هم شاعر و هم فیلسوف و هم ریاضی دان و هم فقیه و هم مفسر. ازطب نیز بى‏ بهره نبوده است.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : نابغه دهر، شیخ بهایی - بوده ,نابغه دهر،
نابغه دهر، شیخ بهایی بوده ,نابغه دهر،
سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2)
سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2)

 

(به بهانه ۱۶ آذر روز دانشجو)

 

  #شفیعی_مطهر

 

دانشجو دو بعد و دو جنبه دارد: عنصر جوانی و عنصر دانش دو مولفه ای است که او را در بین سایر لایه های اجتماعی ممتاز و مشخص می سازد.

دانشجو جوان است و جوان مشتاقانه و عطشناک به سوی زلال محبت می آید و در ظلال مودت می آساید .اما اگر زلال ناب نیابد ، ناگزیر به سوی ضلال سراب می شتابد. باید به هر تشنه ای آب داد و به هر نیاز، جواب .

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2) - دانشجو ,اخگر فروزان ,هزاران اخگر
سه آذر جاودان و هزاران اخگر فروزان(2) دانشجو ,اخگر فروزان ,هزاران اخگر
ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟!
 ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟! 

 

ﺍﺯ ﭘﺮﻓﺴﻮﺭ ﺳﻤﯿﻌﯽ ﭘﺮﺳﯿﺪﻧﺪ :

ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟!!!
ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ : ﮐﻨﺎﺭ ﺩﺭﻳﺎ ، ﻣﺮﻏﺎبی ﺭﺍ ﺩﻳﺪﻡ ﮐﻪ ﭘﺎﻳﺶ ﺷﮑﺴﺘﻪ ؛ ﭘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺧﻞ ﮔﻞ ﻫﺎﯼ ﺭﺱ ﻣﺎﻟﻴﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺧﻮﺍﺑﻴﺪ ﻭ ﭘﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺳﻤﺖ ﻧﻮﺭ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﮔﻞ ﺧﺸﮏ شود ؛ ﺍﻳﻨ ﻄﻮﺭﯼ ﭘﺎﯼ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﮔﭻ ﮔﺮﻓﺖ ؛ ﻓﻬﻤﯿﺪﻡ ﮐﻪ ﻧﯿﺮﻭﯾﯽ ﻣﺎﻓﻮﻕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺍﯾﻦ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺭﺍ ﺩﺍﺩﻩ ...
ﺣﺎﻻ ﺍﺳﻢ ﺍﯾﻦ ﻧﯿﺮﻭ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺧﺪﺍ ﯾﺎ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﺪ !!!

پس ﻣﻐﺮﻭﺭ ﻧﺸﻮﯾﺪ !!!
ﻭﻗﺘﯽ که ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ ؛ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺭﺍ می خوﺭﺩ، ولی ﻭﻗﺘﯽ می میرﺩ ؛ ﻣﻮﺭﭼﻪ ﺍﻭ ﺭﺍ می خوﺭﺩ .
ﺷﺮﺍﯾﻂ با ﺯﻣﺎﻥ ﺗﻐﯿﯿﺮ می کند ؛ هیچ وﻗﺖ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﺗﺤﻘﯿﺮ ﻧﮑﻨﯿﺪ. ؛ ﺷﺎﯾﺪ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺑﺎﺷﯿﺪ، ﺍﻣﺎ ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺷﻤﺎ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪﺗﺮ ﺍﺳﺖ ...

ﯾﮏ ﺩﺭﺧﺖ ، ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ ﺭﺍ می ساﺯﺩ، ﺍﻣﺎ ﻭﻗﺘﯽ ﺯﻣﺎﻧﺶ ﺑﺮﺳﺪ ﯾﮏ ﭼﻮﺏ ﮐﺒﺮﯾﺖ می توﺍﻧﺪ ﻫﺰﺍﺭﺍﻥ ﺩﺭﺧﺖ ﺭﺍ با هم ﺑﺴﻮﺯﺍﻧﺪ !!!
ﭘﺲ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﻭ ﺧﻮﺑﯽ ﮐﻨﯿﺪ !!!

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟! - ﻭﻗﺘﯽ ,ﭘﺎﻳﺶ ,ﺩﺍﺭید؟ ,ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ,ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟
ﭼﺮﺍ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟! ﻭﻗﺘﯽ ,ﭘﺎﻳﺶ ,ﺩﺍﺭید؟ ,ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ,ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺩﺍﺭید؟
کوه ! با من سخن بگو !
 کوه ! با من سخن بگو ! 

 

image result for کوه
کوه ! با من سخن بگو ! کوه  با من حرف بزن !
 یاریم کن  تا به وسعت  دل تو  را فرا گیرم !
های ........کوه ! کوه ........!
چه روزها ، چه ساعت ها ، چه لحظه ها که کوله بر پشت به تمنای درونم  تن به سختی  راه ، دامنه های پر فراز و نشیب و گردنه های  پر  پیچ و خمت سپردم  و تشنگی ، خستگی ، و گرسنگی  را به جان  کشیدم ، تنها  به امید  یک جرعه که در وصال  تو فرو دهم !
کوه با من  سخن بگو ! بگو ! بگو.......
... و پهنه ی پر وسعت  دشت بود  که مرا بزرگ  می خواست  بزرگ ... بزرگ ... تا وسعت  دل  ، تا رسیدن  به معشوق ،  تا فنا در معبود !
صدای ی شیرین چشمه بود  که زلال از  دل  زمین  می جوشید . پاکیزه بی  هیچ  تباهی ، بی نیاز  بی هیچ  پلیدی ، بخشنده  بی هیچ بخل و حسادت .
از درون  چون چشمه  می جوشیدم ، زیرا توان دست یافتن  به چشمه های  بکر محبت  در وجود  انسانم بود ! که می شد  چون چشمه جوشید  . بخشنده بود  و مهربان  ، آواز خوان  چون ترنم  دلنشین  چشمه در دل کوهسار !
کوه  با من  سخن بگو !
مهربان  باش  با من که  من به سوی تو  آمدم ، ساده ، صادق ، صمیمی ،  بی هیچ پیرایه !
بگو چگونه از خویشتنم راضی گردم ! تو بیاموزم  ای کوه ! کوه !
... چشم اندازهایت  مبهوتم می کند ، ای کوه !
با تو از  زندگی  سرشار  می گردم ، ای کوه !
در هر قدم  زیباییت  چون جلوه ای  از عظمت  این هستی بیکرانه  رخ می نماید !
با من سخن بگو  ! ای کوه !
با ترنم دلنشین چشمه هایت! با تلاوت صبحگاهی  شبنم هایت ، با سرود  سبز دامنه هایت !
.... و کوهسار  این گونه در  من می نواخت :
 کوه محل  از خود گذشتن  است . 

محل  یاری رساندن تا انسان شدن است . 

محل دل سپردن  به آهنگ هستی است . 

محل دریافتن  عظمت  خلقت  است .  

محل درک  عمیق  ما  از احاطه ی خالق بر مخلوق  است . 

کوه  محل آموختن  لطف و سخاوت  است ، بخشش و صبوری  و رنج و تحمل است .
کوه  زندگی می بخشد آرام ِ آرام و زندگی می ستاند ناگهانی و به یک باره !
کوه  زبان خود  را می شناسد . زبان که  باید آموخت  و عمل کرد  ، نه خواند  و به خاطر سپرد . 

زبانش بصیرت است و آگاهی ، یقین است و  اعتماد ،  باورِ خویشتن  و یقین به صحت  و شه ، بی هیچ خطا . و خطا مرگ است و سقوط !
کوه میدان رزم است و انتخاب ، فاصله ای میان حقارت و سربلندی . میان  فرو افتادن و سرفرازی !
کوه اوج غرور است بر بلندای رضایتمندی از انسانیتِ خویش و توانایی  احاطه  بر تمناهایی که می تواند  در مدار اوج  گرفتن  تا صعود ، آدمی را به بند کشند !
کوه میدان  آزمایش است  ، بطئی در  سکوت ، بی هیچ همهمه ، با قدرتِ  جذبه ای که رها شدن در آن آدمی را تا اوج  افلاک می برد  و خلاف آن روح را مچاله می کند ، د و حقیر ! ... 

چه بسا کوهنوردانی زبده ،  با ساز و برگ  و پر توان  ، زمان نیازمندی  همنوردی  ، اوج افتخار  و غرور رسیدن  به قله ،  کورشان می کند ، از همرهی بازشان می دارد  و از خاطر می برند  سرود کوهستان را : 

(( یکی برای همه و همه  برای یکی )) آن که متهور است  و بی باک ، جسور است و یاری رسان  می ماند و در ماندن  فاتح قله ی انسان می گردد  و آن که جاه طلب  است و  در بند من ِ مغرور ،  بر فراز ِ قله  به زیر  فرو می غلطد .
آری کوهستان  می آزماید !
کوه  کشتارگاه منیت هاست. مکانی که ((من )) را بر زمین می زنی تا ((ما)) برخیزد  . محل  انتخاب و تا انتها ثابت قدم پیش رفتن است .
کوه با من بگو !
منی که  صادقانه  به تو روی آوردم ، تو که بی هیچ چشمداشتی  مرا چون فرزندی  بر پهنه ی  آغوش پر مهرت  می فشاری ! پناه می گردی  و دل طوفانیم  را با نسیم ِ جانبخش دره هایت  آرام می کنی !
بیاموز مرا  که در مکتب  تو انسان  را توانایی  دست یازیدن  به مقام  رفیع انسانش هست . 

ف- ت 15/6/92

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : کوه ! با من سخن بگو ! - کوه  ,چشمه ,آرام ,محل  ,هایت ,وسعت 
کوه ! با من سخن بگو ! کوه  ,چشمه ,آرام ,محل  ,هایت ,وسعت 
یادی از فرمانده فیدل!

✅.  یادی از فرمانده فیدل!

سیدعطاءالله مهاجرانی

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : یادی از فرمانده فیدل! - فیدل ,فرمانده فیدل
یادی از فرمانده فیدل! فیدل ,فرمانده فیدل
غول های ثروتمند ایران/5
  غول های ثروتمند ایران


غول تکنولوژی: علاءالدین/5امکان ندارد موبایل داشته باشید و نام علاءالدین را نشنیده باشید.
صاحب پاساژ علاءالدین مردی است به همین نام. همان پاساژ سرخ رنگ حافظ جمهوری که در کنار ساختمان سازمان بورس واقع شده است.

سرمایه حاجی علاءالدین مشخص نیست. این مرد همیشه در اتاقی کوچکی می‌نشیند که در طبقه همکف پاساژ قرار گرفته است. ظاهر مغازه چیز خاصی ندارد و رنگ و رو رفته هم هست،اما از پله‌های آهنی باریک انتهای مغازه که بالا بروید، حاجی، بزرگ بازار موبایل جمهوری، آنجا نشسته.سرمایه‌دار بازار موبایل جمهوری در دفتری با سقفى کوتاه، عرضى کم و طولى حدود ۲ تا ۲.۵ متر می‌نشیند.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : غول های ثروتمند ایران/5 - علاءالدین ,پاساژ ,موبایل ,بازار موبایل ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/5 علاءالدین ,پاساژ ,موبایل ,بازار موبایل ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/6
   غول های ثروتمند ایران


غول ورزش: حسین هدایتی/6محمدرضا هدایتی ۴۵ ساله و متولد تهران از محله اب است.
مالک صنایع استیل آذین، مالک کارخانه‌های فولادسازی و ورق، دارنده بزرگ ترین شرکت پرورش میگوی ایران، برج‌ساز در دبی و دارای ملک و املاک درحاشیه خلیج فارس، مالک زمین‌های کشاورزی، سهامدار بازار مبل ایران، رئیس شرکت های تجاری در ایران و خاورمیانه و چندین و چند فعالیت تجاری دیگر، عناوینی است که به حسین هدایتی نسبت می‌دهند.
خودش می‌گوید: ۲۲ سال است در کارخانه داری، کشاورزی و ساختمان سازی فعالیت می‌کنم.یک بچه مسلمانم که وجوهات خود را می‌پردازم و یک ریال هم بدهی بیمه‌ای و مالیاتی ندارم.

عابر بانک پرسپولیسی‌ها (لقب هدایتی) حاضر است ۲۰ میلیارد تومان برای تصاحب این تیم پر طرفدار بدهد،اما هنوز بحث خصوصی سازی در ورزش ما آن چنان جدی نشده که ی به پیشنهاد اغوا کننده حسین هدایتی توجه کند.


عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : غول های ثروتمند ایران/6 - هدایتی ,مالک ,حسین ,حسین هدایتی ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/6 هدایتی ,مالک ,حسین ,حسین هدایتی ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/7
 غول های ثروتمند ایران

غول بازار مبل: علی انصاری/7محله و خانه قدیمی‌اش در مهرآباد جنوبی، ۲۰ متری زاهدی (شمشیری فعلی) و دقیقاً روبه روی مسجد جعفر صادق بود، اما حالا دیگر آنجا نیست و در شمال شهر تهران باید سراغش را گرفت.

می‌گویند بخش کوچکی از اموال و دارایی‌های علی انصاری، بخش زیادی از زمین‌های یافت آباد است که الان بازار مبل ایران در آن بنا شده است. علی انصاری، اگرچه رئیس گروه سرمایه‌گذاری تات است و رئیس اتحادیه مبل سازان تهران، اما برای چهره شدن، ورود به عرصه فوتبال را انتخاب کرد.

علی انصاری رئیس فدراسیون دوچرخه سواری است، اما با حضور در هیات مدیره باشگاه استقلال تبدیل به چهره خبرساز شد و حالا او را با حسین هدایتی مالک باشگاه استیل آذین،مقایسه می‌کنند. مشکلات مالی استقلال تاحدودی به دست انصاری حل و فصل شد.


عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : غول های ثروتمند ایران/7 - رئیس ,انصاری ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/7 رئیس ,انصاری ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/2
  غول های ثروتمند ایران

 

غول فولادی: محمد جابریان/2


محمد جابریان مدیرعامل مجتمع فولاد آرین سهند یدار بلوک فولاد خوزستان بود که حتی افزایش ۸۷ درصدی قیمت عرضه نسبت به قیمت پایه نیز او را از دور رقابت خارج نکرد و سرانجام با اضافه یک ریال سهامدار عمده فولاد خوزستان شد.
او به همراه شش برادرش حدود سه دهه است که در بازار فولاد فعالیت می‌کنند.
ارزش سهامی که تنها در این معامله ید ۱۳۶۰ میلیارد تومان بود که حتما تمام ثروت این مرد نبوده است.

جابریان که بچه کف بازار است، درحال حاضر یک کارخانه فولاد دارد و در بازار آهن تهران یکی از سرشناس‌ترین‌هاست. یک نفر جدی یا شوخی گفته بود حاضر است سرقفلی موبایل جابریان را ۱۰۰میلیون تومان ب د. فکرش را ید او با این خط موبایل چه می‌کند.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : غول های ثروتمند ایران/2 - فولاد ,جابریان ,بازار ,فولاد خوزستان ,محمد جابریان ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/2 فولاد ,جابریان ,بازار ,فولاد خوزستان ,محمد جابریان ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/3
 غول های ثروتمند ایران

 

غول بازار پول: محمد صدر هاشمی‌نژاد/3


از مؤسسان اولین بانک خصوصی کشور و رئیس هیأت مدیره بانک اقتصاد نوین،مدیر عامل شرکت توانمند ساختمانی استراتوس، ی نمی‌داند او چقدر ثروت دارد،اما در زمینه ساختمان‌سازی و بازرگانی از بزرگان به شمار می‌رود.
محمد صدر هاشمی‌نژاد سال گذشته در یکی از نشست‌های هیات نمایندگان اتاق تهران، زمانی که فرهاد فزونی یکی از اعضای هیأت نمایندگان این اتاق با حرارت به انتشار نامش در فهرست ۳۰میلیاردر اعتراض می‌کرد، اعضای هیات نمایندگان را خطاب قرارداد و گفت: 

بیش از این گزارش مواظب جریانی باشید که چندین قرن است در ایران ریشه دارد و مدام چنگ می‌زند، ربطی هم به این ت و ت های قبل ندارد.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : غول های ثروتمند ایران/3 - نمایندگان ,هیات نمایندگان ,ثروتمند ایران
غول های ثروتمند ایران/3 نمایندگان ,هیات نمایندگان ,ثروتمند ایران
نایبیان کاشان

 

نایبیان کاشان گروهی از اشرار و غارتگرانی بودند که در (اوا سده ۱۳ خورشیدی اوا قاجاریه) در حدود کاشان و مناطق پیرامون آن مشغول غارت و اج‌گرفتن از مردم بودند.

سردسته این گروه، «نایب حسین کاشی» بود. وی اصلاً از ایل بیرانوند لرستان بود. پدربزرگ او از م‌آباد به کاشان آمد و در محله پشت مشهد ن شد. نایب حسین مردی دلیر و کاردان بود.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : نایبیان کاشان - کاشان ,نایبیان ,نایبیان کاشان
نایبیان کاشان کاشان ,نایبیان ,نایبیان کاشان
یوزف گوب و ایده دشمن تراشی!
  یوزف گوب و ایده دشمن تراشی!

 

image result

یوزف گوب در ۱۸۹۷ به دنیا آمد. او به علت ناتوانی جسمی از شرکت در جنگ جهانی اول معاف بود.
وی به تحصیل در رشته‌های تاریخ و ادبیات پرداخت و در سال ۱۹۲۲ به حزب نازی پیوست.

در سال ۱۹۳۳، گوب به مقام وزارت پروپاگاندا (تبلیغات و روشن گری) در رایش سوم رسید، و این سمت را تا هنگام خودکشی، در سال ۱۹۴۵، به مدت دوازده سال در اختیار داشت.

در هنگام وزارت، او با در اختیار گرفتن همه ی رسانه‌های عمومی و شاخه های مختلف هنر، تمام سعی خود را برای جمع مردم، پشت سر هیتلر و ت او به کار بست.

در هنگام جنگ جهانی دوم، وقتی که تبلیغات برای نازیسم از اهمیتی دو چندان برخوردار بود، کار گوب نیز، اهمیت بیشتری یافت.

از تئوری های معروف او این است که می گفت: 

"دروغ را باید آن چنان بزرگ گفت که شنونده، در بزرگی آن فرو رفته و آن را به راحتی باور کند".

او حتا وقتی ش ت آلمان در جنگ قطعی شده بود، به هیتلر وفادار ماند، و در نهایت، پس از ورود سرخ به برلین، در ۱ مه ۱۹۴۵، به همراه همسر و شش فرزندش، در سن ۴۸ سالگی، دست به خودکشی زد.

گوب می گفت:
 "ما نه به دوست، بلکه نیاز به دشمن داریم".

او معتقد بود که وقتی یک حکومت دچار ضعف مدیریتی، فساد، ناکارآمدی، و فلاکت اقتصادی شود، و وقتی نتواند نیازهای ابت مردم اش، از قبیل نان، کار، رفاه، امنیت، اعتبار، و آسایش شان را تامین کند، با موجی از ن یتی، خشم و اعتراض عمومی مواجه می شود، و در این حال، کشور به سوی انقلاب و سقوط حکومت پیش می رود.

گوب می گفت:
 "در چنین ح ی، حکومت باید اذهان عمومی را به سوی یک موضوع فرعی، اما بزرگ، منحرف کند.
- باید وارد یک جنگ شد.
- حکومت باید برای ملت دشمن بتراشد.
- دشمنان خارجی،
- دشمنان داخلی.
- ولی اگر دشمن واقعی پیدا نشد، حتا دشمن خیالی...
- باید دایم از توطئه ها گفت.
- از نقشه هایی که دشمنان برای ما می کشند.
- باید از هر فرصت و حادثه ای، برای راه انداختن یک جنگ تبلیغاتی استفاده کرد.
- باید همیشه درگیر بود.
- درگیر جنگ،
- درگیر تبلیغات علیه همسایگان،
- علیه کشورهای قدرتمند،
- علیه سازمان های جهانی،
- باید بحران ساخت..."

وی معتقد بود:
 "رمز موفقیت و ماندگاری حکومت های ضعیف، در وضعیت جنگی و بحران ها است.
در جنگ ها و بحران ها است که مردم، بدبختی های مالی، شغلی، شخصی، و معیشتی شان را فراموش کرده، و با حکومت همدل می شوند.

و این بهترین فرصت برای سرکوب منتقدان داخلی است.

کشور که آرام شود، مردم طلبکار حکومت می شوند".

توصیه ی او این بود که:
- باید کشور را دایم در ح جنگی نگه داشت.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : یوزف گوب و ایده دشمن تراشی! - گوب ,حکومت ,دشمن ,دشمنان ,درگیر ,علیه ,یوزف گوب ,حکومت باید ,ایده دشمن ,دشمن تراشی
یوزف گوب و ایده دشمن تراشی! گوب ,حکومت ,دشمن ,دشمنان ,درگیر ,علیه ,یوزف گوب ,حکومت باید ,ایده دشمن ,دشمن تراشی
کتاب های دونالد ترامپ
کتاب های دونالد ترامپ

ترجمه شده به فارسی

картинки по запросу
 آیا می‌دانید از سال ۱۳۸۸ تا کنون دست‌کم هفت کتابِ ترجمه از دونالد ترامپ در ایران منتشر شده است؟

ـ مثل یک قهرمان فکر کن، انتشارات ارسطو، ۱۳۹۳

ـ دست‌های طلایی، رابرت کیو ی و دونالد ترامپ در کنار یکدیگر ۲۰۱۱

ـ چگونه چگونه مثل یک بیلیونر فکر کنید؟، انتشارات نسل نو ش، ۱۳۹۰

ـ بزرگ فکر کن، انتشارات فریور، ۱۳۸۸

ـ ۱۰۱ راه موفقیت، انتشارات ریواس، ۱۳۹۴

ـ چرا می‌خواهیم شما ثروتمند باشید؟، انتشارات نسل نو ش، ۱۳۹۴

ـ چگونه در زندگی برنده شوید؟، انتشارات فرهنگ صبا، ۱۳۹۳

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : کتاب های دونالد ترامپ - انتشارات ,ترامپ ,دونالد ,دونالد ترامپ
کتاب های دونالد ترامپ انتشارات ,ترامپ ,دونالد ,دونالد ترامپ
از جرج واشینگتن تا باراک اوباما؛ رکوردهای روسای جمهوری
 

از جرج واشینگتن تا باراک اوباما؛

رکوردهای روسای جمهوری

کدام رییس جمهوری بیش از دو دوره در این مقام ماند؟

فرانکلین روزولت: او بیش از ۱۲ سال در کاخ سفید ماند که طولانی‌ترین دوره ریاست جمهوری در تاریخ است. روزولت در سال ۱۹۴۵، اندکی پس از آن که چهارمین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرد، درگذشت. شش سال بعد از مرگ او، در ۲۷ فوریه ۱۹۵۱، متمم ۲۲ قانون اساسی برای محدود دوره ریاست جمهوری به دو دوره به تصویب رسید.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : از جرج واشینگتن تا باراک اوباما؛ رکوردهای روسای جمهوری - جمهوری ,دوره ,ریاست , ,دوره ریاست ,ریاست جمهوری ,جمهوری ,روسای جمهوری ,اوباما؛ رکوردهای ,دوره ریاست جمهوری ,روسای جمهوری ,ر
از جرج واشینگتن تا باراک اوباما؛ رکوردهای روسای جمهوری جمهوری ,دوره ,ریاست , ,دوره ریاست ,ریاست جمهوری ,جمهوری ,روسای جمهوری ,اوباما؛ رکوردهای ,دوره ریاست جمهوری ,روسای جمهوری ,ر
شادی از کجا می آید ؟
 شادی از کجا می آید ؟ картинки по запросу
عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش
خون انگوری نخورده ، باده شان هم خون خویش

اصل بر طرب و شعف و شادی است . اما این شادی از کجا می آید ؟

مولانا در اینجا با صراحت و با صلابت به ما می گوید که این ها از بیرون نیست و آن ها برای شاد شدن و زدودن غم و اندوه ، نه نیاز به دارند و نه حاجت به شاهد دارند نه نیاز به بزم دارند و نه حاجت به مطرب دارند . هیچ کدام این ها .

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : شادی از کجا می آید ؟ - دارند ,شادی
شادی از کجا می آید ؟ دارند ,شادی
ای از کشفیات ابوریحان بیرونی
  ای از کشفیات ابوریحان بیرونی

 

بیرونی را بزرگ‌ترین دانشمند مسلمان و یکی از بزرگ‌ترین دانشمندان ایرانی و همه اعصار می‌دانند.
همین‌طور او را پدر علم انسان‌شناسی و هندشناسی می‌دانند.

دانشنامه علوم چاپ مسکو، ابوریحان را دانشمند همه قرون و اعصار خوانده‌است. در بسیاری از کشورها نام بیرونی را بر ‌ها، دانشکده‌ها و تالار کتابخانه‌ها نهاده و لقب « جاوید» به او داده‌اند.

نوشته‌هایی از بیرونی در دست است که به وضوح در آن‌ها از گردش ِ زمین به دور ِ خودش نام برده می‌شود.

این درحالی بود که در سال ۱۶۱۰ در اروپا گالیله را به علت انتشار یافته‌های علمی در تائید نظر کوپرنیک مبنی بر ثابت نبودن زمین و گردش آن به دور خورشید باعث شد تا وی از سوی کلیسا مورد بازجویی و تفتیش عقاید قرار گرفت و تا پای سوزانده شدن هم برده شد.

ضمناً بیرونی در کتاب «الاسطرلاب» روشی برای محاسبهٔ شعاع زمین ارائه می‌کند که تا حد ِ خوبی به مقدار ِ صحیح ِ آن نزدیک است.

او همچنین 500 سال قبل از کریستف کلمب نظریاتی درباره وجود قاره را نیز طرح نمود.
او در ۲۲ آذر ۴۲۷درگذشت.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ای از کشفیات ابوریحان بیرونی - بیرونی ,زمین ,ابوریحان ,ابوریحان بیرونی ,کشفیات ابوریحان ,کشفیات ابوریحان بیرونی
ای از کشفیات ابوریحان بیرونی بیرونی ,زمین ,ابوریحان ,ابوریحان بیرونی ,کشفیات ابوریحان ,کشفیات ابوریحان بیرونی
فلسفه فار (مقدمه)

#دروس_آزاد مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران، ۱ مهر ۱۳۸۶
#فلسفه_فار _۱، جلسه اول

فلسفه فار (مقدمه)

معلم ثانی ابونصر محمد فار (متوفی ۳۳۹) یکی از چهار فیلسوف اول شرق، مؤسس فلسفه ی، قله بی بدیل حکمت عملی و علم مدنی در میان حکمای مسلمان، در عین حال در سرزمینش فیلسوفی ناشناخته است.

علی رغم ابتکارات بنیادینش در سنت مدرسی فلسفه در حوزه ی کمتر به آثارش استناد شده، و بر اکثر رسائلش هیچ شرح و حاشیه ای نوشته نشده است.

دروس “فلسفه فار ” در شه احیای دوباره حکمت ابونصر فار است.
با این باور که یکی از راه های زدودن رخوت چند ساله فلسفه در میان مسلمانان بازگشت به فار و بازخوانی فلسفه او است.
فلسفه فار برای نخستین بار در ایران این گونه مورد بحث قرار می گیرد.

دروس «فلسفه فار (۱)» تحلیل انتقادی شه فلسفه فار در هر دو ساحت حکمت نظری و عملی از طریق شرح و تحلیل مهم ترین رسائل این حکیم بصیر را در برنامه خود دارد.

این شرحِ ناظر به متن، تحلیل انتقادی رسائل ذیل را دنبال می کند:
- احصاء العلوم
- کتاب الملة
- کتاب نبیه علی السبیل السعادة
- کتاب تحصیل السعادة.

درس های فلسفه فار ۱ و ۲ آ ین دوره دروس فلسفه کدیور در ایران است.

این دروس در سال در  ۸۷ - ۱۳۸۶ در مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در تهران القا شده است.

فلسفه فار (۱) هجده جلسه است و از امروز در کانال تلگرام هفته ای یک جلسه بازنشر می شود.  

رئوس مطالب جلسه اول:

- اهمیت فار در تکوین فلسفه در دوران ی

- طبقه بندی علوم از دیدگاه فار در کتاب احصاء العلوم
 
- علوم ادبی، منطق، علوم ریاضی، علوم طبیعی و الهی

- بازگشت به فار راه احیای دوباره فلسفه در جهان

@mohsen_kadivar_official
http://kadivar.com/?p=2100

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : فلسفه فار (مقدمه) - فلسفه ,فار ,فار ,حکمت ,دروس ,علوم ,فلسفه فار ,تحلیل انتقادی ,فار مقدمه ,فلسفه فار
فلسفه فار (مقدمه) فلسفه ,فار ,فار ,حکمت ,دروس ,علوم ,فلسفه فار ,تحلیل انتقادی ,فار مقدمه ,فلسفه فار
ظریف و جان کری برنده جایزه چتم هاوس شدند

 ظریف و جان کری برنده جایزه چتم هاوس شدند

картинки по запросу

محمدجواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و برنده جایزه سالیانه چتم هاوس، ‌یک نهاد غیر تی و مرکز پژوهشی در لندن شدند.

چتم هاوس، در بیانیه خود، علت اهدای جایزه سالیانه به ان خارجه ایران و را «نقش مهم آن ها در سال ۲۰۱۵ برای مذاکرات و به انجام رساندن توافق هسته ای تاریخی با گروه پنج به علاوه یک» و یکی از دشوارترین مسایل دیپلماتیک در روابط بین الملل در قرن بیست و یکم توصیف کرده است.

این سازمان که با عنوان موسسه سلطنتی روابط بین المللی، اما با نام چتم هاوس شناخته می شود،‌ با هدف پژوهش و تحلیل افزایش درک در باره مسایل بین المللی و تحولات جاری در جهان فعالیت می کند. چتم هاوس هر سال به افراد یا سازمان هایی که در روابط بین الملل بیشترین تاثیر را داشته باشند، جایزه اهدا می کند.

در فهرست نهایی نامزدها برای دریافت این جایزه، علاوه بر نام محمدجواد ظریف و جان کری، لوران ف وس، خارجه فرانسه و آتاهیرو جگا، رییس کمیسیون انتخابات نیجریه نیز وجود داشت.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ظریف و جان کری برنده جایزه چتم هاوس شدند - جایزه ,هاوس ,روابط ,خارجه ,ظریف ,برنده ,برنده جایزه ,جایزه سالیانه ,خارجه ایران ,محمدجواد ظریف ,هاوس شدند
ظریف و جان کری برنده جایزه چتم هاوس شدند جایزه ,هاوس ,روابط ,خارجه ,ظریف ,برنده ,برنده جایزه ,جایزه سالیانه ,خارجه ایران ,محمدجواد ظریف ,هاوس شدند
اول آبان چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد احمد قابل مجاهدت های علمی احمد قابل

#سخنرانی
خلاصه

اول آبان چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد احمد قابل

مجاهدت های علمی احمد قابل
картинки по запросу
رویکرد دین پژوهانه‌ی احمد قابل نو شی در اجتهاد سنتی به شیوه‌ی متن محور و حاکم عقل مشترک جمعی عرفی عصری بر شریعت و اقبال به روایات و فتاوای مغفول و شاذّ به شرط سازگاری با فرهنگ زمانه است.

اولا او یقینا نو ش است، آرای متفاوت و فتاوای تازه ای دارد، مبانی جدیدی در مقایسه با معاصران خود دارد.

ثانیا او صریحا در مکتوبات خود به کافی بودن منابع اصلی دین یعنی کتاب و سنت و عقل و نیز مجموعه ی آراء و فتاوای عالمان و فقیهان گذشته اشاره کرده و عدم نیاز به اجتهاد در اصول و مبانی را نیز خاطرنشان ساخته است.

ثالثا معتقد است بتدریج فتاوای فقیهان از حق فاصله گرفته به روایاتی مرجوح استناد کرده اند.

وظیفه ی فقیه امروزی نو شی در اجتهاد سنتی است.
به این معنی که نظم و آهنگ و چینش منابع را تغییر دهد و از همان منابع کهن نتایج جدیدی به دست آورد.

بنابراین اجتهادی که قرن ها منجمد شده بود، دوباره به راه اصلی خود باز می گردد.

متن کامل سخنرانی مجازی مورخ ۷ آبان ۱۳۹۱ در مراسم شب هفت مرحوم احمد قابل در کوالالامپور ما ی

@mohsen_kadivar_official
http://kadivar.com/?p=9795

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : اول آبان چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد احمد قابل مجاهدت های علمی احمد قابل - احمد ,فتاوای ,قابل ,منابع ,آبان ,اجتهاد ,احمد قابل ,علمی احمد ,اجتهاد سنتی , احمد ,درگذشت زنده ,چهارمین سالگرد درگذشت ,آبان چهارمین سالگرد
اول آبان چهارمین سالگرد درگذشت زنده یاد احمد قابل مجاهدت های علمی احمد قابل احمد ,فتاوای ,قابل ,منابع ,آبان ,اجتهاد ,احمد قابل ,علمی احمد ,اجتهاد سنتی , احمد ,درگذشت زنده ,چهارمین سالگرد درگذشت ,آبان چهارمین سالگرد
ماجرای ثروتمندترین مرد چین

ماجرای ثروتمندترین مرد چین

 

جام جم آنلاین: زونگ کینگهو ثروتمندترین مرد چین دوست دارد از این تکیه کلام استفاده کند : 
"هر سنت از ثروتم را به زحمت درآورده ام".
 

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از لوفیگارو، زونگ کینگهو مالک شرکت صنایع غذایی واهاها به عنوان ثروتمندترین مرد چین معرفی شده است. فوربس و هورون در دو گزارش جداگانه  ثروت کینگهو را برآورد کرده اند.

فوربس ثروت او را 10 میلیارد دلار برآورد کرده و افزوده هر سال 3.5 میلیارد دلار بر ثروت وی افزوده می شود. هورون به نوبه خود دارایی زونگ را 12.5 میلیارد دلار تخمین زده است.

زونگ دوست دارد این تکیه کلام را تکرار کند: 

" اگر ثروتمند شده ام ، هر سنت آن را به زحمت به دست آورده ام".

داستان  زونگ کینگهو از آن ماجراهایی است که چینی ها دوست دارند، بشنوند، مردی که با دست خالی یک امپراتوری بنا کرد. وی در سال 1945 در شهر هانگژو استان ساحلی زژیانگ متولد شده است.

رژیم کمونیستی مائوتسه تونگ به دلیل سابقه پدربزرگ که یک عضو عالی رتبه رژیم سابق بود خانواده را مطرود کرد و پدر زونگ قادر به یافتن کاری نبود. بنابراین خانواده با دستمزد مادر زندگی را سپری می د.

در اوایل دهه 1960 زونگ برای کار به روستا رفت. هنگامی که دنگ شیائوپینگ اصلاحات بزرگ را به راه انداخت، او از فرصت استفاده کرد. در آن زمان ، وی رییس یک شرکت تعاونی بود. او با شراکت دو بازنشسته شرکت را یده و ظرف چند سال آن را تبدیل به یک غول نوشابه سازی کرد.

زونگ با عرضه یک نوشابه بر پایه شیر که برای سلامت ک ن مفید تشخیص داده شده بود، به موفقیت زیادی دست یافت. سپس او بازار سراسر کشور را با کوکا چینی اشباع کرد.

در سال 1996 او با شرکت دانون غول صنایع غذایی فرانسه شرکتی مشترک را در چین تاسیس کرد. در آغاز همه چیز خوب پیش می رفت، اما اندک اندک روابط تیره شد. فرانسوی ها  زونگ را متهم د که حدود 20 شرکت مستقل تاسیس کرده که دقیقا همان محصولات شرکت مشترک را می فروشند. جنگ خونین قضایی بین دو شریک آغاز شد که در نهایت زونگ پیروز آن بود. در سال 2009 فرانسوی ها ناگزیر 51درصد سهامی را که در شرکت مشترک داشتند، به شریک سابقشان واگذار د.

زونگ کینگهو عضو حزب کمونیست و پارلمان چین دارای ارتباط هایی قدرتمند است. 

مترجم: بهرام افتخاری.

منبع : پرشین وی

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ماجرای ثروتمندترین مرد چین - زونگ ,شرکت ,کینگهو ,ثروتمندترین , د ,مشترک ,زونگ کینگهو ,میلیارد دلار ,شرکت مشترک ,برآورد کرده ,تکیه کلام
ماجرای ثروتمندترین مرد چین زونگ ,شرکت ,کینگهو ,ثروتمندترین , د ,مشترک ,زونگ کینگهو ,میلیارد دلار ,شرکت مشترک ,برآورد کرده ,تکیه کلام
۶ دانشمند ایرانی در فهرست یک صدم درصد برتر دنیا

 ۶ دانشمند ایرانی در فهرست یک صدم درصد برتر دنیا

 

 

اسامی ۶ دانشمند ایرانی در فهرست یک صدم درصد برتر دنیا

شش دانشمند ایرانی در فهرست یک صدم درصد برتر جهان قرار گرفتند.

به گزارش کلیک، به نقل از وزارت علوم، محمد فرهادی علوم، تحقیقات و فناوری گزارشی از آ ین اطلاعات منتشر شده در سایت وب آو ساینس ارائه کرد و گفت: 

با توجه به بروز رسانی سایت آی اس آی تعداد دانشمندان یک صدم درصد جهان مشخص شدند و نام شش نفر از ایران هم در فهرست یک صدم درصد برتر جهان به چشم می خورد.

علوم افزود: تا سال قبل تعداد دانشمندان کشورمان در این فهرست ۵ نفر بود که امسال به شش نفر افزایش یافته است.

دهقان از صنعتی کبیر، 

گنجی از صنعتی بابل، 

شیخ ال ی از صنعتی بابل، 

رضا پور از شهید مدنی آذربایجان، 

عباس‌بندی از   بین‌المللی  

و نیکنام از صنعتی شیراز شش برتر ایرانی از فهرست دانشمندان پر استناد جهان هستند.

فهرست یک صدم درصد دانشمندان برتر جهان توسط پایگاه استنادی وب آوساینس است اج می‌شود و این در حالی است که فهرست دانشمندان یک درصد برتر جهان توسط پایگاه استنادی علوم جهان  (isc) است اج شده و تعداد دانشمندان ایرانی یک درصد برتر جهان را ۲۲۹ نفر اعلام کرده است.

فرناز طالبی

ارسال شده توسط : فرناز طالبی

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ۶ دانشمند ایرانی در فهرست یک صدم درصد برتر دنیا - درصد ,برتر ,جهان ,فهرست , ,دانشمندان ,درصد برتر ,برتر جهان , صنعتی ,تعداد دانشمندان ,جهان توسط ,توسط پایگاه استنادی , صنعتی با
۶ دانشمند ایرانی در فهرست یک صدم درصد برتر دنیا درصد ,برتر ,جهان ,فهرست , ,دانشمندان ,درصد برتر ,برتر جهان , صنعتی ,تعداد دانشمندان ,جهان توسط ,توسط پایگاه استنادی , صنعتی با
پـرویـز پرستـویی استاری از دل فقر و محله های جنوب شهر

پـرویـز پرستـویی

استاری از دل فقر و محله های جنوب شهر


به نقل از برترین ها؛ این گفت‌وگوی سه ساعته با پرویز پرستویی را، چند سال پیش در ویژه​نامه همشهری محله گرفتم. حرف‌هایی که در این مصاحبه زد، حس در ذهنم حک شد و ماند. دلم می‌خواست قسمت‌های مربوط به سختی‌های این استار را، جایی چاپ کنم و حالا، این آرزوی چند ساله را با چاپ این خاطرات، عملی می‌کنم.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : پـرویـز پرستـویی استاری از دل فقر و محله های جنوب شهر - محله , استاری ,پرستـویی ,پـرویـز پرستـویی
پـرویـز پرستـویی استاری از دل فقر و محله های جنوب شهر محله , استاری ,پرستـویی ,پـرویـز پرستـویی
شجریان در برابر استبداد، کیهان علیه

شجریان در برابر استبداد، کیهان علیه

 картинки по запросу

آواز ایران از مُهری که استبداد بر لب همگان زده سخن گفته، از حذف صدای زن در موسیقی شکوه کرده و... کیهان علیه او به میدان آمده است.

کیست که نداند، رمز ماندگاری و محبوبیت همیشگی محمدرضا شجریان، تنها به علت سابقه ی پنجاه ساله اش در موسیقی سنتی و یا طنین گرم و مسحور کننده ی آوایش نیست؛ بلکه همگامی و همراهی صدایش با تپش گام های مردم است که او را در قلب های آنان جاودانه ساخته است.

همین نکته است که رسانه های حامی استبداد را بر آن داشته تا همواره در کمین نشینند و هرگاه نشانه ای از این همراهی جلوه گر شد، تیری از کمان کین خود رها کرده و آواز ایران را آماج حملات خود قرار دهند، حملاتی که هر بار به شیوه ای جدید و هربار جسورانه تر از قبل رخ می نمایند. فرقی نمی کند که نمود این هجمه ها چگونه باشد، گاه مانند دریغ ترنم " ربنا" از سفره های افطار و گاه به شیوه ی برچسب زنی از نوع "کیهان" و کیهانیان؛ آنچه در این میان مشترک است، وجود واژه ای به نام "مردم" است. مردمی که "ربنا" به آن ها هدیه شده بود و حکومت خ مه این هدیه را بر نت د.

اما این بار حمله در شکل توهین، افترا وتهدید بروز کرده است، چرا که شجریاندر مصاحبه با یورونیوز، از مهری که استبداد بر لب همگان زده سخن گفته، از حذف صدای زن در موسیقی شکوه کرده و به هنرمندان درباری کنایه زده است. 

سخنان شجاعانه ای که تنها از نهاد هنرمندی راستین بر می آید که به گفته ی خودش از زندان رفتن هم هراسی ندارد. برای هنرمندی چون او، اتهام "همراهی با فتنه گران" معنایی جز "مردمی" بودن ندارد، مگر نه این که او خود، پیشتر صدایش را صدای "خس و خاشاک" نامیده بود، حال در مقابل بر چسبی چون "مهره ی تجزیه ی کشور" بر نام او، جز نیشخندی از سر ترحم چه می توان کرد، که او در نوای از دل بر آمده و دلنشینش، ایران را "سرای امید" خوانده و نام میهن در "تار و پود" وجودش تنیده است. تصنیف جانگداز عارف قزوینی را دگر باره فریاد کرده و سوگوار لاله های دمیده از خون جوانان وطن شده است، وش فریدون مشیری را صلابتی بی مانند داده و "برادرانه" نهیب زده است :"تفنگت را زمین بگذار".

با این اوصاف، برای نسلی که روحش را با زخمه های تار لطفی و ترنم صدای شجریان در "بت چین" پالوده و با ی "همراه شو عزیز" درس همدلی و حرکت را مشق کرده است، دیگر تهمت های تخیلی و ادبیات یک سویه ی رسانه ای حکومتی چون کیهان بی معناست. این نسل دلبسته ی هنر و زندگی ست، هنری که بالذات ارتباطی تنگاتنگ با ماهیت بشر دارد و همانند آن عصیان گر و ساختار گریز است. از همین رو نسل جوان، در راه کاوش حقیقت زندگی، خود را از هر قید و بندی مبرا می داند و تنها با چشمان باز و گوش های شنوای خود قضاوت می کند.

اما وش این "دل شدگان" بی قرار در مسی ویش و اعتلای فرهنگی با نوای نوازشگر شجریان جلوه ای دو چندان می یابد:

ارغنون ساز فلک رهزن اهل هنر است

چون از این غصه ننالیم و چرا ن وشیم 

پریا سامان پور

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : شجریان در برابر استبداد، کیهان علیه - کرده , ,کیهان ,صدای ,شجریان ,است، ,کیهان علیه ,موسیقی شکوه ,شکوه کرده ,آواز ایران ,کرده است، ,برابر استبداد، کیهان
شجریان در برابر استبداد، کیهان علیه کرده , ,کیهان ,صدای ,شجریان ,است، ,کیهان علیه ,موسیقی شکوه ,شکوه کرده ,آواز ایران ,کرده است، ,برابر استبداد، کیهان
چند سخن کوتاه از چند شمند آگاه
 چند سخن کوتاه از چند شمند آگاه

(توجه: بدون تایید یا رد؛نقد بر عهده مخاطبان فکور)


از آدم های مذهبی بترسید!
اینان به درجه ای رسیده اند که مطمئن هستند هر غلطی ند، اشکال ندارد، 

چون فکر می کنند با عبادت جبرانش می کنند!
(دیتر هالروردن)


گاهی اوقات انسان ها دوست ندارند که حقیقت را بشنوند؛ 

زیرا باور ها و عقایدشان را زیر و رو خواهد کرد!
(نیچه)

ون تنها یک خطر مهیب می شناسند و آن علم است.
(نیچه)

در یک جامعه بیمار، سالم ها بیمار محسوب می شوند.
(نیچه)

از ی که کتابخانه دارد و کتاب های زیادی می خواند، نباید هراسید. 

بلکه از ی باید ترسید که تنها یک کتاب دارد و آن را مقدس می پندارد، 

ولی" هرگز آن را نخوانده است "!
(نیچه)

دین بهترین وسیله برای ت نگه داشتن عوام است!
(ناپلئون بناپارت)

هر چه کشوری بیشتر مذهبی باشد، جنایت در آن زیاد تر است!
(ناپلئون بناپارت)

وقتی مروجین مذهبی به سرزمین ما آمدند،  در دست شان کتاب مقدس داشتند و ما در دست زمین هایمان را داشتیم.
پنجاه سال بعد، ما در دست ،کتاب های مقدس داشتیم و آن ها در دست، زمین های ما را داشتند.
(جومو کنیاتا)

روحانى نسبت به برهنگى و رابطه طبیعى دو جنس حساسیت دارد،
اما از کنار فقر و فلاکت مى گذرد.
(سوزان ارتس)

یک فیلسوف تابه حال هرگز یک را نکشته است، در حالی که ون فلاسفه زیادی را کشته اند....
(دنیس دیروت)

خطرناک ترین نوع بشر ی است که فهمش کم و اعتقاداتش زیاد است.
(آنتوان چخوف)

می توانسم تمام اعراب و یهودیان را قتل عام کنم، ولی بعضی از آن ها را زنده نگه داشتم تا دنیا بداند چرا اصرار به قتل عامشان داشتم!
(هیتلر)


وقتی که مردم بیشتر آگاه می شوند، کمتر به و بیشتر به معلم توجه می کنند.

کفر گویی اتهامی است که ون برای دفاع از اعتقادات مذهبی که توانایی مراقبت از خود را ندارند ، ابداع د.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : چند سخن کوتاه از چند شمند آگاه - مذهبی ,نیچه ,مقدس ,کتاب , ون ,آگاه ,ناپلئون بناپارت , شمند آگاه
چند سخن کوتاه از چند شمند آگاه مذهبی ,نیچه ,مقدس ,کتاب , ون ,آگاه ,ناپلئون بناپارت , شمند آگاه
ترک تحصیل کرده های مشهور دنیا !
ترک تحصیل کرده های مشهور دنیا !
 

بهتر است این مطلب را بچه ها نخوانند!

ان بزرگ ترین شرکت های تجاری و تکنولوژیکی جهان در چه ی درس خوانده‌اند؟

شاید بهتر باشد بچه ها از این موضوع چیزی ندانند، اما واقعیت این است که برخی از برترین مدیران نه تنها از هیچ مرکزی فارغ حصیل نشده‌اند، بلکه برای ثبت نام در نیز به خود زحمت نداده‌اند.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ترک تحصیل کرده های مشهور دنیا ! - مشهور دنیا ,تحصیل کرده
ترک تحصیل کرده های مشهور دنیا ! مشهور دنیا ,تحصیل کرده
چهارمین خطبه حسین در شب عاشورا
چهارمین خطبه حسین در شب عاشورا


خدا را به بهترین ثنا سپاس می گزارم. او را در خوشی و سختی می ستایم. 

خداوندا ! حمد تو می گوییم که ما را به نبوّت گرامی داشتی، قرآن را به ما آموختی و در دین فقیه گردانیدی و در وجود ما گوش و چشم و دل قرار دادی ،ما را مشرک ننمودی. 

حقا که من یارانی بهتر و شایسته تر ازیاران خود سراغ ندارم ، و نه اهل بیتی نیکوتر و وفادارتر از اهل بیتم. 

خدا به همه شما پاداش این همه خوبی ها را عطا کند. 

یاران، برداشت من از این دشمن نابکار این است که فردا روز آ ما خواهد بود، اینک همه شما از نظر من د، هیچ تعهّدی در برابر من ندارید، اکنون تاریکی شب شما را فرا گرفته، از این تاریکی بسان شتر راهواری استفاده کنید و هرکدام شما دست یکی از اهل بیت مرا بگیرید و در بخش ها و ایتان پراکنده شوید تا خدا گشایش فرماید، چرا که این قوم تنها مرا می طلبند و اگر بر من دست یابند ،کاری به دیگران ندارند.


( مخنف . وقعه الطف. ص. 211.)

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : چهارمین خطبه حسین در شب عاشورا - حسین ,خطبه ,چهارمین خطبه
چهارمین خطبه حسین در شب عاشورا حسین ,خطبه ,چهارمین خطبه
امسال،سالی استثنایی!
 امسال،سالی استثنایی!

 

واقعه عاشورا در دهم محرم سال ۶۱ هجری قمری اتفاق افتاده که برابر است با ۲۱ مهر سال ۵۹ شمسی.
از آن روز تا کنون ۱۳۷۷ سال قمری و یا ۱۳۳۶ سال شمسی می گذرد.
در طول گذشت این سال ها با توجه به این که تفاوت در روزهای سال قمری و شمسی وجود دارد، همواره  "روز عاشورا " با ماه ها و روزهای مختلف سال شمسی مصادف می گردید. مثلا یک بار در زمستان یا تابستان یا نوروز و.......
ولی جالب است بدانید در طول این سال ها تنها دو مرتبه بعد از واقعه عاشورا این روز یعنی دهم محرم با تاریخ دقیق شمسی (۲۱ مهر) خود مصادف شده!
یک بار در ۱۶۸ سال قمری (۱۶۳  سال شمسی )بعد ،یعنی سال ۲۲۹ ه ق برابر با سال۲۲۲  ه ش 

و یک بار در ۱۰۴۱ سال قمری(۱۰۱۰ سال شمسی) بعد، یعنی سال ۱۲۷۰ ه ق برابر با سال ۱۲۳۲ ه ش .

واینک جان کلام


امسال  بعد از گذشت ۱۳۷۷ سال قمری یا ۱۳۳۶ سال شمسی این اتفاق برای سومین بار در طول تاریخ در شرف وقوع هست!
یعنی عاشورای امسال دقیقا مصادف است با تاریخ دقیق این واقعه بزرگ تاریخ و ما سعادت این را داریم که امسال بزرگداشت این روز عزیز را دقیقا در زمان خودش انجام دهیم که به نظر این حقیر سعادتی بزرگ است؛ چرا که به قطع و یقین( با تحقیقات کامل) عمری برای دیدن چنین روزی برایمان نیست.
ضمنا جالب تر این که تاریخ شمسی روز عاشورا همان طور که عرض ۵۹/۷/۲۱ بوده و امسال ۹۵/۷/۲۱ است !
(جابه جایی عدد ۹ و ۵ یعنی ۵۹ و ۹۵)
عاشورای امسال همدیگر را از دعای خیر بی نصیب نگذاریم !
 شفای بیماران ، رفاه و امنیت اجتماعی و خانوادگی برای تمام مردم و شما عزیزان را از خداوند خواستارم.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : امسال،سالی استثنایی! - شمسی ,قمری ,تاریخ ,عاشورا ,امسال ,یعنی ,عاشورای امسال ,تاریخ دقیق ,واقعه عاشورا
امسال،سالی استثنایی! شمسی ,قمری ,تاریخ ,عاشورا ,امسال ,یعنی ,عاشورای امسال ,تاریخ دقیق ,واقعه عاشورا
جلوه ای از هنر کمال الملک در غرب
جلوه ای از هنر کمال الملک در غرب

картинки по запросу

کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی (دوران قاجار) برای آشنایی با شیوه ها و سبک های نقاشان فرنگی به اروپا سفر کرد. 

زمانی که در پاریس بود، فقر دامانش را گرفت و حتی برای سیر شکمش هم پولی نداشت.  

  یک روز وارد رستورانی شد و سفارش غذا داد. در آنجا رسم بود که افراد متشخص پس از صرف غذا پول غذا را روی میز می گذاشتند و می رفتند، معمولا هم مبلغی بیشتر، چرا که  این مبلغ اضافی به عنوان انعام به گارسون می رسید.

اما کمال الملک پولی در بساط نداشت؛ بنابراین پس از صرف غذا از فرصت استفاده کرد از داخل خورجینی که وسایل نقاشی اش در آن بود، مدادی برداشت و پس از تمیز کف بشقاب ع یک اسکناس را روی آن کشید، بشقاب را روی میز گذاشت و از رستوران بیرون آمد.
 گارسون که اسکناس را داخل بشقاب دید، دست برد که آن را بردارد، ولی متوجه شد که پولی در کار نیست و تنها یک نقاشی است! 

بلافاصله با عصبانیت دنبال کمال الملک دوید، یقه او را گرفت و شروع به داد و فریاد کرد. صاحب رستوران جلو آمد و جریان را پرسید.

گارسون بشقاب را به او نشان داد و گفت: 

این مرد یک و شیّاد است؛ به جای پول ع اش را داخل بشقاب کشیده! 

صاحب رستوران که مردی هنر شناس بود، دست در جیب برد و مبلغی پول به کمال الملک داد.   بعد به گارسون گفت: 

رهایش کن برود! این بشقاب خیلی بیشتر از یک پرس غذا ارزش دارد!

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : جلوه ای از هنر کمال الملک در غرب - بشقاب ,الملک ,کمال ,رستوران ,داخل ,پولی ,کمال الملک ,صاحب رستوران ,داخل بشقاب
جلوه ای از هنر کمال الملک در غرب بشقاب ,الملک ,کمال ,رستوران ,داخل ,پولی ,کمال الملک ,صاحب رستوران ,داخل بشقاب
کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/2
کدام بر که بگرییم؟

ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/2

 

 

#شفیعی_مطهر 

 

 حسین جان!

ما قرن هاست که علم ولایت تو را بر دوش می کشیم و حلقه ارادت تو را بر گوش داریم . اما چه بسا برای تو و خاندان عزت و طهارت تو مایه عیب و ننگ هستیم ، نه زیب اورنگ . 

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/2
کدام بر که بگرییم؟ ما برحسین؟ یا حسین بر ما؟!!/2
فهرست 10 ثروتمند برتر جهان

فهرست 10 ثروتمند برتر جهان

روزگار نو: این مجله تاکنون اقدامات زیادی در زمینه انتشار برترین های دنیا در زمینه های مختلف انجام داده است. به طور مثال، از سال ۲۰۰۴ تاکنون، نشریه اقتصادی فوربز هر ساله فهرستی از یکصد زن قدرتمند جهان را منتشر ساخته است که با معیارهای اقتصادی و اجتماعی رتبه بندی شده و مورد توجه محافل رسانه ای در جهان قرار گرفته است.

این بار نیز مطابق روال عادی این مجله ، پس از مصاحبه های پی در پی و تحقیقات وسیع، سرانجام قفل سکوت این مجله ش ته شد و لیستی از ثروتمندترین افراد دنیا را منتشر کرد.

البته این اولین باری نیست که این لیست توسط مؤسسات مختلف جمع آوری شده و به معرض دید عمومی قرار گرفته است، منتها به دلیل وسواس های بی حد و اندازه مدیران این شرکت، می توان تا حد معقولی نتایج اعلام شده را واقعی دانست و آن را صرفا بر مبنای اظهارات افراد و مشاهدات عینی اعلام نکرده اند.

این فهرست پس از این که با 400 نفر از مردم که ادعای برترین در ثروت را داشتند، تهیه کرده و سرانجام روز گذشته به مردم جهان اعلام د.اگر چه این فهرست شامل 30 نفر برتر است، اما ما به انتشار نام 10 نفر اول بسنده می کنیم.

این فهرست بدین شرح است:

• بیل گیتس ( 66 بیلیون دلار)

• وارن بافت ( 46 بیلیون دلار)

• لری الیسون ( 41 بیلیون دلار)

• چار کخ ( 31 بیلیون دلار)

• دیوید کخ ( 31 بیلیون دلار)

• کریستی و ون و خانواده ( 27،9 بیلیون دلار)

• جیم و ون ( 26.8 بیلیون دلار)

• آلیس و ون ( 26.3 بیلیون دلار)

• رابسون و ون ( 26.1 بیلیون دلار)

• مایکل بلومبرگ ( 25 بیلیون دلار)

در انتهای این لیست نیز نام دو ستاره مشهور موسیقی نیز به چشم می خورد.راک جان بون جووی و ملکه اپرا نیز به دلیل وسعت مالی و سهیم شدن آن در اعمال بشر دوستانه به این لیست اضافه شده اند.

شاید با دیدن این لیست، شما هم مانند ما با ندیدن اسامی برخی از انی که توقع حضورشان را در میان برترین ها داشتیم، بسیار تعجب کردید.بله در این لیست، نام افرادی مانند مارک زاکربرگ یک از انی بود که در دوره های قبلی در میان 10 نفر برتر دنیا به چشم می خورد، اما وی در بحران مالی شبکه اجتماعی ، که در سال جاری صورت گرفت و موجب شد تا سهام این شبکه به شدت افت کند و بالطبع نیمی از ثروت مارک نیز که در حدود 17.5 بیلیون دلار ارزش داشت، نیز از دست برود.

این مجله همچنین اعلام کرد که جای زاکربرگ در میان 10 نفر نخست خالی بوده و او را به عنوان متضررترین فرد در سال جاری معرفی کرد.

 

منبع : سیمرغ

بازنشر : ایران گراند

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : فهرست 10 ثروتمند برتر جهان - بیلیون ,دلار ,جهان ,فهرست ,اعلام ,مجله ,بیلیون دلار ,قرار گرفته ,برتر جهان ,ثروتمند برتر
فهرست 10 ثروتمند برتر جهان بیلیون ,دلار ,جهان ,فهرست ,اعلام ,مجله ,بیلیون دلار ,قرار گرفته ,برتر جهان ,ثروتمند برتر
مدل مشهور معلول و ویلچری+ع

 

مدل مشهور معلول و ویلچری+ع

آنجلا راک وود ، ۳۷ ساله، کار مدلینگ را از سن ۱۷ سالگی شروع کرد و حتی به حرفه بازیگری نیز راه یافت و نقشی را در “the fast and furious” داشت و این درحالی است که او در یک تصادف هردو پایش ، از کمر به پایین فلج شده است.

ولی روحیه مثبت شی آنجلا که اکنون به عنوان یک معلول زندگی را می گذراند، باعث شده است که او نه تنها موقعیت خود را حفظ کند، بلکه در حرفه اش قوی و قوی تر شود.

خانم راک وود در نیومکزیک به دنیا آمده است و در زمان پیش آمدن واقعه قادر نبود حتی به کارهای شخصی اش بدون کمک رسیدگی کند.

تا این که یک فروشگاه زنجیره ای بزرگ که در ۳۱ ای ۲۳۱ شعبه در سراسر دارد ،به دنبال افراد معلولی بود تا در رقابت های پیش رو تبدیل به ستاره شوند ، و وقتی با تقاضانامه راک وود مواجه شدند و درباره او خواندند، فورا او را پذیرفتند.

او اکنون علاوه بر داشتن شغل مدلینگ به عنوان رسمی بنیاد کریستوفر و دانا ریو کار می کند و همچنین با شماری از سازمان های مربوط به معلولین همکاری دارد.

از سال ۱۹۹۱ شرکت نورداستورم از مدل های معلول در رقابت ها و کاتولوگ هایش استفاده می کند ، تا بدین وسیله اقشار مختلف مشتری هایش را منع کند.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : مدل مشهور معلول و ویلچری+ع - معلول ,مشهور معلول
مدل مشهور معلول و ویلچری+ع معلول ,مشهور معلول
نتیجه و عمل یک ماهه انجمن وطنی مصر
نتیجه و عمل یک ماهه انجمن وطنی مصر

 

سید جمال الدین اسدآبادی در سال 1217 شمسی در اسدآباد همدان متولد شد. از پنج سالگی به فراگیری دانش نزد پدر خود پرداخت و به خاطر استعداد و نبوغ خود، به زودی با تفسیر قرآن آشنا شد. برای ادامه تحصیل، به قزوین و سپس تهران، مهاجرت کرد و در 1228 عازم نجف شد و از محضر دو مرجع تقلید بزرگ زمان، شیخ مرتضی انصاری و ملاحسینقلی همدانی، بهره برد.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : نتیجه و عمل یک ماهه انجمن وطنی مصر - انجمن وطنی ,ماهه انجمن
نتیجه و عمل یک ماهه انجمن وطنی مصر انجمن وطنی ,ماهه انجمن
یعقوب لیث صفاری!
یعقوب لیث صفاری! 


: در باب  یعقوب_لیث

200سال از  حمله اعراب به ایران می گذشت. زبان فارسی رفته رفته از مدارس و مکاتبات دیوانی حذف و به جای آن زبان عربی اجباری و تعلیم داده می شد.
#خلفای_عباسی در بغداد با این که خلافت خود را مدیون ایرانیان می دانستند، با تکبر و غرور خاصی ایرانیان مسلمان را والی خوانده و از هیچ گونه ظلم و ستمی بر آنان کوتاهی نمی د.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : یعقوب لیث صفاری! - یعقوب
یعقوب لیث صفاری! یعقوب
ثروتمندترین مرد جهان چقدر می ارزد؟!

ثروتمندترین مرد جهان چقدر می ارزد؟!


جام جم آنلاین: کارلوس اسلیم مکزیکی برای چهارمین سال پیاپی در صدر فهرست ثروتمندترین مردان جهان قرار دارد.

براساس فهرست سالیانه 2013 نشریه فوربس؛ کارلوس اسلیم با 73 میلیارد دلار (چهار میلیارد دلار بیش از سال گذشته) ثروتمندترین مرد جهان است.

بیل گیتس با 67 میلیارد دلار( شش میلیارد دلار بیش از سال گذشت) در جایگاه دوم قرار دارد.

آمانسیو اورتگا اسپانیایی موسس مارک 'زارا' با 57 میلیارد دلار (19.5 میلیارد

دلار بیش از سال گذشته) و با دو پله صعود سومین مرد ثروتمند دنیا است.

مقام چهارم این فهرست در اختیار وارن بافیت یی با 53.5 میلیارد دلار ثروت

است که این رقم 9.5 میلیارد دلار نسبت به سال گذشته افزایش نشان می دهد.

لیلیان بتانکور فرانسوی مالک اورآل با 30 میلیارد دلار ثروتمندترین زن جهان محسوب

می شود. کریستی و ون یی وارث فروشگاه های زنجیره ای وال مارت با

28.2 میلیارد دلار دومین زن ثروتمند جهان است.

 

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : ثروتمندترین مرد جهان چقدر می ارزد؟! - میلیارد ,دلار ,جهان ,ثروتمندترین ,گذشته ,فهرست ,میلیارد دلار ,قرار دارد ,کارلوس اسلیم ,جهان چقدر
ثروتمندترین مرد جهان چقدر می ارزد؟! میلیارد ,دلار ,جهان ,ثروتمندترین ,گذشته ,فهرست ,میلیارد دلار ,قرار دارد ,کارلوس اسلیم ,جهان چقدر
فضیلت زیبازیستن!
فضیلت زیبازیستن!


ﻳﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺳﻔﻴﺪﭘﻮﺳﺖ ﭘﻨﺠﺎﻩ ﻭ دو ساله، ﺗﻮﻯ ﻳﻜﻰ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﺍﺯﻫﺎﻯ ﺷﻠﻮﻍ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ، ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺻﻨﺪﻟﻴﺶ، ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺑﺮ ﺭﻭﻯ ﺁﻥ‌ ﺧﻮﺩﺩﺍﺭﻯ ﻛﺮﺩ.
ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺁﻗﺎﻯ ﺳﻴﺎﻩ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺧﺎﻧﻢ ﺍﺯ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﺩﺭ ﺁﻧﺠﺎ ﺣﺎﻟﺶ ﺧﺮﺍﺏ می شد!!
ﺧﺎﻧﻢ ﻓﻮﺭﺍ" ﺧﺪﻣﻪ ﭘﺮﻭﺍﺯ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ زد ﻭ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺟﺪﻳﺪ کرد.
ﺧﺎنم ﮔﻔﺖ: ﻣﻦ ﺍﺻﻼ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﻧﺸﺴﺘﻦ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺖ ﻧﻴﺴﺘﻢ.
ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﮔﻔﺖ:
ﺍﺟﺎﺯﻩ ﺑﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﻦ ﺑﺮﺍﻯ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺩیگر ﻧﮕﺎﻫﻰ ﺑﻪ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺑﻜﻨﻢ.
ﺑﻌﺪ ﻣﺪﺕ ﻛﻮﺗﺎﻫﻰ ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﺑﺮﮔﺸﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎ ﻫﻴﭻ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﻳﮕﺮﻯ ﻧﻴﺴﺖ؛ ﻭﻟﻰ به هرحال ﺑﺎ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺻﺤﺒﺖ می کنم.
بعد از دقایقی مهماندار برگشت و گفت:
ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺎﻯ ﺧﺎﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ هست.
ﻭﻟﻰ ﺩﺭ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖهای ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎیی ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻭﺟﻪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺍﺯ
ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻧﻴﺴﺖ،  ﻭﻟﻰ ﺍﺯ ﻃﺮﻓﻰ ﻫﻢ ﻧﺸﺎﻧﺪﻥ ﻳﻚ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﻳﻨﺪ، ﻳﻚ ﺟﻨﺠﺎﻝ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﻰ ﻏﻴﺮ ﺍﻧﺴﺎنی است!! ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺩﻟﻴﻞ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﺯ ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﻭ ﺑﻪ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.
به گفته مسافران اشک در چشمان مرد سیاهپوست جاری شده بود.
ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍین که ﺧﺎﻧﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺑﻰ ﺑﺪﻫﺪ، ﻣﻬﻤﺎﻧﺪﺍﺭ ﻫوﺍﭘﻴﻤﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺳﻴﺎﻩﭘﻮﺳﺖ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺑﺎ ﻟﺤﻦ ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ ﺍﻯ ﮔﻔﺖ :
ﺁﻗﺎﻯ ﻣﺤﺘﺮﻡ! ﻟﻄﻒ ﻛﻨﻴﺪ ﻭ ﻭﺳﺎﻳﻞ ﺷﺨﺼﻰ ﺧﻮﺩﺗﻮﻥ ﺭﻭ ﺟﻤﻊ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻦ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﺮ ﺭﻓﺎﻩ ﺩﺭﺟﻪ ﻳﻚ ﻫﺪﺍﻳﺖ ﻛﻨﻢ... ﻫﻤﺎن طوﺭ ﻛﻪ ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﮔﻔﺘﻨﺪ، ﺍﺻﻼ ﻛﺎﺭ ﺍﻧﺴﺎنی و درستی نیست ﻛﻪ ﺷﻤﺎ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﻳﻚ ﺷﺨﺺ ناخوشایند و نامحترم ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ!!
بعد ﺍﺯ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺟﻤﻼﺕ، ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﻛﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺍﻳﻦ ﻣﺎﺟﺮﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﺍﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺭﻭ ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﺯﺩﻥﻫﺎﻯ ﻃﻮﻻﻧﻰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﻖ ﻛﺮﺩﻧﺪ.

ﺁﻥ ﺧﻠﺒﺎﻥ که نامش « دنیس گورالیدو » بود ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻳﻦ ﺣﺮﻛﺖ ﺯﻳﺒﺎ ﻭ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺩﻭﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺳِﻤﺖ ﺭﺋﻴﻛﺲ ﺷﺮﺖ ﻫﻮﺍﭘﻴﻤﺎﻳﻰ ﺍﻳﺮﻓﺮﺍﻧﺲ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.

هنوز هم لوح های تقدیر و سپاس از او در دیواره های دفتر کارش خودنمایی می کند.

ﺍﻧﺴﺎﻧﻢ ﺁﺭﺯﻭﺳﺖ…

ﻫﻤﻪ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺩﺭﺱ ﺑﺨﻮﺍﻧﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ "ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ" ﻧﻤﯽ ﺷﻮﻧﺪ؛ ﺑﺎﺳﻮﺍﺩﯼ ﯾﮏ ﻣﻬﺎﺭﺗﻪ ﺍﻣﺎ ﻓﻬﻤﯿﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻓﻀﯿﻠﺖ!
ﻫﻤﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﻤﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛
ﺯﻧﺪﮔﯽ ﯾﮏ ﻋﺎﺩﺗﻪ، ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﮐﺮﺩﻥ یک ﻓﻀﯿﻠﺖ...

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : فضیلت زیبازیستن! - ﺩﺭﺟﻪ ,ﺧﻠﺒﺎﻥ ,ﺧﺎﻧﻢ ,ﻗﺴﻤﺖ ,ﻛﻨﺎﺭ ,ﺯﻧﺪﮔﯽ ,ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ,ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ,ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ,فضیلت زیبازیستن
فضیلت زیبازیستن! ﺩﺭﺟﻪ ,ﺧﻠﺒﺎﻥ ,ﺧﺎﻧﻢ ,ﻗﺴﻤﺖ ,ﻛﻨﺎﺭ ,ﺯﻧﺪﮔﯽ ,ﻗﺴﻤﺖ ﺩﺭﺟﻪ ,ﺯﯾﺒﺎ ﺯﻧﺪﮔﯽ ,ﺟﻨﺎﺏ ﺧﻠﺒﺎﻥ ,فضیلت زیبازیستن
چند تن از چپ دست های معروف تاریخ
چند تن از چپ دست های معروف تاریخ 

 

چپ‌دستی به مفهوم تمایل طبیعی افراد در استفاده از دست چپ برای انجام کارهای گوناگون و بویژه نوشتن است. به طور طبیعی، بیشتر انسان‌ها راست‌دست هستند؛ به این معنا که برای انجام کارهای روزمره، استفاده بیشتری از دست راست به عمل می‌آورند. مطالعات گوناگون نشان می‌دهد که در جوامع مختلف، ۷۰ تا ۹۰ درصد جمعیت، راست‌دست هستند. بقیهٔ این افراد عمدتاً چپ‌دست هستند.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : چند تن از چپ دست های معروف تاریخ - انجام کارهای ,برای انجام ,برای انجام کارهای
چند تن از چپ دست های معروف تاریخ انجام کارهای ,برای انجام ,برای انجام کارهای
این ۷ نفر در ۲۰ سالگی چه می‌ د؟+ع

این ۷ نفر در ۲۰ سالگی چه می‌ د؟+ع

 

“سیاست پالیسی میک” با انتشار گزارشی به فعالیت‌ها و آنچه رئیس جمهوری ، صدر اعظم آلمان، کره شمالی، رئیس جمهوری ایران، رئیس جمهوری روسیه، نخست انگلیس و رئیس جمهوری در سن ۲۰ سالگی به آن مشغول بودند، پرداخته شده است.

به گزارش نامه‌نیوز، این گزارش در پی می‌آید:

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : این ۷ نفر در ۲۰ سالگی چه می‌ د؟+ع - جمهوری ,رئیس ,سالگی ,رئیس جمهوری
این ۷ نفر در ۲۰ سالگی چه می‌ د؟+ع جمهوری ,رئیس ,سالگی ,رئیس جمهوری
زهرا به برادرانش ملحق شد

زهرا به برادرانش ملحق شد


از ویژیگی خانواده باکری داشتن یک فرهنگ بالاست. هر را با اعتقادات خودش می پذیرند و به فکر او احترام می گذارند. برادران که راه مبارزاتی را انتخاب د، مریم و زهرا در گیر مسائل برادران شدند. 

با شهادت علی حتی مساله ازدواجشان تحت نظر ساواک رفت. سال ها بعد از علی این دو خواهر برای ملاقات با رضا که به حبس ابد محکوم شده بود، مرتب به شیراز می رفتند و شاد ترین وقت ها در نبود برادران با غم و غصه و حسرت گذشت. برای تحصیل حمید و مهدی حمایت مالی می د. 

حمید در دفترچه یاد داشتش در سفر به المان نوشته بود: 

٥٠٠٠ مارک از مریم و زهرا گرفته بود. در تمام تظاهرات مردمی در انقلاب شرکت می د. تا این که رضا که به زندان ارومیه منتقل شده بود، به دست مردم ازاد شد. حوادث بعد از انقلاب و حضور حمید و مهدی در مسائل نظامی ان زمان باز این دو خواهر را به دنبال خودشان کشاندند. منزل این دو خواهر نوعی تدارکات دو برادر بود. با شروع جنگ وضع بدتر شد. وقتی مهدی در عملیات بیت المقدس زخمی شد، بلافاصله برای دیدن او به اهواز رفتند. ساعت ها وقت می گذاشتند تا با تلفن از سلامتی ان ها خبر دار شوند. 

زهرا با این که چند سال بیشتر با مهدی و حمید تفاوت سنی نداشت، ولی مثل مادر عمل می د. و نصیحت مادرانه او در زندگی مشترک من و حمید همیشه موثر بوده. مرتب به مهدی می گفت مواظب حمید باش، او را جای خطرناک نفرستریال حمید بچه داره. وقتی حمید زخمی شد، باز منزل زهرا اماده برای مراقبت از او و دیدار دوستانش شد. خونه من و حمید همیشه از وسایل چیزی کم داشت و این دو خواهر هر وقت متوجه می شدند برای ما تهیه می د. حتی زهرا بعد از ازدواج برای من حلقه ید. تمام مراسم شهادت حمید تا چهل روز به عهده این دو خواهر بود.و هم چنین مراسم شهادت مهدی. 

بعد از شهادت حمید منو با فکر خودم همیشه حمایت د. سعی می د که احسان و اسیه ان طور که مورد نظر من و حمید بود ،تربیت شوند. با ازاد شی و بزرگواری هیچ گونه حمایتی و امکانی را از ت متوقع نبودند. فقط خط قرمزشان ارمان های برادران بود. 

در حوادث انتخابات سال ٨٨ و مسائل بعد از ان زهرا خیلی اذیت شد. برخورد هایی که شاهد بود بر خلاف خصوصیات اخلاقی برادرانش بود.و خیلی تلاش کرد تا اعتراضش را به گوش مسئولین ان زمان برساند. من خیلی مدیون خواهران مخصوصا سال های اخیر مدیون زهرا هستم. 

بنده سوگ وار عزیزی هستم که خواهر و دوست و مشاور و حامی و سنگ صبور من بود و چشم هایش نشان از چشم های حمید را داشت. 

روحش شاد

 
عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : زهرا به برادرانش ملحق شد - حمید ,زهرا ,مهدی , د ,خواهر ,شهادت ,شهادت حمید ,مراسم شهادت ,حمید همیشه ,برادرانش ملحق
زهرا به برادرانش ملحق شد حمید ,زهرا ,مهدی , د ,خواهر ,شهادت ,شهادت حمید ,مراسم شهادت ,حمید همیشه ,برادرانش ملحق
فاطمی کی ببینم مرا چنان که منم ؟
 
 
فاطمی
 
کی ببینم مرا چنان که منم ؟ 
 
 image result
تقریبا پانزده ماه پس از کودتای 28 مرداد، در سحرگاه 19 آبان سال 1333  فاطمی شد. خارجه ک نه مصدق و از بازیگران اصلی نهضت ملی شدن نفت، قادر نبود با پای خویش به محل تیرباران برود، چرا که به وحشیانه‌ترین شکل مورد ضرب و شتم و شکنجه قرار گرفته بود و پیکر بیمارش هنگام در تب 40 درجه می‌سوخت. دو سرباز او را به قتلگاه کشاندند. 

فاطمی هنگام مرگ 37 سال بیشتر نداشت. او هنوز جوان ترین امورخارجه ایران در تاریخ است

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : فاطمی کی ببینم مرا چنان که منم ؟ - ,فاطمی , فاطمی
فاطمی کی ببینم مرا چنان که منم ؟ ,فاطمی , فاطمی
خاطره 15سال قبل یک
خبر آنلاین.

خاطره 15سال قبل یک : 


به مرتضوی گفتم بالا ه روزی خودم ت خواهم شد!!!

картинки по запросу

جامعه  قضایی -
نعمت احمدی حقوقدان و دادگستری در رو مه شرق خاطره ای از سعید مرتضوی منتشر کرد.

وی نوشت :
آ سال ٨١ پدرم به رحمت خدا رفت. نوروز آن سال در کرمان بودم. بعد از برگشت به تهران به دستور آقای مرتضوی جلب شدم. دعوت‌نامه‌ای به من نرسیده بود. ظاهرا ابلاغ قانونی کرده بودند و دستور جلب از سوی ریاست شعبه ١٤١٠ صادر شده بود. شاکی خودساخته‌ای برایم جفت‌وجور د و با این که کارمند ت نبودم، شکایت نزد آقای مرتضوی در مجتمع کارکنان ت طرح شده بود. به این مسئله اعتراض و ادعا شد صلاحیت دادگاه عام است. قرار وثیقه‌ای برایم صادر شد و با تأسف، قرار را نپذیرفتند و او من را روانه زندان کرد.
بگذریم که بازداشتم چه حواشی‌ای داشت. زمان اعزام به زندان خطاب به آقای مرتضوی گفتم:
«مِن غیرحق»، شکایتی علیه من ترتیب دادید و حالا هم با وجود این که وثیقه‌ام آماده است، حاضر به قبول آن نیستید و من را روانه زندان می‌کنید. اما آن‌قدر مردانگی دارم وقتی تو را محاکمه می‌کنند، مجانی وک ت را برعهده بگیرم.
با زهرخندی گفت:
چه ی من را محاکمه خواهد کرد؟

حالا آن روز است. دو، سه سالی است مرد خبرساز دهه ٧٠ و ٨٠ که خبرساز پرونده‌های قضائی بود، خود به خبر اول رسانه‌ها تبدیل شده است. هرچند بعد از قرارگرفتن، من را به‌عنوان انتخاب نکرد.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : خاطره 15سال قبل یک - مرتضوی , ,زندان ,خاطره ,آقای ,آقای مرتضوی ,روانه زندان ,خاطره 15سال
خاطره 15سال قبل یک مرتضوی , ,زندان ,خاطره ,آقای ,آقای مرتضوی ,روانه زندان ,خاطره 15سال
نامجو، تنها نه جویای نام

نامجو، تنها نه جویای نام

 

نامجو ردیف موسیقی سنتی را نزد " نصرالله ناصح‌پور" آموخته است.

چندی پیش برگزاری کنسرت محسن نامجو، نوازنده، آهنگساز و خواننده ایرانی به دلیل آنچه "محتوای ضد ی" در ترانه هایش خوانده شد، در ما ی لغو شد.

چند سالی است که در بین اهالی موسیقی صحبت از "محسن نامجو" به میان آمده است: مرد هنوز جوانی از حوزه ناپیدای موسیقی زیر زمینی، با شگردهایی غیر معمول و نا بهنجار، در آهنگسازی و ترانه‌سرایی.

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : نامجو، تنها نه جویای نام - موسیقی ,نامجو، ,نامجو، تنها
نامجو، تنها نه جویای نام موسیقی ,نامجو، ,نامجو، تنها
پرستوهای پرافروخته ۳
        پرستوهای پرافروخته ۳

 

(یادی از معلمان شهید رجایی و باهنر)

خاطره نخست:

طرز تفکر و احتیاط برادر رجایی در زمینه استفاده از نعمت ها و رفاه مادی تنها در مورد اموال تی و بیت المال نبود ، بلکه اصولا او با بهره داشتن از یک اص انسانی و رس معلمی ، خود را از بسیاری از وابستگی ها و علایق مادی بی نیاز می دانست و نقش انسان را در پهنه این جهان مادی بالاتر از آن می دانست که بسیاری از مردم گرفتار آن اند و خود را به آن سرگرم و مبتلا کرده اند .

 وقتی در جلسه شورای عالی دفاع در دزفول قرار شد برادر رجایی برای دفاع از مظلومیت مردم و میهن ی در جنگ عراق علیه ایران به نیویورک و سازمان ملل بروند ، ضمن تماس تلفنی با منزل در تهران خواستند به علت کمبود وقت کت آن شلواری را که پوشیده به نخست ی بیاورند تا به همراه انی که عازم فرودگاه هستند ، برایشان ارسال داریم . 

این کار خیلی سریع انجام شد . اما بد نیست بدانید تنها کت قابل استفاده و مورد مصرف ایشان همان بود و اغلب همان را می پوشید . این کت هنوز تمیز بود . ولی برای مسافرت دور و حفظ نظم و آراستگی و نیز حفظ موقعیت در یک مجمع جهانی لازم بود آن را شست و شو دهند ، ولی با این فاصله کم چاره ای نبود جز این که فورا یقه آن را با بنزین تمیز کنند و با لکه گیری آن را اصلاح و مرتب نمایند و این کار با یک ظرافت خاصی در خانه انجام شد...

بدین ترتیب ی که افتخارش به باطن آراسته بود ، نه ظاهر آراسته به سازمان ملل رفت و با نطق شورانگیز خود برای ملت ایران افتخار آورد. 

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : پرستوهای پرافروخته ۳ - پرستوهای پرافروخته
پرستوهای پرافروخته ۳ پرستوهای پرافروخته
پرستوهای پر افروخته ۴
      پرستوهای پر افروخته ۴

 

  (یادی از معلمان شهید رجایی و باهنر)

خاطره دوم:

برادر رجایی ذاتا انسانی خویشتن دار و خود نگه دار بود و از هر موقعیتی که امکان داشت نفس ، او را به رفاه طلبی و تجمل پرستی بکشاند و در میدان باز زندگی بدون کنترل رها کند ، طفره می رفت . در تمام لحظات زندگی حتی خصوصی به هوای نفس و خواهش های نفسانی زودگذر ، میدان عمل نمی داد ، تا به جایی برسد که دیگر نتواند اختیارش را داشته باشد!

یک بار بلوز بافته ای به حضورش آوردند و گفتند: 

خانمی آن را بافته و با امید و آرزوی فراوان به نخست محبوب و حزب الهی خود هدیه و سفارش کرده است که حتما ایشان از آن برای شخص خود استفاده کند . رجایی ابتدا حسب معمول از پذیرفتن آن خودداری کرد ، ولی وقتی که به یادآوری های پیام آورنده توجه کرد ، چاره ای ندید جز آن که آن را بپذیرد و قلب ساده و بی آلایشانسان رنج کشیده ای را به دست آورد و به ارزش های ساده، ولی پر محتوایش احترام بگذارد . لذا آن را پوشید و مسمای پوشیدن را تحقق بخشید . آنگاه نگاهی به اطرافیان کرد و خود را برانداز نمود . لحظه ای بعد با تبسمی حاکی از کفایت و کنترل خواسته ها بلوز پوشیده را از تن در آورد و گفت :

من پوشیدم و خواهش نفسم را اجابت و نذر آن خانم را نیز برآورده ساختم . اما از این بیشتر نیازی نیست و افزون از آن جز اسراف نمی تواند باشد ، زیرا من فعلا چیزی دارم که مرا بپوشاند ! بهتر آن است که آن را برای محرومان و جنگ زدگان ارسال کنید که آنان اولویت داشته و استحقاق بیشتری در این مورد دارند!!   

...ادامه دارد

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : پرستوهای پر افروخته ۴ - رجایی
پرستوهای پر افروخته ۴ رجایی
پرستوهای پرافروخته ۵ یادی از معلمان شهید رجایی و باهنر
پرستوهای پرافروخته ۵

یادی از معلمان شهید رجایی و باهنر

 

شهید رجایی الفاظ و عبارات تشریفاتی و دست و پاگیر را که به مقتضای فرهنگ ی برای سرعت در کارها مخل و مسئولان را هنگام کاربرد آن در تصمیم گیری مردد و معطل می نمود ، مردود اعلام کرد و تمام عبارات زائد و دور از پذیرای نسل انقلاب را در مکاتبات و مصاحبه ها حذف نمود و با کمترین لغات ، آن هم لغات آشنا و مفید برای حرکت انقلاب و نسل انقلاب به کار گرفت . 

وقتی به ریاست جمهوری رسید ، برای این که در این زمینه با دیگران اتمام حجت کند ، علاوه بر این که عملا از سوی خود این مسائل را رعایت می کرد ، طی نامه ای پیشنهاد کرد که به کلیه سازمان های تی و وزارتخانه ها ابلاغ شود تا در مکاتبات با رئیس جمهور این موضوع را دقت کنند و به جای به کاربردن الفاظ و عناوین غیرضروری و تشریفاتی فقط با عنوان « برادر محمد علی رجایی رئیس جمهور» اکتفا کنند .( بند ۴ بخشنامه شماره ۵۳۹۵۴ برادر شهید باهنر نخست وقت)

یکی دیگر از خصوصیات شهید رجایی که او را بین سایر مسئولان و مدیران مملکتی در زمینه عمل به احکام ی ممتاز و استثنایی معرفی کرده است، اهمیت ایشان به خواندن در اول وقت بود . او با تمام وجود و خلوص عجیب به این مسئله اهتمام داشت و برای این کار جدیت و تلاش می کرد . هیچ وقت دیده نشد که در حساس ترین شرایط و در بحرانی ترین زمان ها و حتی در گرفتارترین جلسات مهم مملکتی از سعادت درک اول وقت غافل شود . او در این راه آنقدر جدی بود که برادران به خوبی می دانستند باید ترتیبی بدهند تا هر کاری دارند به گونه ای اقدام کنند که با اول وقت های یومیه برخورد نکند . چرا که او به محض شنیدن اذان اول وقت دیگر حاضر نیست هیچ کاری را هرچند مهم باشد ، انجام دهد .  چه ، او معتقد بود مهم ترین موضوع و مشکل ترین و پیچیده ترین امور وقتی به خاطر و ایستادن در مقابل خدا به کنار گذاشته شود، پس از ادای با عنایت و لطف خداوند هر گرهی داشته باشد ، به آسانی باز خواهد شد!

بارها  در جلسات هیئت ت که بحث و مذاکره به جای حساس کشیده می شد و وقت فرا می رسید ، بدون هیچ گونه تعارف بحث را ناتمام می گذاشت و از جا بلند می شد و فورا به اقامه و ذکر خدا می پرداخت . آنقدر این عمل تکرار شده بود که برای سایر برادران نیز در هیئت ت جا افتاده بود .

...ادامه دارد

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : پرستوهای پرافروخته ۵ یادی از معلمان شهید رجایی و باهنر - ,ترین ,رجایی ,شهید ,باهنر ,انقلاب ,شهید رجایی ,هیئت ت ,معلمان شهید ,پرستوهای پرافروخته
پرستوهای پرافروخته ۵ یادی از معلمان شهید رجایی و باهنر ,ترین ,رجایی ,شهید ,باهنر ,انقلاب ,شهید رجایی ,هیئت ت ,معلمان شهید ,پرستوهای پرافروخته
کارآفرین‌ میلیارد دلاری ایران
کارآفرین‌ میلیارد دلاری ایران

картинки по запросу


دست فروشی که ن یک روستای بسیار کوچک به نام «بزم» در شهرستان بوانات استان فارس است و کارش را با درآمد روزانه سه هزار تومان شروع کرده بود، در ٣٨ سالگی خود تبدیل به کارآفرینی شده است که گفته می‌شود تا چند سال دیگر درآمد او به اندازه صادرات نفت ایران می‌شود.

کارآفرین‌ میلیارد دلاری ایران کارش را از دست فروشی و درآمد روزانه ٣‌هزار تومان شروع کرده است. او تنها ٣٨‌سال دارد و درآمدزایی چشمگیرش با یک اتفاق معجزه‌آسا استارت خورده است.

عباس برزگر در یک شب بارانی ٢ گردشگر آلمانی را به خانه فقیرانه خود میهمان و از آن ها با دمپختک و ترشی لیته پذیرایی می‌کند. میهمانان خارجی برزگر با پذیرایی صمیمانه و بی‌ریای او ٢ روز تمام به سبک روستاییان ایرانی زندگی می‌کنند و گویا این تجربه منحصربه‌فرد آن‌قدر برایشان جذاب بوده است که به سرعت موضوع را رسانه‌ای می‌کنند و برزگر را با انبوهی میهمان ناخوانده از آن سوی مرزها مواجه می‌کنند.

هوشمندی او برای بهره‌برداری از این اتفاق، به سرعت برزگر را عام و خاص می‌کند و شبکه‌های تلویزیونی از سراسر جهان کارآفرین روستایی ایران را روی آنتن خود می‌برند. 

برزگر حالا علاوه بر د ده توریستی‌اش در تدارک ب ایی یک تور عشایری با ١٥‌هزار سیاه چادر است. تور عشایری او تا‌ انتهای سال ٩٥ رزرو شده است و کارشناسان می‌گویند این تور می‌تواند درآمدزایی برزگر را تا 5 سال به اندازه تمام صادرات نفت کشور برساند.

عباس برزگر درحال حاضر مشغول آماده سازی ١٥‌هزار سیاه چادر عشایری است. او با بزرگان طایفه‌های قشقایی و بختیاری به توافق رسیده است تا میهمانان خارجی را در سیاه چادرهایشان بپذیرند و هر خانواده عشایری در ازای پذیرایی از میهمانان‌درصدی از هزینه اقامت مسافران را دریافت کند.

یونسکو در کتاب راهنمای گردشگری خود، تور عشایری او را به‌عنوان شگفت‌انگیزترین تجربه گردشگری در ایران معرفی کرده است و مسافران خارجی تا آ ‌سال ٩٥ تمام سیاه چادرهایش را رزرو کرده‌اند.
درحال حاضر هزینه هر شب اقامت در د ده گردشگری او چیزی حدود ٣‌میلیون تومان است. کارشناسان صنعت گردشگری می‌گویند اگر او بتواند استانداردهای هتل خاص و منحصر به فردش را ارتقا دهد، به راحتی می‌تواند درآمدش را به‌عنوان یکی از گران قیمت‌ترین هتل‌های خاورمیانه و جهان افزایش دهد.

او این روزها مشغول آموزش خانواده‌های عشایری برای پذیرایی از میهمانان خارجی است. می‌گوید ١٠٠ نفر از جوانان خانواده‌های عشایر زبان انگلیسی آموخته‌اند تا بتوانند به راحتی با میهمانان ارتباط برقرار کنند. آن ها قرار است میهمانان خود را به تماشا و تجربه تمام روزمر‌گی‌های زندگی ایل قشقایی و بختیاری ببرند. میهمانان از دامنه‌های کوه بالا می‌روند و گیاهان دارویی می‌چینند. به صحرا می‌روند و در کنار چوپان ها غذا می‌خورند. به سوگواری‌ها و جشن‌های عشایری دعوت می‌شوند. شبانه و در سکوت کوهستان به پیرمردهای نی انبان و سرنانواز گوش می‌دهند و کنار دارهای زمینی گلیم و گبه می‌نشینند و بر تارهای آن گره می‌زنند. قصه‌های جن و پری کهنسالان ایل و تجربه‌های شگفت انگیزشان از مواجهه با طبیعت را می‌شنوند و باورهایشان درباره تولد یک نوزاد جدید و رسوماتشان را تماشا می‌کنند.

برزگر پیش از این برای ٩‌هزار نفر از نان روستای بزم شهرستان بوانات استان فارس اشتغال ایجاد کرده است و حالا ١٥‌هزار خانواده دیگر در درآمد و ب و کار او شریک می‌شوند.

او می‌گوید: تمام درآمدها به‌طور عادلانه بین مجموعه‌ام تقسیم می‌شود. از تمام صاحبان مشاغل و کالاها به‌طور مساوی ید می‌کنم و آن ها به این شیوه من احترام می‌گذارند و باکیفیت‌ترین کالاها را برای پذیرایی از میهمانانم آماده می‌کنند. مجموعه بزرگ او قدرشناس حسن نیت عباس برزگر هستند. روستاییان فقیر د ده نه چندان حاصلخیز بزم حالا با کارآفرینی نمونه عباس و خانواده‌اش چند برابر گذشته درآمد دارند و مجموعه موفقی تشکیل داده‌اند.

@nunopanir

عنوان وبلاگ : به شان
برچسب ها : کارآفرین‌ میلیارد دلاری ایران - برزگر ,عشایری ,تمام ,میهمانان ,می‌کنند ,درآمد ,عباس برزگر ,کارآفرین‌ میلیارد ,میهمانان خارجی ,دلاری ایران ,میلیارد دلاری ,کارآفرین‌ میلیارد
کارآفرین‌ میلیارد دلاری ایران برزگر ,عشایری ,تمام ,میهمانان ,می‌کنند ,درآمد ,عباس برزگر ,کارآفرین‌ میلیارد ,میهمانان خارجی ,دلاری ایران ,میلیارد دلاری ,کارآفرین‌ میلیارد
آخرین وبلاگهای به روز شده
وبلاگهای اتفاقی
اخرین جستجو ها
مسلمانان شادی خود را در مبعث چگونه نشان میدهند دفاع بدتر از خواری مادرید یکشنبه رئال مادرید ورزشی رئال اخبار ورزشی آ ین اخبار رئال مادرید یکشنبه آ ین اخبار ورزشی ریل و یراق درب ریلی آویز مخصوص درب شیشه ای داستان کوتاه استجابت دعا leah remini to star in nbc’s ‘what about barb ’ pilot مناجات منظومه منسوب به علی علیه السلام قسمت اول سرگذشت عیسی ریومادن قسمت 37 جملات زیبا و عبرت آموز جزوه خلاصه ریاضی عمومی 2 بر اساس کتاب محمد مهدی ابراهیمی پیام نور عاقبت شوم دنیاپرستان کد آوای انتظار لهراسبی روزهای خوبم به تو نزدیکه سیستم جامع مددکاری 576 سوره لیل 92 آیه 16 الَّذی کَذَّبَ وَ تَوَلَّی انشا مقایسه دوست و دشمن علاقه جدی اینتر به جذب سمیر م ع جوان اودینزه سوالات دوره مبانی و اصول اموزش و پرورش در شاخه فنی و حرفه ای سال تحصیلی 96 95 با کد تور ٦روزه گرجستان نوروز ٩٦ کلیک کنید فراژ اتحادیه اروپا مانند مافیا رفتار می‌کند مزایاوچالشهای دورهمی بشکه فانتزی آبمیوه کد12 بشکه فانتزی آبمیوه کد3 بشکه فانتزی آبم سلام فاروج ع های دیده نشده سیما خضرآبادی بیوگرافی نتیجه بازی امروز دربی 85 پنج شنبه 4 آبان رتبه لینک http داشتم مشهد حضور مائده خانوم رتبه اولی رتبه سومی learn romanian free دعای نمونهdoc آهنگ بی کلام shape of you اهم اخبار و تحلیل هفته گزارش تخصصی نقش همیار معلم در یاد گیری درسی دانش آموزان ویژه کلیه معلمان خلاصه درس آسمان در شب علوم چهارم بیست ُ چهارم پیک نوروزی پایه پنجم جلاد منافقین ت هفته شهیدان منافقین جلاد هفته ت تاکید بر پیگیری حقوق‌های نجومی در مجلس خبرگان انتخابات بر اساس حق‌محوری باشد نه قوم‌گرایی اقدام پژوهی مقطع ابت در مورد تربیت بدنی با سرعت ۶۵۰ مگ ت در ثانیه؛ جدیدترین تکنولوژی اینترنت پرسرعت موبایل تست شد ورزشی بیمه کارت جدید دریافت شهرستان بیمه ورزشی اداره ورزش کارت بیمه پزشکی ورزشی دریافت کارت بیمه ورزشی اداره مسئول پزشکی ورزشی ورزشی چهار دروغی که با گفتن آنها به خود، جلوی موفق شدن‌مان را می گیریم حسابداری کتاب پاو وینت تألیف تئوری حسابداری اروم تمومش ببینی چقدر تموم سیگار تلخه ببینی شلوغ کاری چقدر تلخه نمیشه چقدر تنمو گرفته لباس لباس سربازی جانشین فرمانده طرح ساخت استند پنکک انشا درمورد کفش کلاس هفتم 95 موضوع کفش سرگذشت یک کفش تونل دامنه نفوذ ز شی تواند سطحی داخل دامنه داشته باشد دامنه نفوذ برای جلوگیری قابل نفوذ انشا درمورد گل و خار از روش سنجش و مقایسه انشا درمورد رودخانه با رعایت تضاد معنایی نمونه سوال علوم تجربی امکانات ظهور امکانات پیشرفته جواب کل درک مطلب های فارسی ششم همه درس ها ترکیب احتمالی پرسپولیس برابر نفت تهران تجربه مربی کمبود نیرو اصطلاح های سئو بهینه سازی برای طراحی وب سایت نداا لحظه یلدا u0646u0631u0645 u0627u0641u0632u0627u0631 u062au063au06ccu06ccu0631 u0641u0631u0645u062a u0641u0627u06ccu0644 u0639 u0647u0627 چهار شرط برای حضور خودروسازان خارجی در ایران انعقاد ۶ قرارداد با خارجی ها سرور های نسل جدید g10 کمپانی hp endofterm2016postinaugurationcrawls crawldata 2017 02 25t01 56 01pst to 2017 02 24t19 33 08pst تصویر ویندوز دسکتاپ کیفیت دهید پشت‌زمینه‌ی پشت‌زمینه‌ی دسکتاپ تصویر پشت‌زمینه‌ی قرار دهید کیفیت تصویر افزایش کیفیت تصویر پشت‌زم 2008 23 r 0055 record نشانه های خوشبختی ظهور برنامه کاری این هفته مجلس اعلام شد اندر حکایت الماس شدن نیشکر پتروشیمی دماوند جانبی صنایع مزایده جانبی نیشکر پتروشیمی دماوند مزایده واگذاری صنایع جانبی ادامه مطلب صنایع جانبی نیشکر پتروشی جواب های بازی معجون اندروید اسکلت هیدروستاتیک سلوم اسکلت هیدروستاتیک مانند اسکلت به آفریقای جنوبی سفر می‎کند انشا درباره ی عشق و نفرت تضاد مفاهیم sam hyde alt right christmas special with high waisted the special without brett davis سهام ارزش سرمایه ارزی شرکت صورت مجمع عمومی تجدید ارزی شرکتهای تعاونی سهام جدید مبلغ اسمی بابت تجدید ارزی تجدید ارزی معادل حساب سرمای کانال تلگرام برنامه استیج داب اسمش اطلاعیه ثبت نام رایگان کتابخانه های عمومی کشور سونی بروزرسانی اندروید ۵ آبنبات چوبی را فقط برای سری xperia z ارائه می‌کند تحقیق درباره چگونگی تشکیل زمین انشا درباره یک روز از طبیعت باشیوه هاى أغاز وپایان نوشته متنى درباره أن بنویسید متن ترجمه و دانود دعای عهد چند درس پژوهی از کتاب علوم سوم ابت نفرات برتر کنکور کاردانی سال برنامه دوستان نسخه جدید علامت شاخص بیماری فیبرومیالژیا دردهای عضلانی اسکلتی است the accounting firm behind oscar voting apologizes for the best picture mix up virus said tennessee that china h7n9 commercial video china h7n9 virus found h7n9 virus disease experts commercial video package دید در شب دوربین دامنه pro nvcnv45k رزرو اتاق صورت هزینه قوانین ساعت باید دارای نامه تهران ورود مهمان ابطال رزرو باید دارای شناسنامه قانون تجارت الکترونیک باشد چنانچه آپدیت ios 1021 مشکل خاموش شدن بسیاری از آیفون jojo fletcher jordan rodgers on pda filled trip amid nick viall rumors فایل الیافی دفاع پایان نامه خانم فروزان حاجی هاشمی پاو وینت شیوه های مطالعه زندگینامه آیةالله سید محمدجواد ذهنی تهرانی خلاصه نکات مبحث 8 ساختمانهای بنایی چرا به همسرم دروغ می گویم؟ نتایج مسابقات هندبال دانش اموزی استان بوشهر نوبهار است در آن کوش که خوش دل باشی سوالات آشنایی با بناهای تاریخی مجموعه ی آموزشی رایتینگ آزمون آیلتس آکادمیک همراه با نمونه رایتینگ های با نمره یحیی پیغمبر jquery north book data height north korea ifspot prop jquery book معروف منکر جامعه اجتماعی مورد ی مورد توجه تو
Facebook Twitter Google Plus Digg Share This RSS
کلیه فعالیتهای وبلاگ724 تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد. تمامی اطلاعات، خبرها و مقالات بصورت خودکار از سایت ها و وبلاگهای فارسی دریافت و با ذکر منبع نمایش داده می شوند و وبلاگ 724 هیچگونه مسئولیتی در قبال محتوای آنها ندارد. در صورت مشاهده هر نوع تخلف یا محتوای نا مناسب بر روی دکمه “درخواست حذف وبلاگ” در آن صفحه کلیک نمائید.
All rights reserved. © weblog724 2012-2017 Run in 0.838 seconds
RSS