من در یکی از شهرستانهای خوزستان س ت دارم اول تیر ماه1395دچار یک بیماری حاد مختص ن شدم به نزدیکترین بیمارستان محل س ت خود را رساندم که بیمارستان منظمی بود خانم مامای بخش به محض اینکه متوجه وخامت بیماری شد متخصص ن که حد اقل دارای بیست سال سابقه تخصص وجراحی ن راداشت را با خبر کرد بعداز حدود نیم ساعت یا کمتر بالای سرم بود پس از معاینه درخواست سونوگرافی اوژانسی داد اما از انجا که شهر ما کوچک بود روز تعطیل  ساعت حدود دو پس از نیمه شب بود وفردا هم تعطیل بود وعلیرغم تلاش مامای بخش که تا ساعت 5 صبح جهت دریافت وقت برای سونوگرافی ناکام مانداز ایشان وتمام پرسنل بخش سپاسگزارم.بلا ه مسعول بخش به من وهمسرم اطلاع داد که تصمیم پزشک اینست که من خود رابه بیمارستان اهواز برسانم زیرا اونجا سونوگرافی تقریبا همیشه هست وبیمارستان دارای پزشکان باتجربه ست ووخامت بیماری من زیاد ست وفرصت کم ...است همراه بایک پرستار بخش با آمبولانس خود رابه بیمارستان رس م به محض ورود با خانم پرستار همراهم سلام کرد خانمی که در پذیرش اورژانس ن حضور داشت شرو به غر غر کرد که بازهم اعزامی آورده ای و...